Κοινοτικός έλεγχος για την Οζώδη Δερματίτιδα και τους εμβολιασμούς στην Ελλάδα

Κοινοτικός έλεγχος για την Οζώδη Δερματίτιδα και τους εμβολιασμούς στην Ελλάδα

Κοινοτικός έλεγχος για την Οζώδη Δερματίτιδα και τους εμβολιασμούς στην Ελλάδα
Ο έλεγχος, που, σύμφωνα με τον προγραμματισμό, θα ξεκινήσει στις 27 Φεβρουαρίου και θα διαρκέσει μέχρι 7 Μαρτίου 2018, θα στραφεί κυρίως στην πραγματοποίηση του εμβολιασμού, ενώ ταυτόχρονα θα εξεταστεί και ο βαθμός αποτελεσματικότητας του όλου προγράμματος των εμβολιασμών, με έμφαση, φυσικά, στις περιοχές που ήταν σε επιτήρηση, λόγω της εμφάνισης κρουσμάτων.

Εν τω μεταξύ, το αμέσως επόμενο χρονικό διάστημα πρόκειται να ξεκινήσει ο τρίτος εμβολιακός κύκλος για την Οζώδη Δερματίτιδα των Βοοειδών, όπως προκύπτει και από σχετικό έγγραφο της Διεύθυνσης Υγείας των Ζώων του Υπ.Α.Α.Τ.

Σύμφωνα με ενημέρωση από το τμήμα Κτηνιατρικής της Διεύθυνσης Αγροτικής Ανάπτυξης & Κτηνιατρικής της ΠΕ Καστοριάς, για την επίτευξη της καλύτερης ιχνηλασιμότητας και της αποτελεσματικής ταυτοποίησης των εμβολιασμένων βοοειδών, απαραίτητη προϋπόθεση είναι:

  • η ενημέρωση του μητρώου της κάθε εκμετάλλευσης: καταγραφή γεννήσεων ή και τυχόν απωλειών ζώων στο χειρόγραφο μητρώο που διατηρείται στην εκμετάλλευση και δήλωση στην υπηρεσία μας των αντίστοιχων μεταβολών, ώστε να ενημερωθεί η κτηνιατρική βάση δεδομένων (Ο.Π.Σ. Κτηνιατρικής),
  • έλεγχο των ζώων, ώστε να εντοπιστούν τυχόν απώλειες ενωτίων και άμεση παραγγελία αντικατάστασης των απωλεσθέντων,
  • μέριμνα για τη δημιουργία κατάλληλου χώρου για την πραγματοποίηση των εμβολιασμών.

Οι κάτοχοι βοοειδών θα ενημερώνονται έγκαιρα (έως 48 ώρες πριν την μετάβαση στην εκμετάλλευσή τους για τον εμβολιασμό), ώστε όλα τα ζώα, όλων των ηλικιών, να φέρουν την απαραίτητη σήμανση και να είναι συγκεντρωμένα σε συγκεκριμένο χώρο για την πραγματοποίηση του εμβολιασμού.