Κατηγοριοποίηση των αντιβιοτικών για χρήση σε ζώα

Κατηγοριοποίηση των αντιβιοτικών για χρήση σε ζώα
Η συνετή και υπεύθυνη χρήση των αντιβιοτικών τόσο στα ζώα όσο και στους ανθρώπους, μπορεί να μειώσει τον κίνδυνο ανάπτυξης αντοχής από τα βακτήρια. 

Η ειδική Oμάδα Eμπειρογνωμόνων για Συμβουλές επί των αντιμικροβιακών παραγόντων (Antimicrobial Advice ad hoc Expert Group, AMEG) έχει ταξινομήσει τα αντιβιοτικά σε κατηγορίες ανάλογα με τις πιθανές επιπτώσεις που συνεπάγεται για τη δημόσια υγεία η χρήση τους στα ζώα εξαιτίας της αυξημένης αντιμικροβιακής αντοχής και ανάλογα με το πόσο αναγκαία είναι η χρήση τους στην κτηνιατρική. Η κατηγοριοποίηση προορίζεται να χρησιμεύσει ως εργαλείο για την υποστήριξη της λήψης αποφάσεων από τους κτηνιάτρους σχετικά με την επιλογή αντιβιοτικού.

Αυτό είναι ιδιαίτερα σημαντικό για τα αντιβιοτικά που χρησιμοποιούνται για τη θεραπεία τόσο των ανθρώπων όσο και των ζώων, καθώς και για τα αντιβιοτικά που χρησιμοποιούνται ως τελευταία γραμμή θεραπείας βαριών λοιμώξεων στους ανθρώπους.

Συνιστάται στους κτηνιάτρους να ανατρέχουν στην κατηγοριοποίηση της AMEG προτού συνταγογραφήσουν οποιοδήποτε φάρμακο για τα ζώα που παρακολουθούν.

Η κατηγοριοποίηση της AMEG δεν υποκαθιστά τις κατευθυντήριες γραμμές σχετικά με τις θεραπείες, οι οποίες πρέπει να λαμβάνουν υπόψη και άλλους παράγοντες, όπως τις υποστηρικτικές πληροφορίες στην Περίληψη των Χαρακτηριστικών του Προϊόντος για τα διαθέσιμα φάρμακα, τους περιορισμούς σχετικά με τη χρήση σε ζωικά είδη παραγωγής τροφίμων, τις γεωγραφικές παραλλαγές των νόσων και τις γεωγραφικές διακυμάνσεις της αντοχής στα αντιβιοτικά, καθώς και τις εθνικές πολιτικές συνταγογράφησης

Δείτε αναλυτικά τις κατηγορίες αντιβιοτικών ΕΔΩ