Ζευζέρα στην καρυδιά

Ζευζέρα στην καρυδιά
Η καταπολέμηση είναι δύσκολη λόγω του ότι οι προνύμφες στο μεγαλύτερο μέρος της ζωής τους είναι προστατευμένες στις στοές τους μέσα στο δένδρο. 

Το έντομο έχει εμφανιστεί στην περιοχή της Λαμίας. Τα ακμαία (εικόνα 1) αποθέτουν τα αυγά τους στις ρωγμές του φλοιού του κορμού ή των κλάδων και οι προνύμφες μπαίνουν μέσα στο ξύλο, όπου ορύσσουν στοές μήκους 25 cm ή και περισσότερο (εικόνα 2).


Στα νεαρά δένδρα παρατηρούνται ξηράνσεις ή και σπάσιμο από δυνατό άνεμο. Σε δένδρα μέσης και μεγαλύτερης ηλικίας ξεραίνονται ολόκληροι βραχίονες ή κατώτεροι κλάδοι, οι οποίοι σπάζουν με δυνατό άνεμο. Οι ζημιές εκδηλώνονται πιο έντονα στην περίπτωση γειτνίασης με δασικά δένδρα ή άλλες δενδρώδεις καλλιέργειες, καθώς η ζευζέρα είναι ξυλοφάγο έντομο με πολλούς ξενιστές.

Συστήνεται ψεκασμός με ένα εγκεκριμένο για την καλλιέργεια εντομοκτόνο, πριν μπουν οι νεαρές προνύμφες μέσα στο ξύλο.
Ιδιαίτερη προσοχή θα πρέπει να δίνεται σε περιοχές με ιστορικό προσβολών και σε κτήματα που γειτονεύουν με εγκαταλειμμένους οπωρώνες. Ο ψεκασμός για την αντιμετώπιση της ζευζέρας μπορεί να γίνει σε συνδυασμό με αυτόν της καρπόκαψας.

Οι παραγωγοί θα πρέπει επίσης να έχουν υπόψη τους τα εξής:

  • Οι προσβολές είναι πιο έντονες στα εξασθενημένα δένδρα. Γι? αυτό είναι απαραίτητη η διατήρηση των δένδρων σε καλή κατάσταση βλάστησης (λίπανση, άρδευση, κλάδεμα), καθώς και η καταπολέμηση εχθρών και ασθενειών.
  • Όλοι οι ξεροί και εξασθενημένοι κλάδοι θα πρέπει να απομακρύνονται και να καίγονται.
  • Τέλος, η ασβεστόχριση του κορμού και των βραχιόνων θεωρείται ότι περιορίζει την ωοτοκία των θηλυκών, ή την είσοδο των νεαρών προνυμφών στο εσωτερικό του ξύλου.

Εγκεκριμένες δραστικές ουσίες: deltamethrin

Χρησιμοποιείτε μόνο εγκεκριμένα για την καλλιέργεια φυτοπροστατευτικά προϊόντα, ακολουθώντας πιστά τις οδηγίες που αναγράφονται στην ετικέτα των σκευασμάτων. Η χρήση των προϊόντων αυτών πρέπει να γίνεται από επαγγελματίες χρήστες κατόχους πιστοποιητικού γνώσεων ορθολογικής χρήσης φυτοπροστατευτικών προϊόντων.

Περιφερειακό Κέντρο Προστασίας Φυτών, Ποιοτικού & Φυτοϋγειονομικού Ελέγχου Βόλου