Βοτρύτιδα και όξινη σήψη στα σταφύλια

Βοτρύτιδα και όξινη σήψη στα σταφύλια
Έκτακτο δελτίο για τα αμπέλια από το Περιφερειακό Κέντρο Προστασίας Φυτών, Ποιοτικού & Φυτοϋγειονομικού Ελέγχου Ηρακλείου, λόγω καιρικών φαινόμενων.  

Γενικές πληροφορίες-Διαπιστώσεις: Η πρόσφατη καιρική αστάθεια είχε έντονο τοπικό χαρακτήρα και έδωσε βροχές μικρής διάρκειας αλλά μεγάλης έντασης και ύψους καθώς και μεγάλης διάρκειας διυγράνσεις (ενδεικτικά ο σταθμός Αρχανών κατέγραψε 7,8 mm βροχής και 15 συνεχόμενες ώρες διύγρανσης και ο σταθμός της Βόνης 32,4 mm και 17 ώρες διύγρανσης).

Αμπέλια που βρίσκονται σε περιοχές που σημειώθηκαν αντίστοιχες καιρικές συνθήκες πιθανώς να εμφανίσουν συμπτώματα βοτρύτη και όξινης σήψης. Ο βαθμός προσβολής εξαρτάται από την ποικιλία, το στάδιο, τις καλλιεργητικές τεχνικές και το χρόνο που τα σταφύλια έμειναν βρεγμένα.

Πρόκειται για ασθένειες δύσκολες στην αντιμετώπισή τους και ιδιαίτερα ζημιογόνες.

Οδηγίες: Τα καλλιεργητικά μέτρα είναι μεγάλης σημασίας και απόδοσης. Η ζώνη σταφυλιών να είναι εντελώς ελεύθερη ώστε να εξασφαλίζεται ο διαρκής αερισμός των σταφυλιών και το γρήγορο στέγνωμά τους.

Σε αμπέλια που εκδηλωθούν συμπτώματα (συνήθως συμβαίνει σε 48 ώρες) να γίνει συνδυασμένη καταπολέμηση με μυκητοκτόνα που ενδείκνυνται αυτήν την περίοδο (μικρής υπολειμματικής διάρκειας).

Όπου εμφανιστεί δροσόφιλα (μύγα του ξυδιού) να καταπολεμηθεί με ένα εγκεκριμένο εντομοκτόνο.

Στα οινοποιήσιμα να ελεγχθεί η επίδραση των φυτοπροστατευτικών προϊόντων στη ζύμωση του γλεύκους, σε συνεννόηση με τους τοπικούς γεωργικούς σύμβουλους και τα οινοποιεία.

Φάρμακα: Χρησιμοποιείτε εγκεκριμένα για την καλλιέργεια φυτοπροστατευτικά προϊόντα.

Προσοχή: Οι χρόνοι αναμονής πριν από τη συγκομιδή που αναγράφονται στην ετικέτα πρέπει να τηρούνται σχολαστικά.