Ροδόπη: 3ο Δελτίο ολοκληρωμένης φυτοπροστασίας της βαμβακοκαλλιέργειας

Ροδόπη: 3ο Δελτίο ολοκληρωμένης φυτοπροστασίας της βαμβακοκαλλιέργειας
Το Δελτίο αυτό απευθύνεται στους βαμβακοπαραγωγούς της ΠΕ Ροδόπης με στόχο την ενημέρωσή τους για καλύτερη καλλιεργητική διαχείριση και αποτελεσματική φυτοπροστασία στις βαμβακοκαλλιέργειες. 

Οι γεωπόνοι της Διεύθυνσης Αγροτικής Οικονομίας και Κτηνιατρικής της ΠΕ Ροδόπηςμπορούν να βοηθήσουν προς στην κατεύθυνση αυτή παρέχοντας τις συμβουλές τους (τηλ. επικοινωνίας 2531350439-411).

Διαπιστώσεις

Στις βαμβακοφυτείες της ΠΕ Ροδόπης παρουσιάζεται τη φετινή χρονιά σημαντική ποικιλομορφία τόσο όσον αφορά το στάδιο ανάπτυξής τους όσο και τις αναμενόμενες αποδόσεις.

Στα πρώιμα βαμβάκια (ξερικά και ποτιστικά) ξεκίνησε ήδη η συγκομιδή.

Τα μεσοπρωιμα βαμβάκια έχει ανοίξει το 20-30% των καρυδιών.

Οι καιρικές συνθήκες Ιουλίου ήταν ιδιαίτερα βροχερές κατά τόπους και επικράτησαν σχετικά χαμηλές θερμοκρασίες για αρκετές ημέρες γεγονός που ευνόησε την εμφάνιση αδρομυκώσεων σε διάφορες περιοχές. Οι συνθήκες Αυγούστου και Σεπτεμβρίου
(υψηλές θερμοκρασίες, ανομβρία και ισχυροί βόριοι άνεμοι για παρατεταμένο χρονικό διάστημα) συνέβαλαν στην ταχεία ωρίμανση των καρυδιών.

Εκτιμάται ότι στο 80%-90% των βαμβακοφυτειών έγινε τουλάχιστον ένας εντομοκτόνος
ψεκασμός για το πράσινο σκουλήκι στο διάστημα από 25 Ιουλίου και μέχρι το 1ο 10ήμερο Αυγούστου.

Στο 30-40% των φυτειών που ήταν όψιμες, εκτιμάται ότι πραγματοποιήθηκαν και επαναλαμβανόμενες 1-2 εφαρμογές μέχρι τα τέλη Αυγούστου ενάντια στην 3η γενεά πράσινου σκουληκιού, η οποία εμφάνισε αλληλοεπικάλυψη με τη 2η γενεά στο βαμβάκι.

Γενικά πραγματοποιήθηκε αξιοσημείωτα μεγάλος αριθμός εντομοκτόνων ψεκασμών στην περιοχή! Η αποτελεσματικότητα των ψεκασμών για το πράσινο σκουλήκι, είχε ικανοποιητικά αποτελέσματα στις πρωιμες φυτείες, ενώ αντίθετα στις όψιμες τα
αποτελέσματα δεν ήταν ικανοποιητικά, με αποτέλεσμα να σημειωθούν μεγάλα ποσοστά ζημιών.

Σε αρκετές φυτείες παρατηρήθηκαν και προσβολές από ρόδινο σκουλήκι.

Η συνολική παραγωγή σε σύπορο βαμβάκι αναμένεται ότι θα είναι μειωμένη κατά ποσοστό 15%-20% καθώς στις πρώιμες φυτείες αναμένεται παραγωγή κοντά στο μέσο όρο ενώ στην όψιμες φυτείες αναμένεται πολύ μειωμένη παραγωγή.

Συστάσεις-καλλιεργητικές πρακτικές

Από εδώ και στο εξής η μέριμνα των παραγωγών πρέπει να εστιαστεί στην σωστή ωρίμανση και αποφύλλωση, ώστε να εξασφαλιστούν καλύτερες συνθήκες συγκομιδής
και καλύτερη ποιότητα σύσπορου βαμβακιού απαλλαγμένου από ξένες ύλες. Οι παραγωγοί έχουν δυνατότητες επιλογής σκευασμάτων που δρούν είτε σαν ωριμαντικά ή είτε σαν αποφυλλωτικά ή μπορούν να κάνουν συνδυασμούς αυτών.

  • Τα ωριμαντικά (ethephon) επιταχύνουν τόσο την ωρίμανση όσο και την αποφύλλωση γιατί μετά την εφαρμογή τους απελευθερώνεται αιθυλένιο στους φυτικούς ιστούς το οποίο συμβάλλει τόσο στην ωρίμανση?άνοιγμα καρυδιών, όσο και στην αποφύλλωση. Για να έχουμε καλύτερα αποτελέσματα πρέπει μετά τον ψεκασμό ωριμαντικών να επικρατήσουν θερμοκρασίες ημέρας και νύχτας μεγαλύτερες των 15οC-18οC για μια εβδομάδα, η σχετική εδαφική υγρασία να είναι χαμηλή και να επικρατεί καιρός με ηλιοφάνεια. Στις πρώιμες φυτείες επαρκεί συνήθως η χρήση τους, καθώς τα καρύδια είναι αρκετά ώριμα και ανοιγμένα, οι θερμοκρασίες είναι ακόμη ευνοϊκές (>15 ο C) και υπάρχει διαθέσιμος χρόνος.
  • Τα εγκεκριμένα αποφυλλωτικά σκευάσματα εμφανίζουν ισχυρή και ταχεία αποξηραντική δράση. Με βάση την εμπειρία των προηγουμένων ετών προτείνεται να εφαρμόζονται όταν έχει ανοίξει περισσότερο από το 70%-80%
    των καρυδιών, διαφορετικά μπορεί να προκαλέσουν ποιοτικές και ποσοτικές ζημιές. Προσοχή πρέπει να δοθεί και στην δοσολογία εφαρμογής.

Ειδικά φέτος, μετά τις ζημίες που παρατηρήθηκαν από το πράσινο και ρόδινο σκουλήκι, επιβάλλεται μετά τη συγκομιδή να γίνει στελεχοκοπή και να ακολουθήσει φθινοπωρινό όργωμα σε βάθος 20-25 εκατοστών. Οι εργασίες αυτές είναι πολύ απαραίτητες επειδή μειώνουν τον πληθυσμό του σκουληκιού που θα επιβιώσει για να
προσβάλλει τα φυτά στις αρχές της επόμενης χρονιάς.

Περεταίρω τονίζεται η ανάγκη τήρησης ενός σωστού προγράμματος αμειψισποράς (εναλλαγής καλλιεργειών) που αποδεδειγμένα συμβάλλει στην αύξηση της παραγωγής και τη μείωση των διαφόρων επιβλαβών ασθενειών και εντόμων.