Πυρηνοτρήτης, Βαμβακάδα, Μαργαρόνια και Γλοιοσπόριο στις ελιές

Πυρηνοτρήτης, Βαμβακάδα, Μαργαρόνια και Γλοιοσπόριο στις ελιές

Πυρηνοτρήτης, Βαμβακάδα, Μαργαρόνια και Γλοιοσπόριο στις ελιές
Βασικές οδηγίες για τις επεμβάσεις που πρέπει να κάνουν οι παραγωγοί αυτή την περίοδο, από το Περιφερειακό Κέντρο Προστ. Φυτών & Ποιοτικού Ελέγχου Ιωαννίνων. 

ΠΥΡΗΝΟΤΡΗΤΗΣ

Βλαστικό στάδιο: Τα ελαιόδεντρα στις πρώιμες περιοχές βρίσκονται στο βλαστικό στάδιο μεταξύ του φουσκώματος των ανθιδίων στις ταξιανθίες και του κροκιάσματος (στις πλέον πρώιμες ποικιλίες-περιοχές). Οι συλλήψεις στο δίκτυο φερομονικών παγίδων της ανθόβιας γενιάς του εντόμου παρουσιάζονται ιδιαίτερα αυξημένες στις περισσότερες περιοχές.

Καταπολέμηση: Στους ελαιώνες βιολογικής γεωργίας επιβάλλεται η καταπολέμηση της ανθόβιας γενιάς του εντόμου με στόχο τη μείωση του πληθυσμού κατά τη διάρκεια της επόμενης (καρπόβιας) γενιάς που είναι πιο επικίνδυνη για τον ελαιόκαρπο και πιο δύσκολο να αντιμετωπιστεί με βιολογικά φάρμακα.

  • Σε ελαιώνες με μεγάλη ανθοφορία δεν συνιστάται καμία επέμβαση.
  • Σε ελαιώνες με χαμηλή ανθοφορία στο 30-40% της κανονικής, η επέμβαση κρίνεται αναγκαία, ειδικά αν είχαν υποστεί συνεχόμενες σοβαρές προσβολές από το έντομο τα παρελθόντα έτη.

Ο κατάλληλος χρόνος επέμβασης σύμφωνα με τις συλλήψεις των εντόμων στο δίκτυο φερομονικών παγίδων και τις καταγεγραμμένες θερμοκρασίες από το εγκατεστημένο δίκτυο μετεωρολογικών σταθμών της Υπηρεσίας είναι:

Κατάλληλες δραστικές ουσίες: Βάκιλος Θουριγγίας, Δελταμέθριν, Λάμδα Συαλοθρίν, Μπέτα Σιφλουθρίν, Φοσμέτ, Χλωρπυριφώς-μεθύλ.

Συνίσταται να προτιμηθεί κάποιο σκεύασμα του Βάκιλου της Θουριγγίας επειδή είναι βιολογικό και δεν βλάπτει τα ωφέλιμα έντομα που παρουσιάζουν υψηλούς πληθυσμούς αυτή την εποχή.

ΨΥΛΛΑ (ΒΑΜΒΑΚΑΔΑ)

Σε ελαιώνες με μεγάλη ανθοφορία δεν συνιστάται καμία επέμβαση. Σε ελαιώνες με μικρή ανθοφορία απαιτείται καταπολέμηση μόνον όταν ο πληθυσμός των εντόμων είναι υψηλός. Θα πρέπει τότε να γίνει ένας ψεκασμός σε συνδυασμό με την καταπολέμηση της ανθόβιας γενιάς του Πυρηνοτρήτη.

Κατάλληλες δραστικές ουσίες: Δελταμεθρίν, Παραφινικό λάδι.

ΜΑΡΓΑΡΟΝΙΑ

Η προνύμφη του εντόμου προσβάλλει την τρυφερή βλάστηση (φύλλα, μίσχους, βλαστούς) καθώς και τα κλειστά άνθη. Οι νεαρές προνύμφες την άνοιξη κατατρώγουν το εσωτερικό και την κάτω επιδερμίδα των φύλλων, ενώ αφήνουν άθικτη την πάνω επιδερμίδα.

Σε έντονες προσβολές προκαλείται φυλλόπτωση.
Την περασμένη χρονιά παρουσιάστηκαν τοπικά μόνο σημαντικά προβλήματα, γι? αυτό οι ελαιοπαραγωγοί ιδιαίτερα σε αυτές τις περιοχές πρέπει να βρίσκονται σε επαγρύπνηση για να προλάβουν τυχόν νέες προσβολές.

Καταπολέμηση

1ος τρόπος: Όταν παρουσιαστεί η πρώτη προσβολή πρέπει να γίνει ψεκασμός του φυλλώματος των δένδρων εναντίον των πρώτων τέλειων εντόμων της άνοιξης και επανάληψη μετά 15 ημέρες με εντομοκτόνο που έχει δραστική ουσία Θιαμεθοξάμ + Λάμδα Συαλοθρίν φροντίζοντας να λούζονται και οι λαίμαργοι βλαστοί στη βάση του δένδρου. Οι εφαρμογές πρέπει να γίνονται οπωσδήποτε μετά την περίοδο ανθοφορίας.

2ος τρόπος: Ψεκασμός με εντομοκτόνο που έχει δραστική ουσία Δελταμεθρίν (2,5%β/ο) μόλις εμφανιστούν τα πρώτα έντομα (επιτρέπεται μία μόνο εφαρμογή ανά καλλιεργητική περίοδο).

3ος τρόπος: Ψεκασμοί με εντομοκτόνα με δραστική ουσία Φοσμέτ με την εμφάνιση της προσβολής κατά την άνθηση. Μεγαλύτερη ανάγκη προστασίας έχουν τα νεαρά δένδρα, τα φυτώρια, τα αυστηρά κλαδεμένα δένδρα, καθώς και τα δένδρα που πέρυσι υπέστησαν σοβαρές ζημιές από το έντομο.

ΓΛΟΙΟΣΠΟΡΙΟ

Η ασθένεια δημιούργησε αρκετά προβλήματα σε πολλές περιοχές τα τελευταία έτη και ιδιαίτερα το έτος 2016 λόγω της πολύ αυξημένης υγρασίας που επικράτησε. Σύμφωνα με πρόσφατες έρευνες αποδείχθηκε ότι ο μύκητας δεν προσβάλλει μόνο τους ώριμους καρπούς το Φθινόπωρο αλλά προκαλεί επίσης λανθάνουσα προσβολή σε νεαρά καρπίδια που προέρχεται από μολύνσεις στο στάδιο της ανθοφορίας.

Η ασθένεια προκαλεί νεκρώσεις σε ορισμένα άνθη, αλλά το σημαντικότερο πρόβλημα είναι ότι ο μύκητας μεταφέρεται από τα άνθη στους καρπούς όπου παραμένει σε λανθάνουσα κατάσταση μέχρι την ωρίμανση. Την περασμένη χρονιά παρατηρήθηκαν ζημιές οι οποίες δεν περιορίστηκαν μόνο στους ώριμους καρπούς αλλά και σε άγουρους, πράσινους καρπούς καθώς και σε φύλλα και κλαδίσκους.

Καταπολέμηση: Παλιότερα οι ψεκασμοί για το γλοιοσπόριο ξεκινούσαν το Φθινόπωρο από την έναρξη της ωρίμανσης των καρπών και μετά. Τώρα όμως μετά τα νεότερα δεδομένα που αποδεικνύουν ότι οι προσβολές αρχίζουν από τα στάδιο της ανθοφορίας, οι ψεκασμοί σε όσες περιοχές υπήρχε έντονο πρόβλημα τα περασμένα έτη συστήνεται να ξεκινήσουν λίγο πριν την άνθηση.

Η ταυτόχρονη χρήση στρομπιλουρινών (κρεσόξιμ-μεθύλ, πυρακλοστρόμπιν, κ.α) και χαλκούχων (οξυχλωριούχος χαλκός, υποξείδιο του χαλκού, κ.α.) φαίνεται να δρα ευεργετικά, αλλά απαιτούνται ακόμη περαιτέρω έρευνες και αξιολόγηση όλων των εγκεκριμένων φυτοπροστατευτικών προϊόντων για την πιο αποτελεσματική αντιμετώπιση της ασθένειας.

Συνιστώμενα καλλιεργητικά μέτρα

Στις περιοχές όπου ενδημεί η ασθένεια και όπου έχουμε πολλές βροχοπτώσεις και υψηλή σχετική υγρασία, συνίσταται η εφαρμογή των παρακάτω:

  • Αφαίρεση και κάψιμο μολυσμένων κλαδίσκων, νεκρωμένων φύλλων και μουμιοποιημένων καρπών.
  • Βαθύ παράχωμα των πεσμένων στο έδαφος μουμιοποιημένων καρπών και νεκρών φύλλων.
  • Καλό κλάδεμα και ζιζανιοκτονία συμβάλουν σημαντικά στη μείωση της υγρασίας στο εσωτερικό της κόμης των δέντρων και στη βελτίωση του αερισμού.

ΠΡΟΣΟΧΗ: Να χρησιμοποιείτε μόνον εγκεκριμένα γεωργικά φάρμακα, να διαβάζετε προσεκτικά την ετικέτα της συσκευασίας και να τηρείτε σχολαστικά τις οδηγίες που αναγράφονται σε αυτήν.

Εντομοκτόνα-Ακαρεοκτόνα-Μυκητοκτόνα