Προστασία στις καστανιές των Χανίων

Προστασία στις καστανιές των Χανίων
Τεχνικό δελτίο γεωργικών προειδοποιήσεων από το Περιφερειακό Κέντρο Προστασίας Φυτών, Ποιοτικού & Φυτοϋγειονομικού Ελέγχου Ηρακλείου. 

ΒΑΛΑΝΙΝΟΣ ΤΩΝ ΚΑΣΤΑΝΩΝ

Είναι μικρό σκαθάρι με μεγάλο ρύγχος. Έχει μια γενιά το χρόνο. Γεννά τα αυγά του μέσα στον καρπό λίγο πριν την ωρίμανση και οι εκκολαπτόμενες προνύμφες (είναι το ζημιογόνο στάδιο) προσβάλλουν τα κάστανα.

Από τα προσβεβλημένα κάστανα -τα οποία συνήθως έχουν πέσει- οι προνύμφες αφού ολοκληρώσουν την ανάπτυξή τους, μπαίνουν στο έδαφος όπου περνούν τον χειμώνα. Την επόμενη χρονιά βγαίνουν τα ενήλικα στις ίδιες θέσεις και την ίδια εποχή.

Οι ωοτοκίες ξεκινούν συνήθως από το τελευταίο δεκαήμερο του Αυγούστου (πρώιμες ποικιλίες), οι περισσότερες όμως ωοτοκίες παρατηρούνται το πρώτο δεκαήμερο του Σεπτεμβρίου ανάλογα με την πρωιμότητα της περιοχής και της ποικιλίας.

Οι ζημιές προκαλούνται από τις προνύμφες όμως η αντιμετώπιση στοχεύει τα ακμαία (σκαθάρια) πριν αυτά να ωοτοκήσουν στους καρπούς. Τα ακμαία την περίοδο αυτή βρίσκονται στις καστανιές.

Συνιστάται ένας ψεκασμός κάλυψης το διάστημα:

  • Πρώιμες ποικιλίες 8-12 Αυγούστου
  • Όψιμες ποικιλίες 17-21 Αυγούστου

Μην υποτιμάτε τα καλλιεργητικά μέτρα: Κατά τη συγκομιδή η άμεση-έγκαιρη συλλογή και καταστροφή όλων των πεσμένων προσβεβλημένων καστάνων μειώνει τους πληθυσμούς της επόμενης χρονιάς.

ΣΚΟΥΛΗΚΙ ΤΩΝ ΝΕΑΡΩΝ ΚΑΣΤΑΝΩΝ

Είναι μικρή νυχτόβια πεταλούδα. Η προνύμφη της προσβάλλει κυρίως νεαρούς καρπούς (πέφτουν πρόωρα κατά τον Ιούλιο-Αύγουστο), μπορεί όμως να προσβάλλει καρπούς μέχρι και την συγκομιδή.

Την περίοδο αυτή καταγράφονται χαμηλοί πληθυσμοί ενηλίκων στο δίκτυο παγίδευσης και χαμηλά ποσοστά προσβολής στους καρπούς. Ο ψεκασμός εναντίων του βαλάνινου των καστάνων μειώνει ικανοποιητικά τους πληθυσμούς του Pammene fasciana.

ΚΑΡΠΟΚΑΨΑ ΤΩΝ ΚΑΣΤΑΝΩΝ

Είναι μικρές πεταλούδες που γεννούν σε φύλλα που βρίσκονται κοντά σε κάστανα τα οποία στη συνέχεια προσβάλλονται από τις νεαρές προνύμφες. Στο νομό Χανίων σε ορισμένες περιοχές μπορεί να προκαλέσουν ζημιές, μικρότερες όμως σε σχέση με τον βαλάνινο και το σκουλήκι των νεαρών καστάνων.

Στο δίκτυο παρακολούθησης καταγράφονται πολύ χαμηλοί πληθυσμοί και δεν αναμένονται σημαντικές ζημιές την φετινή περίοδο. Τα μέτρα για τον βαλάνινο ελέγχουν ικανοποιητικά και την καρπόκαψα.