Πατάτα: Κίνδυνος περονόσπορου από τις έντονες βροχοπτώσεις

Πατάτα: Κίνδυνος περονόσπορου από τις έντονες βροχοπτώσεις
Προειδοποιήσεις από το Περιφερειακό Κέντρο Προστασίας Φυτών, Ποιοτικού & Φυτοϋγειονομικού Ελέγχου Ηρακλείου για το Οροπέδιο Λασιθίου. 

Το τελευταίο 24ωρο επικράτησαν ευνοϊκές συνθήκες για προσβολές από περονόσπορο. Σημειώθηκαν βροχές συνολικού ύψους 10 χιλ. και επικράτησαν συνθήκες υψηλής σχετικής υγρασίας (16 συνεχόμενες ώρες με μέση σχετική υγρασία 95% και μέση θερμοκρασία 18ο C) .

Οι παραπάνω συνθήκες ευνοούν την εμφάνιση προσβολών που θα γίνουν αντιληπτές από 21 ? 22 Ιουλίου, ιδιαίτερα στις καλλιέργειες που βρίσκονται στο βλαστικό στάδιο του «κλεισίματος των φυτών» και μετά.

Οδηγίες: Συνιστάται στις καλλιέργειες που δεν είναι πρόσφατα καλυμμένες να γίνει άμεση επέμβαση με διεισδυτικά ή διασυστηματικά σκευάσματα ή μίγματα αυτών με σκευάσματα επαφής.

Ιδιαίτερη ανάγκη προστασίας έχουν οι καλλιέργειες που βρίσκονται κοντά στο στάδιο του κλεισίματος.