Ξάνθη: οδηγίες για τους βαμβακοπαραγωγούς

Ξάνθη: οδηγίες για τους βαμβακοπαραγωγούς
2o τεχνικό δελτίο γεωργικών προειδοποιήσεων ολοκληρωμένης φυτοπροστασίας στη βαμβακοκαλλιέργεια της Περιφερειακής Ενότητας Ξάνθης έτους 2018. 

Στόχοι

Το παρόν δελτίο γεωργικών προειδοποιήσεων φυτοπροστασίας απευθύνεται στους βαμβακοπαραγωγούς με στόχο την ενημέρωση τους για την αποτελεσματική φυτοπροστασία στον πραγματικό καλλιεργητικό χρόνο. Τα δελτία βασίζονται στους επιτόπιους ελέγχους που διενεργούνται σε βαμβακοφυτείες της Περιφερειακής Ενότητας Ξάνθης, στις τακτικές λήψεις στοιχείων-δειγματοληψιών προνυμφών επί των φυτικών οργάνων, καθώς και στην καταγραφή των συλλήψεων ενήλικων πράσινου και ρόδινου σκουληκιού στις παγίδες που έχουν τοποθετηθεί σε αντιπροσωπευτικές θέσεις για την βαμβακοκαλλιέργεια της Περιφερειακής μας Ενότητας από γεωπόνους της υπηρεσίας . Αφορά στο διάστημα μέχρι το άνοιγμα των πρώτων καρυδιών και αποσκοπεί στην οργάνωση μίας αποτελεσματικής διαχείρισης της καλλιέργειας.

Διαπιστώσεις

Οι βαμβακοκαλλιέργειες στην Π.Ε. Ξάνθης, έχουν καλή ανάπτυξη, και βρίσκονται στο βλαστικό στάδιο έναρξης της καρπόδεσης με την εμφάνιση καψών στις κατώτερες θέσεις. Παρά τις έντονες βροχοπτώσεις, με την βοήθεια των ανασχετικών που εφαρμόστηκαν, δεν παρατηρούμε αυξημένα ύψη φυτών. Παρατηρείται γενικά μία φυσιολογική εξέλιξη.

Καιρικές Συνθήκες

Το τελευταίο διάστημα, κύριο χαρακτηριστικό ήταν οι πολύ έντονες και παρατεταμένες βροχοπτώσεις καθώς και η εναλλαγή χαμηλών και υψηλών θερμοκρασιών. Οι παραγωγοί στα πλαίσια του συνολικού χειρισμού της καλλιέργειας, να φροντίζουν για την ισορροπία των βαμβακοφυτειών τους αξιοποιώντας και συνδυάζοντας σωστά το πότισμα , όταν χρειάζεται και την εφαρμογή αναχαιτιστικών ανάπτυξης όταν κριθεί αναγκαίο.

Πτήσεις-Παρατηρήσεις συλλήψεων

Τόσο για το πράσινο σκουλήκι όσο και για το ρόδινο σκουλήκι , οι συλλήψεις στο δίκτυο παγίδων δείχνουν την πτήση των ακμαίων της δεύτερης γενεάς. Κατά περιοχές αυξημένες συλλήψεις παρατηρούνται στο ρόδινο σκουλήκι ενώ στο πράσινο είναι λιγότερες. Η πτήση θα διαρκέσει περίπου μέχρι τις 20 Αυγούστου. Παρατηρείται επίσης και η παρουσία αρκετών ωφέλιμων εντόμων (πασχαλίτσες κτλ).

Συστάσεις-καλλιεργητικές πρακτικές
Ορθή πρακτική-παρακολούθηση

Αυτή την περίοδο ιδιαίτερα εφιστούμε την προσοχή των παραγωγών και επιβάλλεται η σχολαστική παρακολούθηση από τους παραγωγούς της εξέλιξης του πληθυσμού του πράσινου και ρόδινου σκουληκιού και να προβαίνουν οι ίδιοι αν όχι καθημερινά το λιγότερο ανά τριήμερο σε δειγματοληψίες προνυμφών επί των φυτικών οργάνων , ώστε να αποφασιστεί έγκαιρα η επέμβαση.
Αυτή η γενιά αναπτύσσει συνήθως σημαντικούς πληθυσμούς και τα σκουλήκια (νεαρές προνύμφες), που θα αρχίσουν να εμφανίζονται , μέσα στο πρώτο δεκαπενθήμερο του Αυγούστου, προκαλούν ζημιές στα καρποφόρα όργανα και δεν υπάρχει καιρός να αναπληρωθούν.

Οι καλλιεργητές να προχωρούν σε χημικό ψεκασμό μόνο όταν η πληθυσμιακή πυκνότητα του επιβλαβή οργανισμού ξεπεράσει τα κατώτατα όρια επέμβασης που επισημαίνονται παρακάτω.

Κατώτατα όρια επέμβασης

  • Για το Πράσινο σκουλήκι για τις καλλιέργειες που βρίσκονται στο στάδιο της καρποφορίας, ως κατώτατο όριο πληθυσμιακής πυκνότητας του πράσινου σκουληκιού για την λήψη απόφασης επέμβασης , ψεκασμός με τα εγκεκριμένα/κατάλληλα φυτοπροστατευτικά προϊόντα , ορίζεται όταν βρίσκουμε ( 4) νεαρές προνύμφες (1ου και 2ου σταδίου, μήκους μέχρι (1) εκατοστό ) κατά μέσο όρο, ανά 100 φυτά ή μία (1) νεαρή προνύμφη κατά μέσο όρο στα φυτά γραμμής μήκους ενάμιση (1,5) μέτρου.
  • Για το Ρόδινο σκουλήκι για τις καλλιέργειες που βρίσκονται στο στάδιο της καρποφορίας, ως κατώτατο όριο πληθυσμιακής πυκνότητας για την λήψη απόφασης επέμβασης, ψεκασμός με τα εγκεκριμένα / κατάλληλα φυτοπροστατευτικά προϊόντα , ορίζεται όταν διαπιστωθούν στο εσωτερικό νεαρών καρυδιών ηλικίας 2 εβδομάδων, προνύμφες ρόδινου σε ποσοστό 5-8% στα 100 καρύδια.

Εφαρμογή ψεκασμών με φυτοπροστατευτικά προϊόντα

  1. Τονίζουμε ότι θα πρέπει να αποφεύγονται γενικά οι μη αναγκαίοι ψεκασμοί, γιατί εξοντώνουν τα ωφέλιμα έντομα που έχουν τεράστια σημασία για την αντιμετώπιση των εχθρών του βαμβακιού και ιδιαίτερα της δεύτερης γενιάς του σκουληκιού, που κάνει την εμφάνισή της αυτές τις ημέρες και η οποία είναι καταστρεπτική ιδίως στις χρονιές που αναπτύσσει μεγάλους πληθυσμούς.
  2. Στην περίπτωση που κριθεί αναγκαίο, όταν βάση των μετρήσεων ξεπεραστεί το κατώτερο όριο επέμβασης και χρειαστεί να πραγματοποιηθεί ένας ψεκασμός , μετά δεν θα πρέπει να επαναπαυθούμε.

Επιβάλλεται να συνεχιστεί η παρακολούθηση της γενιάς γιατί με τον πρώτο ψεκασμό θα εξοντωθούν τα ωφέλιμα έντομα και οι πεταλούδες του πράσινου-ρόδινου, που θα επιζήσουν, είναι πολύ πιθανό να προκαλέσουν νέα έξαρση της προσβολής. Τότε μπορεί να χρειαστεί και δεύτερος επαναληπτικός ψεκασμός πάντα λαμβάνοντας υπόψη το κατώτερο όριο επέμβασης. Όταν και αν χρειαστεί να γίνονται επαναληπτικές επεμβάσεις καλό είναι να γίνονται με σκευάσματα πάντα εγκεκριμένα , διαφορετικής δράσης και διαφορετικής χημικής ομάδας.

Οι παραγωγοί/χρήστες γεωργικών φαρμάκων

  • Μπορούν να χρησιμοποιούν μόνο τα εγκεκριμένα σκευάσματα (φυτοπροστατευτικά προϊόντα) όπως αναφέρονται στην ηλεκτρονική βάση του Υπουργείου Αγροτικής Ανάπτυξης & Τροφίμων : http: //www.minagric,gr//syspest/ , ακολουθώντας τις οδηγίες χρήσης που αναγράφονται στις ετικέτες στην ελληνική γλώσσα , για την αντιμετώπιση του πράσινου και ρόδινου σκουληκιού ή κάθε άλλου εχθρού και ασθένειας .
  • Πωλούνται μόνον από τα επίσημα καταστήματα εμπορίας γεωργικών φαρμάκων που διαθέτουν υπεύθυνο επιστήμονα και μόνον εφόσον έχει εκδοθεί συνταγή σε κατόχους πιστοποιητικού γνώσεων ορθολογικής χρήσης γεωργικών φαρμάκων.
  • Υπενθυμίζεται ότι η παράνομη εισαγωγή και χρήση φυτοπροστατευτικών προϊόντων από άλλες χώρες απαγορεύεται και οδηγεί στην επιβολή ποινικών και διοικητικών κυρώσεων ? Oι παραγωγοί πρέπει να λάβουν όλα τα αναγκαία μέτρα για τον τρόπο και χρόνο εφαρμογής , καθώς και για την ασφαλή διαχείριση των κενών συσκευασίας των φυτοπροστατευτικών προϊόντων, τόσο για την προστασία και ασφάλεια των ιδίων και των άλλων , όσο και για την προστασία του περιβάλλοντος , εφαρμόζοντας προσεκτικά και χωρίς αποκλίσεις, όλες τις πληροφορίες και οδηγίες της ετικέτας και των αναγραφόμενων στη συσκευασία. Επίσης να ακολουθούν και τις οδηγίες των υπευθύνων των καταστημάτων εμπορίας Γεωργικών Φαρμάκων ( φυτοπροστατευτικών προϊόντων).
  • Οι καλλιεργητές θα πρέπει να τηρούν ημερολόγιο επεμβάσεων και για αυτό τον λόγο κατά την προμήθεια των γεωργικών φαρμάκων να ζητούν από το κατάστημα τα ειδικά έντυπα καταγραφής της αγοράς των φαρμάκων, στα οποία θα καταγράφουν τις ημερομηνίες χρήσης. Τα έντυπα αυτά θα τα διατηρούν στο αρχείο τους για ενδεχόμενο έλεγχο.

Οι βαμβακοπαραγωγοί και μόνο είναι αποκλειστικά υπεύθυνοι για την τελική απόφαση επιλογής , της συγκεκριμένης κάθε φορά φυτοπροστατευτικής επέμβασης στις συνθήκες της καλλιέργειας των φυτοπροστατευτικών προϊόντων που θα επιλέξουν και του τρόπου και χρόνου χρησιμοποίησης αυτών, καθώς και για λοιπούς χειρισμούς , τα οποία συμβάλλουν στις ποσοτικές και ποιοτικές αποδόσεις της καλλιέργειας.

Προστασία μελισσών

Oι παραγωγοί πρέπει να ειδοποιούν σχετικά τους μελισσοκόμους για την απομάκρυνση των κυψελών , όταν πρόκειται να ψεκάσουν, εφαρμόζοντας τα αναγραφόμενα στην ετικέτα του γεωργικού φαρμάκου αναφορικά με την προστασία των μελισσών.

Για το σκοπό αυτό θα πρέπει απαραιτήτως και οι μελισσοκόμοι να αναγράφουν στις κυψέλες τον κωδικό τους το τηλέφωνο και τη διεύθυνσή τους ώστε να είναι δυνατή η έγκαιρη ειδοποίησή τους. H εφαρμογή των ψεκασμών να γίνεται την ώρα που δεν πετούνε οι μέλισσες, κατά τις απογευματινές ώρες κυρίως, μετά τη δύση του ηλίου.

Πληροφορίες

Για περισσότερες πληροφορίες, οι βαμβακοκαλλιεργητές μπορούν να απευθύνονται στους Γεωπόνους της Διεύθυνσης Αγροτικής Οικονομίας και Κτηνιατρικής, της Περιφερειακής Ενότητας Ξάνθης και στο Τμήμα Ποιοτικού & Φυτοϋγειονομικού Ελέγχου.
Τηλέφωνο: 2541 3 50190 -2541 3 50189 Τηλεμοιότυπο: 2541 3 50269 Πληροφορίες: Στεργιανόπουλος Νίκος-Κουγκούλη Ολυμπία.