Καρπόκαψα μηλιάς σε ορεινές περιοχές της Μακεδονίας

Καρπόκαψα μηλιάς σε ορεινές περιοχές της Μακεδονίας
Από τα δεδομένα του δικτύου των παγίδων του Περιφερειακόυ Κέντρου Προστασίας Φυτών, Ποιοτικού & Φυτοϋγειονομικού Ελέγχου Θεσσαλονίκης, η πτήση του εντόμου εμφανίζει στις περισσότερες περιοχές μία κορυφή το χρονικό διάστημα 09-11 Ιουνίου. 

Τα δεδομένα των συλλήψεων των εντόμων στις παγίδες προέρχονται από τις περιοχές της Παναγίτσας Πέλλας, της Ράχης Ημαθίας, του Βελβεντού Κοζάνης και της Καστοριάς.

Με βάση τις θερμοκρασίες που καταγράφονται από τους μετεωρολογικούς σταθμούς της Άρνισσας και του Βελβεντού, υπολογίζεται ότι:

  • Το χρονικό διάστημα 15-21 Ιουνίου θα υπάρχουν συνεχόμενες ωοτοκίες.
  • Οι περισσότερες εκκολάψεις (παρουσία των νεαρών προνυμφών) υπολογίζονται το χρονικό διάστημα 23 ? 29 Ιουνίου.

Συμβουλευτείτε πότε έγινε η τελευταία επέμβαση, τη δραστική ουσία που χρησιμοποιήθηκε, καθώς και την χρονική κάλυψη που δίνει αυτή.
Το δελτίο παρέχει μια τάση της πορείας των πληθυσμών των εντόμων, η οποία δεν μπορεί να είναι αντιπροσωπευτική για κάθε αγροτεμάχιο. Οι παραγωγοί, προκειμένου να πάρουν την απόφαση επέμβασης ή όχι και πότε, καλούνται να λαμβάνουν υπόψη τους τις δικές τους παρατηρήσεις και το ιστορικό του κάθε οπωρώνα.

ΦΟΥΖΙΚΛΑΔΙΟ

Οι βροχοπτώσεις των τελευταίων ημερών σε συνδυασμό με τις αντίστοιχες θερμοκρασίες ευνοούν την ανάπτυξη μολύνσεων και αναμένονται να συνεχιστούν κατά τόπους όλη την εβδομάδα.

Συνιστάται η προστασία του καρπιδίου με προστατευτικά-θεραπευτικά μυκητοκτόνα, ειδικά όπου σημειώθηκαν αρχικές προσβολές.