Ίσκα, Ευτυπίωση και Φόμοψη στο Αμπέλι

Ίσκα, Ευτυπίωση και Φόμοψη στο Αμπέλι

Ίσκα, Ευτυπίωση και Φόμοψη στο Αμπέλι
Επίκαιρες Γεωργικές Προειδοποιήσεις για την αμπελοκαλλιέργεια από το Περιφερειακό Κέντρο Προστασίας Φυτών, Ποιοτικού και Φυτοϋγειονομικού Ελέγχου Ηρακλείου.

Διαπιστώσεις: Οι ασθένειες του ξύλου (ίσκα - ευτυπίωση - φόμοψη) υπάρχουν σε πολλά αμπέλια στην Κρήτη.

Ζημιές:

Η εξέλιξή τους συνήθως είναι αργή αλλά σταθερή και προοδευτικά αυξανόμενη.

Τα ασθενή πρέμνα σταδιακά και μακροχρόνια εξασθενούν, μειώνοντας τις αποδόσεις και την παραγωγική ζωή του αμπελιού και τελικά ξεραίνονται.

Συμπτώματα την περίοδο αυτή:

Ίσκα - Ευτυπίωση:

Εμφανίζονται χαρακτηριστικά μη φυσιολογικοί μεταχρωματισμοί του ξύλου σε τομές του κλαδέματος.

Φόμοψη:

Οι προσβεβλημένες κληματίδες έχουν γκριζόλευκη όψη, με σχισίματα συνήθως προς τη βάση τους και πολλά μικρά μαύρα στίγματα (πυκνίδια). Για περισσότερες πληροφορίες σχετικά με τις ασθένειες του ξύλου μπορείτε να μεταβείτε στους παρακάτω συνδέσμους:
Για την ίσκα εδώ
Για την ευτυπίωση εδώ
Για την φόμοψη εδώ

Αντιμετώπιση: Αντιμετωπίζονται κυρίως με καλλιεργητικά μέτρα. Για την φόμοψη, μπορεί να γίνει χημική αντιμετώπιση μετά το άνοιγμα των ματιών (έναρξη βλάστησης).

Καλλιεργητικά μέτρα:

Στοχεύουν στην μείωση των μολυσμάτων και στην προστασία των τομών του κλαδέματος.

 • Όψιμο κλάδεμα και με ξερό καιρό (τέλος του χειμώνα). Θεωρείται το πιο αποτελεσματικό μέτρο. Με την άνοδο της θερμοκρασίας επουλώνονται συντομότερα οι πληγές και με την μείωση των βροχοπτώσεων ελαττώνεται η πιθανότητα μόλυνσης.
 • Επιπλέον, η δακρύρροια εμποδίζει την εγκατάσταση των σπορίων πάνω στις τομές. Αποφυγή ? προστασία των μεγάλων κλαδοτομών.
 • Οι μολύνσεις ευνοούνται στις πρόσφατες και μεγάλες κλαδοτομές, οι οποίες πρέπει να προστατεύονται με εγκεκριμένο σκεύασμα (Remedier WP με δραστική Trichoderma asperellum+gamsii για την ίσκα ή Vintec WG με δραστική Trichoderma atroviride strain SC1για την ίσκα και την ευτυπίωση).
 • Τα προσβεβλημένα ή ύποπτα πρέμνα να κλαδεύονται τελευταία και τα εργαλεία του κλαδέματος να απολυμαίνονται τακτικά.
 • Αποφεύγεται η μετάδοση του μολύσματος με τα εργαλεία.
 • Η σήμανση των ύποπτων πρέμνων γίνεται με ταινίες ή σπρέι βαφής, την άνοιξη για την ευτυπίωση και το καλοκαίρι για την ίσκα.
 • Καταστροφή ή απομάκρυνση των υπολειμμάτων του κλαδέματος.
 • Αποτελεσματική πρακτική ο θρυμματισμός και η ενσωμάτωση στο έδαφος, διαφορετικά η άμεση απομάκρυνση και καταστροφή τους.
 • Ανασύσταση - εξυγίανση πρέμνων. Εφαρμόζεται για την ίσκα και την ευτυπίωση με αφαίρεση και απομάκρυνση των προσβεβλημένων βραχιόνων μαζί με τμήμα υγιούς ιστού, εφόσον η ασθένεια δεν έχει επεκταθεί στον κορμό, διαφορετικά γίνεται εκρίζωση και καταστροφή ολόκληρου του πρέμνου.
 • Χρήση υγιούς πολλαπλασιαστικού υλικού.
 • Το πολλαπλασιαστικό υλικό πρέπει να είναι απαλλαγμένο από παθογόνα.

Οι παραπάνω πρακτικές είναι πιο αποτελεσματικές όταν εφαρμόζονται από όλους τους αμπελουργούς.
Διαχείριση της αυτοφυούς βλάστησης των αμπελιών Μην καταστρέφετε την ξινήθρα, δεν είναι επιζήμιο ζιζάνιο. Προστατεύει τα εδάφη από τη διάβρωση (κυρίως τα επικλινή), συγκρατεί τα νερά της βροχής και ανταγωνίζεται τα άλλα ζιζάνια.