Φυτοπροστασία στα εσπεριδοειδή

Φυτοπροστασία στα εσπεριδοειδή
Πληροφορίες από το Περιφερειακό Κέντρο Προστασίας Φυτών, Ποιοτικού & Φυτοϋγειονομικού Ελέγχου Ηρακλείου

ΜΥΓΑ ΜΕΣΟΓΕΙΟΥ:

Παρατηρείται μεγάλη αύξηση των συλλήψεων στο δίκτυο παγίδευσης που φανερώνει ιδιαίτερα υψηλό κίνδυνο προσβολών των όψιμων ποικιλιών εσμεριδοειδών από τη μύγα.

Να συνεχιστεί η καταπολέμηση της μύγας στα ασυγκόμιστα πορτοκάλια, μανταρίνια και γκρέιπ φρούτ.

Οι προσβεβλημένοι καρποί όλων των οπωροφόρων δέντρων που συνυπάρχουν στον αγρό και προσβάλλονται από τη μύγα όπως και των εσπεριδοειδών πρέπει να απομακρύνονται και να καταστρέφονται.

ΚΟΚΚΙΝΗ ΨΩΡΑ, ΠΑΡΛΑΤΟΡΙΑ Μαύρη ψώρα ΜΥΤΙΛΟΜΟΡΦΗ ΨΩΡΑ

Διαπιστώνονται τα ευαίσθητα στη χημική καταπολέμηση νεαρά στάδια των κοκκοειδών.

Το κλάδεμα και το καθάρισμα των δέντρων αφήνουν να περνά ήλιος και αέρας εσωτερικά δημιουργώντας μη ευνοϊκές συνθήκες για την ανάπτυξη των κοκκοειδών.

Σοβαρές προσβολές αναπτύσσονται σε δέντρα παραμελημένα, με πυκνή βλάστηση.

Σε δέντρα πολύ προσβεβλημένα συστήνεται καταπολέμηση στο διάστημα: 7 -10 Ιουνίου.

Παραφινικά λάδια (θερινοί πολτοί, 2-4 εφαρμογές ανά 30 ημέρες) Άλατα λιπαρών οξέων (μέχρι 4 εφαρμογές μέχρι τη συγκομιδή) Acetamiprid (2 εφαρμογές / 30 ημ., αναμονή πριν τη συγκομιδή 14 ημέρες) Αzadirachtin A (3 εφαρμογές/ 7-10 ημ., αναμονή πριν τη συγκομιδή 7 ημ.) Deltamethrin (1 εφαρμογή, αναμονή πριν τη συγκομιδή 30 ημ.) Pyriproxyfen (1 εφαρμογή, αναμονή πριν τη συγκομιδή 30 ημ.) Spirotetramat (2 εφαρμογές / 21 ημ., αναμονή πριν τη συγκομιδή 14 ημ.) Sulfoxaflor (Isoclast active, 1-2 εφαρμογές, αναμονή πριν τη συγκομιδή 7 ημ.) Chlopyrifos (1-2 εφαρμογές / 15 ημ., αναμονή πριν τη συγκομιδή 30 ημ.) Chlopyrifos methyl (2 εφαρμογές, αναμονή πριν τη συγκομιδή 21 ημ.)

  • Προτιμήστε σκευάσματα με περιορισμένη δράση στα ωφέλιμα έντομα.
  • Ψεκασμοί με θερινούς πολτούς γίνονται αυστηρά σε θερμοκρασίες χαμηλότερες των 30οC, σε δέντρα ποτισμένα και σε καλή θρεπτική κατάσταση.
  • Να μη γίνεται εφαρμογή σε δένδρα εξασθενημένα λόγω ασθενειών, ξηρασίας, ξηρών ανέμων ή που έχουν υποστεί υψηλή αζωτούχο λίπανση.

ΦΥΛΛΟΚΝΙΣΤΗΣ:

Ξεκίνησαν προσβολές στην τρυφερή βλάστηση. Προσβάλλει τα νεαρά φύλλα σχηματίζοντας στην κάτω επιφάνεια χαρακτηριστικές οφιοειδείς στοές. Τα προσβεβλημένα φύλλα καρουλιάζουν, αποκτούν αργυρόχρωμη όψη και ξηραίνονται.

Στα νεαρά δενδρύλλια και στα τρυφερά εμβόλια μπορεί να προκαλέσει σοβαρή ζημιά καταστρέφοντας τα ολοσχερώς. Η δράση του εντόμου είναι έντονη καλοκαίρι και φθινόπωρο.

Να ξεκινήσει άμεσα η προστασία των νεαρών δέντρων σε φυτώρια και νέες φυτείες. Οι ψεκασμοί κάλυψης γίνονται σε διαστήματα ανάλογα με τη διάρκεια δράσης των σκευασμάτων που χρησιμοποιούνται.

Στα δέντρα παραγωγικής ηλικίας ο φυλλοκνίστης αντιμετωπίζεται κυρίως με καλλιεργητικούς χειρισμούς όπως οι ισορροπημένες αρδεύσεις, ο περιορισμός των όψιμων καλοκαιρινών λιπάνσεων, αφαίρεση και απομάκρυνση των τρυφερών λαίμαργων βλαστών.

ΔΙΑΛΕΥΡΩΔΗΣ & ΕΡΙΩΔΗΣ ΑΛΕΥΡΩΔΗΣ

Οι προσβολές στη νέα βλάστηση είναι σχετικά περιορισμένες. Οι αλευρώδεις συνήθως αναπτύσσουν επιζήμιους πληθυσμούς όταν δεν εφαρμόζονται κατάλληλα καλλιεργητικά μέτρα (αναφέρονται στο φυλλοκνίστη) ή/και όταν απουσιάζουν οι πολύ αποτελεσματικοί φυσικοί εχθροί λόγω αλόγιστης χρήσης εντομοκτόνων.

Αναπτύσσονται στην κάτω επιφάνεια των φύλλων, σε περιοχές με υψηλή υγρασία.

Η ζημιά που προκαλούν οφείλεται σε απομυζήσεις των χυμών και στα άφθονα μελιτώματα που ευνοούν την ανάπτυξη των μυκήτων της καπνιάς.

Διαλευρώδης: Σε δέντρα που δεν έχουν γίνει καλλιεργητικοί χειρισμοί και ήταν προσβεβλημένα την περσινή χρονιά συστήνεται ψεκασμός με εγκεκριμένα σκευάσματα στο διάστημα: 7 -10 Ιουνίου.

Εριώδης αλευρώδης:

Πρέπει να αποφεύγονται οι χημικές επεμβάσεις προκειμένου να αναμτυχθεί αυτή την περίοδο το αποκλειστικό παρασιτοειδές Cales noaki που δρα ικανομοιητικά.
Συμβουλεύεστε τις αρμόδιες υπηρεσίες και τους τοπικούς γεωπόνους για το φυσικό παρασιτισμό του εριώδη προσκομίζοντας δείγματα.

Όπου απαιτείται αντιμετώμιση να χρησιμοποιηθούν εντομοκτόνα χαμηλής τοξικότητας. Άλατα λιπαρών οξέων (μέχρι 4 εφαρμογές μέχρι τη συγκομιδή) Παραφινικά λάδια (θερινοί πολτοί, 2-4 εφαρμογές ανά 30 ημέρες) Αzadirachtin A (3 εφαρμογές/ 7-10 ημ., αναμονή πριν τη συγκομιδή 7 ημ.) Deltamethrin (1 εφαρμογή, αναμονή πριν τη συγκομιδή 30 ημ.) Imidacloprid (2 εφαρμογές / 30 ημ., αναμονή πριν τη συγκομιδή 21 ημ.) Phosmet (1 εφαρμογή, αναμονή πριν τη συγκομιδή 14 ημ.) Spirotetramat (2 εφαρμογές / 21 ημ., αναμονή πριν τη συγκομιδή 14 ημ.)

Τα Τεχνικά Δελτία για την Π. Ε. Χανίων εκδίδονται σε συνεργασία με το Τμήμα Αγροτικής Ανάπτυξης Χανίων.

ΕΝΗΜΕΡΩΣΗ:

  • Επιλέγετε φυτοπροστατευτικά σκευάσματα εγκεκριμένα στην καλλιέργεια των εσπεριδοειδών.
  • Ακολουθείτε αυστηρά τις οδηγίες της ετικέτας συσκευασίας και φροντίζετε να τηρούνται οι χρόνοι που αναγράφονται μεταξύ τελευταίας επέμβασης και συγκομιδής.
  • Οι αλόγιστοι ψεκασμοί καταστρέφουν τα ωφέλιμα έντομα και δημιουργούν εξάρσεις βλαβερών εντόμων.
  • Κάνετε μόνο τους απαραίτητους ψεκασμούς στις ενδεικτικές ημερομηνίες.
  • Προτιμήστε σκευάσματα με περιορισμένη δράση στα ωφέλιμα έντομα (αρπακτικά, παρασιτοειδή).
  • Για τη διατήρηση των ωφέλιμων εντόμων εφαρμόζετε την πρακτική των αψέκαστων ζωνών.
  • Οι ζώνες αυτές αποτελούν το 15-20% του συνόλου των δέντρων της καλλιέργειας και εναλλάσσονται από χρονιά σε χρονιά μέσα στον αγρό.