Εσπεριδοειδή: Αντιμετωπίστε τις βασικές ασθένειες της περιόδου

Εσπεριδοειδή: Αντιμετωπίστε τις βασικές ασθένειες της περιόδου
Τεχνικό Δελτίο Γεωργικών Προειδοποιήσεων από το Περιφερειακό Κέντρο Προστασίας Φυτών, Ποιοτικού & Φυτοϋγειονομικού Ελέγχου Ηρακλείου. 

Μύγα Μεσογείου

Φέτος η μύγα ανέπτυξε εξαιρετικά μεγάλους πληθυσμούς στο διάστημα Μαΐου-Ιουλίου προξενώντας μεγάλες ζημιές στα εσπεριδοειδή και στα καρποφόρα δέντρα, που προσβάλει (βερικοκιά, αχλαδιά, συκιά κ.ά.).

Το τελευταίο δεκαπενθήμερο οι συλλήψεις του εντόμου στις περιοχές του δικτύου παγίδευσης (Αμπελούζος, Φόδελε, Σίσες, Αγιά Χανίων) έχουν μετριαστεί.

Σε οπωρώνες με ασυγκόμιστα όψιμα πορτοκάλια ή γκρέιπ φρουτ οι προσβεβλημένοι από τη μύγα καρποί θα πρέπει να απομακρύνονται και να καταστρέφονται.

Κόκκινη Ψώρα-Παρλατόρια-Μαύρη ψώρα-Μυτιλόμορφη Ψώρα

Διαπιστώνονται έξοδοι ευαίσθητων νεαρών σταδίων στους πληθυσμούς των κοκκοειδών.

Σοβαρές προσβολές αναπτύσσονται σε δέντρα παραμελημένα με πυκνή βλάστηση. Κλαδέματα και κλαδοκάθαροι που αφήνουν να λιάζεται το εσωτερικό των δέντρων εμποδίζουν την ανάπτυξη επιβλαβών πληθυσμών. Σε έντονες προσβολές συστήνεται χημική καταπολέμηση στο διάστημα: 16-19 Αυγούστου. Να προτιμηθούν σκευάσματα με περιορισμένη δράση στα ωφέλιμα έντομα.

Δραστικές φυτοπροστατευτικών προϊόντων:

 • Άλατα λιπαρών οξέων (μέχρι 4 εφαρμογές μέχρι τη συγκομιδή)
 • Παραφινικά λάδια ή θερινοί πολτοί (2-4 εφαρμογές ανά 30 ημ., αναμονή πριν τη συγκομιδή 21 ημ.)
 • Acetamiprid (2 εφαρμογές / 30 ημ., αναμονή πριν τη συγκομιδή 14 ημ.)
 • Αzadirachtin A (3 εφαρμογές / 7-10 ημ., αναμονή πριν τη συγκομιδή 7 ημ.)
 • Chlopyrifos (1-2 εφαρμογές / 15 ημ., αναμονή πριν τη συγκομιδή 30 ημ.)
 • Chlopyrifos methyl (2 εφαρμογές, αναμονή πριν τη συγκομιδή 21 ημ.)
 • Deltamethrin (1 εφαρμογή, αναμονή πριν τη συγκομιδή 30 ημ.)
 • Spirotetramat (2 εφαρμογές / 21 ημ., αναμονή πριν τη συγκομιδή 14 ημ.)
 • Sulfoxaflor - Isoclast active (1-2 εφαρμογές, αναμονή πριν τη συγκομιδή 7 ημ.)
 • Pyriproxyfen (1 εφαρμογή, αναμονή πριν τη συγκομιδή 28 -30 ημ. ανάλογα το σκεύασμα).

Ψεκασμοί με θερινούς πολτούς γίνονται αυστηρά σε θερμοκρασίες κάτω των 32οC και σε δέντρα ποτισμένα και σε καλή θρεπτική κατάσταση. Να μην χρησιμοποιούνται σε δένδρα εξασθενημένα λόγω ξηρασίας, ασθενειών, ξηρών ανέμων ή σε δέντρα που έχουν υποστεί υψηλή αζωτούχο λίπανση.

Ψευδόκοκκος

Προσβάλει καρπούς, κλαδιά και φύλλα σε σημεία σκιαζόμενα με αυξημένη υγρασία. Εγκαθίσταται σε προφυλαγμένες θέσεις του δένδρου όπως είναι ο κάλυκας, ο ομφαλός στα ομφαλοφόρα πορτοκάλια και τα σημεία επαφής των καρπών μεταξύ τους ή με φύλλα και κλάδους.

Στους οπωρώνες που διαπιστώνετε προσβολή καρπών μεγαλύτερη από 10% συστήνεται καταπολέμηση στο διάστημα: 16-19 Αυγούστου. Όπου συνυπάρχουν με κοκκοειδή να γίνει συνδυασμένη αντιμετώπιση.

Δραστικές φυτοπροστατευτικών προϊόντων:

 • Παραφινικά λάδια ή θερινοί πολτοί (2-4 εφαρμογές ανά 30 ημ., αναμονή πριν τη συγκομιδή 21 ημ.)
 • Άλατα λιπαρών οξέων (μέχρι 4 εφαρμογές μέχρι τη συγκομιδή)
 • Acetamiprid (2 εφαρμογές / 30 ημ., αναμονή πριν τη συγκομιδή 14 ημέρες)
 • Spirotetramat (2 εφαρμογές / 21 ημ., αναμονή πριν τη συγκομιδή 14 ημ.)
 • Sulfoxaflor (Isoclast active, 1 εφαρμογή, αναμονή πριν τη συγκομιδή 7 ημ.)
 • Chlopyrifos (1-2 εφαρμογές / 15 ημ., αναμονή πριν τη συγκομιδή 30 ημ.)
 • Chlopyrifos methyl (2 εφαρμογές, αναμονή πριν τη συγκομιδή 21 ημ.)

Διαλευρώδης-Εριώδης Αλευρώδης

Προσβολές παρατηρούνται σε δέντρα ?ε τρυφερή βλάστηση και πυκνό φύλλωμα που συγκρατούν υψηλή σχετική υγρασία. Η έκταση των προσβολών φαίνεται περιορισμένη σε σχέση με την περσινή χρονιά. Η ζημιά που προκαλούν οι αλευρώδεις οφείλεται σε απομυζήσεις χυμών και στα άφθονα μελιτώδη εκκρίματα που ευνοούν την εγκατάσταση μυκήτων της καπνιάς.

Οι αλευρώδεις περιορίζονται με την εφαρμογή καλλιεργητικών μέτρων όπως αφαίρεση και άμεση απομάκρυνση λαίμαργων βλαστών, ισορροπημένες αρδεύσεις και περιορισμένες αζωτούχες λιπάνσεις.

Στα έντονα προσβεβλημένα από διαλευρώδη δέντρα συστήνεται ψεκασμός στο διάστημα: 16-19 Αυγούστου με εγκεκριμένα σκευάσματα. Επειδή αναπτύσσεται στην κάτω επιφάνεια των φύλλων και σε σκιαζόμενα μέρη φροντίζετε να γίνεται καλή διαβροχή του εσωτερικού των δέντρων.

Ο εριώδης αλευρώδης αναπτύσσει σταδιακά πυκνούς πληθυσμούς. Πρέπει να αποφεύγονται οι χημικές επεμβάσεις που εξοντώνουν το αποκλειστικό παρασιτοειδές Cales noaki.

Συμβουλεύεστε τις υπηρεσίες και τους τοπικούς γεωπόνους προσκομίζοντας δείγματα για το φυσικό παρασιτισμό του εριώδη. Όπου η αντιμετώπιση είναι αναγκαία να χρησιμοποιηθούν εντομοκτόνα χαμηλής τοξικότητας.

Δραστικές φυτοπροστατευτικών προϊόντων:

 • Άλατα λιπαρών οξέων (μέχρι 4 εφαρμογές μέχρι τη συγκομιδή)
 • Παραφινικά λάδια ή θερινοί πολτοί (2-4 εφαρμογές ανά 30 ημ., αναμονή πριν τη συγκομιδή 21 ημ.)
 • Αzadirachtin A (3 εφαρμογές ανά 7-10 ημ., αναμονή πριν τη συγκομιδή 7 ημ.)
 • Acetamiprid (2 εφαρμογές/30 ημ., αναμονή πριν τη συγκομιδή 14 ημέρες)
 • Deltamethrin (1 εφαρμογή, αναμονή πριν τη συγκομιδή 30 ημ.)
 • Imidacloprid (2 εφαρμογές/30 ημ., αναμονή πριν τη συγκομιδή 21 ημ.)
 • Phosmet (1 εφαρμογή, αναμονή πριν τη συγκομιδή 14 ημ.)
 • Spirotetramat (2 εφαρμογές/21 ημ., αναμονή πριν τη συγκομιδή 14 ημ.)

Φυλλοκνίστης

Παρατηρούνται έντονες προσβολές στην τρυφερή βλάστηση και τους λαίμαργους βλαστούς. Τα φύλλα αποκτούν αργυρόχρωμη όψη και καρουλιάζουν. Η ζημιά είναι σοβαρή σε νεαρά δενδρύλλια και ιδιαίτερα στα νεαρά εμβόλια των φυτωρίων.

Να συνεχιστεί η προστασία των νεαρών δέντρων (φυτώρια, νέες φυτείες) με ψεκασμούς κάλυψης σε διαστήματα ανάλογα με τη διάρκεια δράσης των σκευασμάτων που χρησιμοποιούνται.

Στα δέντρα παραγωγικής ηλικίας δεν υπάρχει ανάγκη χημικής καταπολέμησης. Ο φυλλοκνίστης μπορεί να περιοριστεί με καλλιεργητικά μέτρα που αναφέρονται στους αλευρώδεις.

Δραστικές φυτοπροστατευτικών προϊόντων:

 • Abamectin (3 εφαρμογές/7ημ. αναμονή πριν τη συγκομιδή 10 ημ.)
 • Acetamiprid (2 εφαρμογές/30ημ., αναμονή πριν τη συγκομιδή 14 ημ.)
 • Αzadirachtin A (3 εφαρμογές/7-10 ημ., αναμονή πριν τη συγκομιδή 7 ημ.)
 • Chlorantraniliprole (2 εφαρμογές, μόνο σε νεαρά, μη παραγωγικά δέντρα)
 • Imidacloprid (2 εφαρμογές/30 ημ., αναμονή πριν τη συγκομιδή 21 ημ.)
 • Methoxyfenozide (2 εφαρμογές /10 ημ., αναμονή πριν τη συγκομιδή 14 ημ.) μόνο σε πορτοκαλιά και μανταρινιά
 • Milbemectin (1 εφαρμογή, αναμονή πριν τη συγκομιδή 14 ημ.) μόνο σε πορτοκαλιά και μανταρινιά
 • Phosmet (1 εφαρμογή, αναμονή πριν τη συγκομιδή 14 ημ.)
 • Thiamethoxam (1 εφαρμογή, αναμονή πριν τη συγκομιδή 28 ημ.)
 • Tebufenozide (2 εφαρμογές/14 ημ., αναμονή πριν τη συγκομιδή 14 ημ.) μόνο σε μανταρινιά.

Τετράνυχοι

Προσβάλλει κυρίως τα φύλλα κατά προτίμηση στις λεμονιές. Αναπτύσσεται και ωοτοκεί κατά μήκος της κεντρικής νεύρωσης της άνω επιφάνειας των φύλλων.

Το προσβεβλημένο δένδρο αποκτά χαρακτηριστική σταχτόχρωμη χλωρωτική όψη στο φύλλωμα και σε μεγάλες προσβολές εξασθενημένη ανάπτυξη, μειωμένη παραγωγή και φυλλόπτωση.

Συνήθως ο τετράνυχος αυτός δραστηριοποιείται μόνο το φθινόπωρο. Ευνοήθηκε πρόωρη ανάπτυξη σημαντικών πληθυσμών πιθανώς λόγω καιρικών συνθηκών.

Ελέγχετε τα δέντρα σας στους οπωρώνες, ιδιαιτέρως τις λεμονιές, για την εμφάνιση των χαρακτηριστικών συμπτωμάτων που παρουσιάζονται στα φύλλα όπως και για έντονη φυλλόπτωση.

Όταν διαπιστώνετε προσβολή συστήνεται άμεσος ψεκασμός.

Δραστική φυτοπροστατευτικών προϊόντων: Tau fluvalinate (2 εφαρμογές/14 ημ., αναμονή πριν τη συγκομιδή 30 ημ).

ΠΡΟΣΟΧΗ

Χρησιμοποιείτε μόνο φυτοπροστατευτικά σκευάσματα εγκεκριμένα για την καλλιέργεια. Στην ιστοσελίδα: http://wwww.minagric.gr/syspest/syspest_ENEMY_crops.aspx βρίσκεται κατάλογος εγκεκριμένων εντομοκτόνων και ακαρεοκτόνων των εσπεριδοειδών ο οποίος δέχεται τροποποιήσεις καθ' όλη τη διάρκεια της χρονιάς.

Διαβάζετε και ακολουθείτε τις οδηγίες της ετικέτας κατά την εφαρμογή των σκευασμάτων. Τηρείτε αυστηρά τον χρόνο μεταξύ τελευταίας επέμβασης και συγκομιδής.

Μια επέμβαση πραγματοποιείται μόνο όταν ο επιβλαβής οργανισμός προκαλεί οικονομική ζημιά στην καλλιέργεια. Αλόγιστοι ψεκασμοί εξοντώνουν τα ωφέλιμα και δημιουργούν αντίστοιχα εξάρσεις βλαβερών εντόμων.

Εφαρμόζετε την πρακτική των αψέκαστων ζωνών για τη διατήρηση των ωφέλιμων εντόμων. Οι ζώνες αυτές αποτελούν το 15-20 % του συνόλου των δέντρων της καλλιέργειας και εναλλάσσονται μέσα στον οπωρώνα από χρονιά σε χρονιά.

Για την προστασία των υδρόβιων οργανισμών αφήνετε μια αψέκαστη ζώνη προστασίας 21 μέτρων από τα επιφανειακά ύδατα.