Ασθένειες στο αμπέλι

Ασθένειες στο αμπέλι
Ευδεμίδα: Η δραστηριότητα μειώνεται σε πρώιμη - ενδιάμεση ζώνη και στην κάτω Μεσσαρά. Ωίδιο: Βλαστικά στάδια και εξέλιξη του μύκητα δίνουν αυξημένη επικινδυνότητα. Περονόσπορος: Μη ευνοϊκές συνθήκες για την εξέλιξή του - χαμηλή επικινδυνότητα. Τζιτζικάκι: Συστηματικοί έλεγχοι. Αυξημένη η δραστηριότητα κατά θέσεις. Πλανόκοκκος: Επιτραπέζια σταφύλια. Έλεγχος πριν το κλείσιμο των σταφυλιών.

ΕΥΔΕΜΙΔΑ

Διαπιστώσεις:

Στην πρώιμη - ενδιάμεση ζώνη (μεταξύ πρώιμης και μεσοπρώιμης) και στην κάτω Μεσσαρά οι συλλήψεις μειώνονται, οι ωοτοκίες αραιώνουν και δικαιολογούν ψεκασμό μόνο σε σταφύλια που προορίζονται για επιτραπέζια.

Οδηγίες:

Ενδεικτικές ημερομηνίες επανάληψης για επιτραπέζια σταφύλια: Πρώιμη ζώνη Επιτραπέζια : 2 ? 3 Ιουνίου Ενδιάμεση ζώνη - κάτω Μεσσαρά Επιτραπέζια : 4 ? 5 Ιουνίου

ΠΡΟΣΟΧΗ.

Το ψεκαστικό υγρό να πηγαίνει σε όλα τα σταφύλια και να τα καλύπτει καλά. Τα κρυμμένα σταφύλια συνήθως προσβάλλονται.

Σημείωση.

Για την εξέλιξη της ευδεμίδας στις μεσοπρώιμες και όψιμες περιοχές των νομών Ρεθύμνου και Χανίων θα ενημερωθείτε με επόμενο δελτίο.

ΩΙΔΙΟ:

Γενικές πληροφορίες:

Ο μύκητας έχει κάνει έντονη την παρουσία του, ευνοούνται διαδοχικοί και σύντομοι κύκλοι της ασθένειας και τα σταφύλια είναι ευαίσθητα μέχρι το γυάλισμα.

Οδηγίες:

Τα αμπέλια πρέπει να είναι καλυμμένα την περίοδο αυτή χωρίς κενά προστασίας. Η επέμβαση μπορεί να συνδυαστεί με αυτήν για την ευδεμίδα.

ΠΕΡΟΝΟΣΠΟΡΟΣ

Εκτός από τον ορεινό Μυλοπόταμο, το οροπέδιο Λασιθίου και ορεινές ? ημιορεινές περιοχές γύρω και κοντά στο οροπέδιο, δεν σημειώθηκαν αξιόλογες βροχοπτώσεις και δεν ευνοήθηκε η εξέλιξη της ασθένειας.

Να μην γίνονται άσκοποι ψεκασμοί. Σύμφωνα με τις καιρικές προβλέψεις αναμένονται δυσμενείς συνθήκες για την ανάπτυξη του μύκητα (σταθεροποίηση του καιρού, μείωση της υγρασίας, άνοδος της θερμοκρασίας).

TZITZIKAKI

Σε αμπέλια όπου μετά από έλεγχο διαπιστώνεται όριο επιζημιότητας (50 ? 100 άπτερα άτομα στην κάτω πλευρά 100 φύλλων) να γίνεται συνδυασμένη αντιμετώπιση με την ευδεμίδα.

ΠΛΑΝΟΚΟΚΚΟΣ :

Στο δίκτυο παρατηρήσεων, υπάρχουν ενδείξεις αυξημένης δραστηριότητας την φετινή χρονιά. Το έντομο προκαλεί ζημιές σε σταφύλια που προορίζονται για επιτραπέζια χρήση (εμφάνιση καπνιάς και κόλλας κοντά στη συγκομιδή).

Σε επιτραπέζια σταφύλια της πρώιμης και ενδιάμεσης ζώνης όπου μετά από έλεγχο εντοπίζονται πληθυσμοί να γίνεται αντιμετώπιση πριν από το κλείσιμο των σταφυλιών.

Φάρμακα:

Χρησιμοποιείτε σκευάσματα από τις λίστες εγκεκριμένων φυτοπροστατευτικών προϊόντων. Σε κάθε περίπτωση διαβάζετε προσεκτικά και εφαρμόζετε πιστά την ετικέτα.

ΠΡΟΣΟΧΗ: Δεν επιτρέπεται η συγκομιδή αμπελόφυλλων από αμπέλια στα οποία έχει γίνει χρήση φυτοπροστατευτικών προϊόντων.