Ασθένειες στην Αμυγδαλιά

Ασθένειες στην Αμυγδαλιά
Πληροφορίες για εχθρούς και ασθένειες στην αμυγδαλιά από το Περιφερειακό Κέντρο Προστασίας Φυτών, Ποιοτικού και Φυτουγειονομικού Ελέγχου Βόλου.

Ακάρεα - Τετράνυχοι

Διαπιστώσεις:

Διαπιστώθηκε η παρουσία των τετρανύχων στις καλλιέργειες με αμυγδαλιές στους νομούς Μαγνησίας και Λάρισας και αναμένεται στους Νομούς Φθιώτιδας, Καρδίτσας και Τρικάλων.

Είναι πολύ μικρά αραχνίδια κιτρινοκόκκινα ή κόκκινα τα οποία εγκαθίστανται στην επιφάνεια των φύλλων.

Οι τετράνυχοι απομυζούν τους χυμούς από τα φύλλα με αποτέλεσμα αυτά να παίρνουν χρώμα κίτρινο - αργότερα κιτρινοκαστανό - τελικά ξηραίνονται και πέφτουν.

Οι καιρικές συνθήκες που επικρατούν είναι κατάλληλες για την ανάπτυξη των τετρανύχων.

Συστάσεις: Να γίνει άμεσα ψεκασμός στους αμυγδαλεώνες όπου διαπιστώνεται προσβολή από τους τετρανύχους με εγκεκριμένα για την καλλιέργεια φυτοπροστατευτικά σκευάσματα όπως: paraffin oil, fatty acid potassium salt. κ.α.

ΑΚΟΛΟΥΣ


(Aculus fockeui=Aculus cornutus)

Τα προσβεβλημένα φύλλα καρουλιάζουν την άνοιξη.

Το θέρος αποκτούν μία αργυρόχροη όψη που μπορεί να καλύψει και όλη την επιφάνεια του φυλλικού ελάσματος. Τα προσβεβλημένα δένδρα χάνουν τη ζωτικότητά τους και τα προσβεβλημένα φύλλα πέφτουν πρόωρα.

Συστάσεις: Να γίνει άμεσα ψεκασμός στους αμυγδαλεώνες όπου διαπιστώνεται προσβολή από το Ακουλους σε συνδυασμό με την καταπολέμηση των τετρανύχων με εγκεκριμένα για την καλλιέργεια φυτοπροστατευτικά σκευάσματα όπως: paraffin oil, fatty acid potassium salt. κ.α.

ΚΟΚΚΟΕΙΔΗ-ΨΩΡΕΣ

Διαπιστώσεις:

Νεαρές έρπουσες προνύμφες βρέθηκαν πάνω σε νεαρούς κλαδίσκους και κλάδους σε αμυγδαλιές στους νομούς Μαγνησίας και Λάρισας από τα πιο πάνω κοκκοειδή.

Η παρουσία πολλών ξηρών ακραίων κλαδίσκων και κλάδων διαμέτρου έως 6 εκατοστών αυτή την εποχή είναι το συνηθισμένο σύμπτωμα από τα κοκκοειδή στους αμυγδαλεώνες καθώς και τα μελιτώδη αποχωρήματά τους.

Οι ψώρες πολλαπλασιάζονται πολύ γρήγορα και θέλουν άμεση καταπολέμηση μόλις εμφανισθούν.

Η σπουδαιότερη από τις ψώρες που προσβάλλει την αμυγδαλιά είναι η Σαν Ζοζέ που αν δεν καταπολεμηθεί μπορεί να ξεράνει τα δένδρα. Συστάσεις: Να γίνει άμεσα καταπολέμηση στους αμυγδαλεώνες όπου διαπιστώνεται η προσβολή από τα κοκκοειδή με επιτρεπόμενα για την καλλιέργεια φυτοπροστατευτικά σκευάσματα όπως Paraffin oil κ.α.

ΔΑΚΤΥΛΙΟΕΙΔΗΣ ΚΥΛΙΔΩΣΗ ΤΩΝ ΠΥΡΗΝΟΚΑΡΠΩΝ

Η ασθένεια παρουσιάζεται με γενική καχεξία του δένδρου κομμίωση και μωσαίκωση στα φύλλα, ξήρανση φύλλων πτώση ανθέων, πτώση ανθοφόρων οφθαλμών, με αποτέλεσμα την μείωση της παραγωγής.

Είναι ιός ο οποίος μεταδίδεται με τον εμβολιασμό (με μοσχεύματα, εμβόλια), ακόμα και με την γύρη των ανθέων μολύνονται τα άνθη και οι καρποί με τον μολυσμένο σπόρο.

Συστάσεις:

Για την αντιμετώπισή του δεν υπάρχουν θεραπευτικά μέτρα . Προληπτικά συνίσταται:

1)Αποφυγή εγκατάστασης του οπωρώνα σε περιοχή όπου ενδημεί η ασθένεια

2) Χρησιμοποίηση υγιούς πολλαπλασιαστικού υλικού.
3)Σε ήδη προσβεβλημένο οπωρώνα, εφόσον ο αριθμός των μολυσμένων δένδρων είναι περιορισμένος ,εκρίζωση και καύση αυτών.

ΠΡΟΣΟΧΗ

Σε κάθε περίπτωση να τηρούνται αυστηρά οι οδηγίες χρήσης των φυτοπροστατευτικών προϊόντων για την αναλογία χρήσης, συνδυαστικότητα, τον κίνδυνο φυτοτοξικότητας το διάστημα μεταξύ τελευταίας επέμβασης και συγκομιδής και τα μέτρα προστασίας για την αποφυγή δηλητηριάσεων.