Αραβόσιτος: Προστασία από το έντομο Diabrotica virgifera Le Conte

Αραβόσιτος: Προστασία από το έντομο Diabrotica virgifera Le Conte
Το Περιφερειακό Κέντρο Προστασίας Φυτών, Ποιοτικού και Φυτοϋγειονομικού Ελέγχου Βόλου σε συνεργασία με τις Δ/νσεις Αγροτικής Οικονομίας και Κτηνιατρικής των Π.Ε. Καρδίτσας, Λάρισας, Μαγνησίας και Τρικάλων, εκδίδει το Δελτίο Γεωργικών Προειδοποιήσεων για το έντομο Diabrotica virgifera Le Conte στην καλλιέργεια του αραβοσίτου.  

Διαπιστώσεις

Η παρουσία του εντόμου Diabrotica virgifera Le Conte (εικόνα) διαπιστώθηκε για πρώτη φορά πέρυσι σε καλλιέργειες αραβοσίτου στην περιοχή Ομολίου Λάρισας. Ως εκ τούτου, το δίκτυο των φερομονικών παγίδων για την παρακολούθηση του εντόμου επεκτάθηκε φέτος σε όλες τις περιφερειακές ενότητες της Θεσσαλίας.

Από αρχές Ιουλίου μέχρι το Σεπτέμβριο παρατηρήθηκε μικρός αριθμός συλλήψεων στις περιοχές Ομολίου, Πυργετού και Σταυρού Φαρσάλων της Π.Ε. Λάρισας και στην περιοχή Πέτρινου της Π.Ε. Καρδίτσας.

Αντίθετα, στην περιοχή Οξύνειας της Π.Ε. Τρικάλων οι συλλήψεις στις φερομονικές παγίδες ήταν υψηλές, γεγονός που εξηγεί την εμφάνιση προσβολών (πλαγιάσματα φυτών και φαγώματα στα φύλλα). Ωστόσο, δεν αποκλείεται οι πληθυσμοί να αυξηθούν σημαντικά και στις υπόλοιπες περιοχές και να προκαλέσουν μελλοντικά προβλήματα στην καλλιέργεια.

Συμπτώματα προσβολής

Το έντομο προσβάλει κυρίως τον αραβόσιτο και έχει 1 γενιά/έτος. Οι προνύμφες προσβάλουν το ριζικό σύστημα (Μάιο - Ιούνιο) με αποτέλεσμα τα φυτά να μη μπορούν να στηριχτούν και να πλαγιάζουν (εικόνα 2). Τα ενήλικα έχουν μήκος 5-6 mm και τρέφονται στα φύλλα (εικόνα 3) και στα μετάξινα νημάτια των σπαδίκων κατά την άνθιση (εικόνα 4), προκαλώντας μειωμένα ποσοστά γονιμοποίησης και σημαντικές απώλειες στην παραγωγή (εικόνα 5).

Μετάδοση

Αν και η δυνατότητα των προνυμφών για μετακίνηση είναι σχετικά περιορισμένη, τα ενήλικα με την πτήση τους μπορούν να μετακινηθούν σε σχετικά μεγάλες αποστάσεις. Το έντομο δεν τρέφεται από το σπόρο, επομένως θεωρείται απίθανη η μεταφορά με αυτόν. Είναι όμως δυνατό να μεταφερθεί με τη διακίνηση σπαδίκων αραβοσίτου, ολόκληρων φυτών ή χλωρών τμημάτων φυτών, καθώς και με τη μεταφορά χώματος από μολυσμένες περιοχές.

Αντιμετώπιση

1. Η αμειψισπορά θεωρείται η πιο αποτελεσματική μέθοδος καταπολέμησης, καθώς τα μεγαλύτερα προβλήματα εντοπίζονται σε περιοχές όπου ο αραβόσιτος καλλιεργείται εντατικά, σχεδόν ως μονοκαλλιέργεια.

2. Προσαρμογή της ημερομηνίας σποράς, ώστε η βλάστηση των σπόρων να μην συμπίπτει με την εκκόλαψη των αυγών.

3. Καθαρισμός των γεωργικών μηχανημάτων από υπολείμματα φυτών και εδάφους όταν μετακινούνται σε μη μολυσμένα χωράφια.

4. Αποφυγή μεταφοράς ενσιρώματος από μολυσμένα χωράφια σε αμόλυντες περιοχές.

5. Παρακολούθηση της παρουσίας του εντόμου (συλλήψεις και συμπτώματα προσβολής), ώστε να διαπιστώνεται η ανάγκη και η κατάλληλη χρονική στιγμή για προστατευτικές ενέργειες.

6. Η χημική αντιμετώπιση μπορεί να διαχωριστεί σε επεμβάσεις εναντίον των προνυμφών και σε επεμβάσεις εναντίον των ενηλίκων εντόμων. Στην πρώτη περίπτωση γίνεται ενσωμάτωση των εντομοκτόνων στις γραμμές σποράς.

Η αντιμετώπιση των ενηλίκων πραγματοποιείται με την εμφάνιση προσβολών ή με τις πρώτες συλλήψεις, εφόσον υπάρχουν παγίδες.

Εγκεκριμένες δραστικές ουσίες: chlorantraniliprole, chlorpyrifos, cypermethrin, deltamethrin, zeta-cypermethrin, indoxacarb, lambda-cyhalothrin, tefluthrin.

Οι παραγωγοί θα πρέπει να χρησιμοποιούν μόνο εγκεκριμένα για την καλλιέργεια φυτοπροστατευτικά προϊόντα, ακoλουθώντας πιστά τις οδηγίες που αναγράφονται στην ετικέτα των σκευασμάτων.

Η χρήση των προϊόντων αυτών πρέπει να γίνεται από επαγγελματίες χρήστες κατόχους πιστοποιητικού γνώσεων ορθολογικής χρήσης φυτοπροστατευτικών προϊόντων.

Για περισσότερες πληροφορίες οι παραγωγοί αραβοσίτου μπορούν να απευθύνονται στο Περιφερειακό Κέντρο Προστασίας Φυτών, Ποιοτικού και Φυτοϋγειονομικού Ελέγχου Βόλου, καθώς και στο Τμήμα Ποιοτικού και Φυτοϋγειονομικού Ελέγχου της Δ/νσης Αγροτικής Οικονομίας και Κτηνιατρικής των Π.Ε. Καρδίτσας (24413-55203 ,244 ,243), Λάρισας (τηλ. 2413 511119, 110), Μαγνησίας (24213 52493, 494) και Τρικάλων (24313 51603, 604).