ΑΛΦΑ Γεωργικά Εφόδια: Πρωταγωνιστεί στη φυτοπροστασία

ΑΛΦΑ Γεωργικά Εφόδια: Πρωταγωνιστεί στη φυτοπροστασία
Πρωταγωνιστώντας στην καλλιέργεια του βαμβακιού, η ΑΛΦΑ ΓΕΩΡΓΙΚΑ ΕΦΟΔΙΑ έχει για 5ο συνεχή χρόνο εγκαταστήσει δίκτυο φερομονικών παγίδων σε 73 σημεία των Νομών Λάρισας, Τρικάλων, Καρδίτσας και Μαγνησίας, για την παρακολούθηση των κυριοτέρων εχθρών της καλλιέργειας. 

Σε συνεργασία με τους τοπικούς γεωπόνους όσο και με βαμβακοπαραγωγούς παρέχεται έγκαιρη και έγκυρη ενημέρωση για την πορεία των πληθυσμών των ακμαίων του πράσινου (Helicoverpa armigera) και του ρόδινου σκουληκιού (Pectinophora gossypiella) καθώς και χρήσιμες πληροφορίες για την πορεία της καλλιέργειας και τη φυτοπροστασία της.

Θα πρέπει βέβαια να παρακολουθείται σε τακτική βάση η ανάπτυξη και πυκνότητα των προνυμφών στους αγρούς τόσο του βαμβακιού όσο και καλλιεργειών που έχουν προηγηθεί όπως καλαμπόκι, μηδική, βιομηχανική τομάτα κ.α., ώστε να έχουμε την πραγματική εικόνα της κατάστασης.

Η ενέργεια αυτή της ΑΛΦΑ ΓΕΩΡΓΙΚΑ ΕΦΟΔΙΑ, τελεί όλα αυτά τα χρόνια υπό την οργάνωση κι επίβλεψη του έμπειρου γεωπόνου της Χρήστου Σαμουρέλη.

Το εγκατεστημένο δίκτυο της εταιρείας, επεκτείνει και συνεπικουρεί στο υπάρχον δίκτυο παγίδων των κατά τόπους Δ.Α.Ο.Κ. του ΥΠ.Α.Α.Τ. για την πληρέστερη ενημέρωση των βαμβακοπαραγωγών στην κοινή προσπάθεια για καλύτερη ποιοτικά και ποσοτικά σοδειά.

Περισσότερες πληροφορίες, οι ενδιαφερόμενοι μπορούν να βρουν στο site της εταιρείας www.alfagro.gr.