Βελτίωση των εργαλείων διαχείρισης κινδύνου για τους ευρωπαίους αγρότες

Βελτίωση των εργαλείων διαχείρισης κινδύνου για τους ευρωπαίους αγρότες
Με τις προφανείς συνέπειες της κλιματικής αλλαγής, της υψηλής μεταβλητότητας των τιμών, της μεγαλύτερης έκθεσης στη γεωργική παγκόσμια αγορά και άλλων παραγόντων που προκαλούν αβεβαιότητα, είναι ζωτικής σημασίας για τους ευρωπαίους αγρότες να έχουν πρόσβαση σε κατάλληλα εργαλεία διαχείρισης κινδύνου 

Το τμήμα γεωργικής ανάπτυξης και αγροτικής ανάπτυξης της Επιτροπής δημοσίευσε σήμερα μια σύντομη έκθεση σχετικά με το θέμα, η οποία περιγράφει τη σημερινή κατάσταση διαχείρισης κινδύνων στην ευρωπαϊκή γεωργία.


Η σύνοψη περιλαμβάνει τους διάφορους κινδύνους που υπάρχουν, τα μέσα που μπορούν να χρησιμοποιηθούν για την πρόληψη, τον μετριασμό ή την αντιμετώπιση αυτών των κινδύνων και σε ποιο βαθμό χρησιμοποιούνται τα διαθέσιμα εργαλεία.

Στις 5 Σεπτεμβρίου 2017, η άτυπη σύνοδος των Ευρωπαίων Υπουργών Γεωργίας και Αλιείας στο Ταλίν θα συζητήσει τη διαχείριση κινδύνων και τον τρόπο με τον οποίο θα ενισχυθούν τα αποτελεσματικά εργαλεία των ευρωπαίων γεωργών.

Ο Επίτροπος Phil Hogan θα συμβάλει στη συζήτηση και θα υπογραμμίσει τα συμπεράσματα της σύντομης παρουσίασης της αγοράς.


Διαχείριση κινδύνων μέσω της ΚΓΠ
Υπάρχουν διάφορα εργαλεία διαχείρισης κινδύνου, ανάλογα με τον τύπο και την κλίμακα του κινδύνου. Οι κίνδυνοι μπορούν να συνδέονται με την τιμή, την παραγωγή ή το εισόδημα, αλλά ταξινομούνται επίσης ανάλογα με τη συχνότητα και την κλίμακα της ζημίας τους.

Για να αντιμετωπιστούν αυτά, πρέπει να προσαρμοστούν τα εργαλεία διαχείρισης του κινδύνου.

Μεταξύ των υφιστάμενων μέσων, η κοινή γεωργική πολιτική της ΕΕ προτείνει μια σειρά από αυτά για τη διαχείριση κινδύνων διαφορετικού τύπου και κλίμακας.

Ωστόσο, ένα από τα βασικά εμπόδια είναι η χαμηλή πρόσληψη αυτών των ποικίλων εργαλείων από τους αγρότες. Άλλα μέσα περιλαμβάνουν εργαλεία δημόσιου και ιδιωτικού τομέα, όπως τα ασφαλιστικά ή αμοιβαία κεφάλαια, καθώς και ιδιωτικά εργαλεία, όπως για παράδειγμα η μη επιδοτούμενη ασφάλιση.