Το παράδειγμα της Κρήτης σε συνέδριο για την κυκλική οικονομία στις Βρυξέλλες

Το παράδειγμα της Κρήτης σε συνέδριο για την κυκλική οικονομία στις Βρυξέλλες
Σε ένα σημαντικό Συνέδριο για την Κυκλική Οικονομία και το Βιώσιμο Τουρισμό στα Νησιά συμμετείχε η Περιφέρεια Κρήτης, παρουσιάζοντας τη δυναμική δραστηριότητά της και τη συνεργασία με άλλες περιφέρειες της Μεσογείου.  

Το συνέδριο πραγματοποιήθηκε στο Ευρωκοινοβούλιο, στις Βρυξέλλες και συνδιοργανώθηκε από την Διακομματική Επιτροπή για τη Θάλασσα, Ποτάμια, Νησιά και Παράκτιες Περιοχές «SEARICA» και από το Μεσογειακό Ευρωπαϊκό Πρόγραμμα «BlueIslands-Γαλάζιες Νήσοι» στο οποίο η Περιφέρεια Κρήτης συμμετέχει ως Εταίρος.

Στο συνέδριο παρουσιάστηκαν: α) οι τάσεις της Κομισιόν για την Κυκλική Οικονομία και συναφείς Ευρωπαϊκές Στρατηγικές όπως για τα μικροπλαστικά στη Θάλασσα, Βιο-οικονομία, Διαχείριση Αποβλήτων, β) αποτελέσματα Ευρωπαϊκών Ερευνητικών Κέντρων, γ) δράσεις σε τοπικό και Περιφερειακό Επίπεδο.

Η Περιφέρεια Κρήτης επιλέχθηκε για να παρουσιάσει τη δυναμική μέχρι σήμερα δραστηριότητά της για τη Κυκλική Οικονομία στην Κρήτη, και τις συνεργασίες με άλλες Περιφέρειες στην Μεσόγειο και στην υπόλοιπη Ευρώπη.

Η Ε. Χατζηγιάννη, Διευθύντρια Περιβάλλοντος και Χωρικού Σχεδιασμού, αναφέρθηκε στην προσπάθεια της Περιφέρειας Κρήτης να αναδείξει τη σκοπιμότητα και τρόπους εφαρμογής της Κυκλικής Οικονομίας στον αγροδιατροφικό τομέα του νησιού με έμφαση στους κλάδους οινοποιών και τυροκόμων καθώς και σε τουριστικές δραστηριότητες με στόχο τη βέλτιστη διαχείριση της εποχικότητας των αποβλήτων. Περιέγραψε επίσης τις διαπεριφερειακές συνεργασίες της Κρήτης με άλλες Ευρωπαϊκές Περιφέρειες κι άλλους φορείς, πιλοτικά νέα προγράμματα στο νησί, και επεσήμανε πως η Κυκλική Οικονομία αποτελεί βασική θεματική προτεραιότητα της Στρατηγικής Έξυπνης Εξειδίκευσης της Περιφέρειας.

Το Συνέδριο κατέληξε σε βασικά συμπεράσματα που αφορούν στην απαίτηση:

α) να υιοθετηθούν στόχοι για τη μείωση της θαλάσσιας ρύπανσης παράλληλα με τις απαιτήσεις της Ευρωπαϊκής Στρατηγικής για τη διαχείριση των στερεών αποβλήτων,

β) να μειωθούν κατά την παραγωγική διαδικασία τα πλαστικά συσκευασίας τα οποία αποτελούν το μεγαλύτερο ποσοστό στη θαλάσσια ρύπανση

γ) να πραγματοποιείται διαλογή ανά ρεύμα αποβλήτων εντός των ξενοδοχειακών μονάδων και λοιπών τουριστικών επιχειρήσεων στις παράκτιες περιοχές.

Κατά τα συμπεράσματα του Συνεδρίου, τονίστηκε ιδιαίτερα ως προϋπόθεση για τη μετάβαση στην Κυκλική Οικονομία, η ανάπτυξη της ικανότητας όλων των εμπλεκομένων φορέων (building capacity) μέσα από την ενημέρωση, συνεργασία, εμπειρία και καινοτόμες δράσεις, με ειδική αναφορά στην Περιφέρεια Κρήτης, η οποία το ανέδειξε στο Συνέδριο ως προτεραιότητα.

Το Συνέδριο ολοκληρώθηκε με την από κοινού συμφωνία (Διακομματικής Επιτροπής SEARICA και Τοπικών-Περιφερειακών Αρχών-Εταίρων του BLUEISLANDS) σε βασικές αρχές ορθής διαχείρισης της Παράκτιας Ζώνης και Βιώσιμου Τουρισμού.

Ακολούθησε προγραμματισμένη συνάντηση των εταίρων του Προγράμματος BLUEISLANDS, που διοργάνωσε η Περιφέρεια Κρήτης στα Γραφεία της στις Βρυξέλλες. Συζητήθηκαν οι δυνατότητες για νέες συνεργασίες, με έμφαση στην Κυκλική Οικονομία και τη Νησιωτικότητα στην Μεσόγειο, νέες πρωτοβουλίες και βέλτιστες πρακτικές Κυκλικής Οικονομίας.

Το Ευρωπαϊκό Πρόγραμμα BLUEISLANDS, αποτελεί έργο του Πλαισίου Interreg MED, με επικεφαλής εταίρο το Υπουργείο Περιβάλλοντος Κύπρου, και υλοποιείται στην Κρήτη με Συντονίστρια την Ελένη Καργάκη, στέλεχος της Περιφέρειας Κρήτης, η οποία συμμετείχε επίσης στο Συνέδριο.