Το κατεψυγμένο καλαμπόκι πιθανή πηγή της επιδημίας Listeria monocytogenes

Το κατεψυγμένο καλαμπόκι πιθανή πηγή της επιδημίας Listeria monocytogenes
Το κατεψυγμένο καλαμπόκι είναι η πιθανή εστία της Listeria monocytogenes η οποία έπληξε πέντε κράτη μέλη της ΕΕ (Αυστρία, Δανία, Φινλανδία, Σουηδία και Ηνωμένο Βασίλειο) από το 2015. Αυτό είναι το συμπέρασμα μιας ταχείας εκτίμησης που δημοσιεύθηκε από την EFSA και το Ευρωπαϊκό Κέντρο Πρόληψης και Ελέγχου Νόσων (ECDC).

Από τις 8 Μαρτίου 2018, αναφέρθηκαν 32 περιπτώσεις, συμπεριλαμβανομένων έξι θανάτων.

Ο προσδιορισμός αλληλουχίας ολόκληρου του γονιδιώματος χρησιμοποιήθηκε για τον προσδιορισμό της επιδημίας πολλαπλών χωρών της ποικιλίας IV monocytogenes serogroup IVb, της αλληλουχίας πολλαπλών θέσεων 6 και για τον προσδιορισμό της εμπλεκόμενης πηγής τροφής.

Οι έρευνες δείχνουν προς κατεψυγμένο καλαμπόκι συσκευασμένο στην Πολωνία και μεταποιημένο και παραγόμενο στην Ουγγαρία.

Η έκθεση συνιστά περαιτέρω έρευνες για τον εντοπισμό του ακριβούς σημείου μόλυνσης στην τροφική αλυσίδα.

Οι υπεύθυνοι επιχειρήσεων τροφίμων στην Πολωνία, τη Φινλανδία, τη Σουηδία και την Εσθονία έχουν αποσύρει και γνωστοποιήσει τα εμπλεκόμενα προϊόντα.

Αυτά τα μέτρα είναι πιθανό να μειώσουν τον κίνδυνο ανθρώπινων μολύνσεων στις χώρες αυτές.

Εντούτοις, μπορεί να εντοπιστούν νέες περιπτώσεις λόγω της μακράς περιόδου επώασης της λιστερίωσης (μέχρι 70 ημέρες), της μεγάλης διάρκειας ζωής των κατεψυγμένων προϊόντων καλαμποκιού και της πιθανής κατανάλωσης κατεψυγμένου καλαμποκιού που αγοράστηκε πριν από την ανάκληση.

Για να μειωθεί ο κίνδυνος μόλυνσης από L. monocytogenes από κατεψυγμένο καλαμπόκι, οι καταναλωτές θα πρέπει να ζεσταίνουν επαρκώς τα κατεψυγμένα λαχανικά που δεν είναι έτοιμα για κατανάλωση.

Αυτό ισχύει ιδιαίτερα για τους καταναλωτές με τον υψηλότερο κίνδυνο εμφάνισης λιστερίωσης - όπως οι ηλικιωμένοι, οι έγκυες, τα νεογνά και οι ενήλικες με εξασθενημένο ανοσοποιητικό σύστημα.

Τι είναι η ταχεία εκτίμηση της επιδημίας;

Ο συντονισμός σε επίπεδο ΕΕ είναι ζωτικής σημασίας όταν εκδηλώνονται διατροφικές εστίες σε πολλές χώρες. Μια πτυχή αυτού του συντονισμού είναι η εκπόνηση εκτίμησης ταχείας εκδήλωσης εστίας (ROA) από την EFSA και το ECDC σε στενή συνεργασία με τις πληγείσες χώρες.

Το ROA παρέχει μια γενική εικόνα της κατάστασης όσον αφορά τη δημόσια υγεία και εντοπίζει την αιτία των λοιμώξεων.

Περιλαμβάνει επίσης έρευνες παρακολούθησης και παρακολούθησης για τον εντοπισμό της προέλευσης της εστίας και όπου έχουν διανεμηθεί μολυσμένα προϊόντα. Αυτά συμβάλλουν στον εντοπισμό μέτρων που θα αποτρέψουν την περαιτέρω εξάπλωση της εστίας.