Το 96% των Ευρωπαίων ανησυχεί για το περιβάλλον

Το 96% των Ευρωπαίων ανησυχεί για το περιβάλλον
Η συντριπτική πλειοψηφία των Ευρωπαίων ανησυχεί για την απώλεια της βιοποικιλότητας και υποστηρίζει ότι πρέπει να υπάρχει μεγαλύτερη δράση της ΕΕ για την προστασία του περιβάλλοντος. 

Σύμφωνα με νέα έρευνα, οι Ευρωπαίοι ανησυχούν όλο και περισσότερο για την κατάσταση του φυσικού περιβάλλοντος. Το 96% από τους 27.000 ερωτηθέντες δήλωσε ότι έχουμε την ευθύνη να προστατεύσουμε το περιβάλλον και ότι αυτό είναι απαραίτητο για την αντιμετώπιση της κλιματικής αλλαγής.

Η έρευνα του Ευρωβαρόμετρου αποκαλύπτει ότι γενικά αυξάνεται η συνειδητοποίηση της σημασίας της βιοποικιλότητας, της σημασίας της, των απειλών και των μέτρων για την προστασία της. Οι απόψεις των πολιτών είναι σύμφωνες με τους στόχους της στρατηγικής της ΕΕ για τη βιοποικιλότητα έως το 2020 που αποσκοπεί στην παύση της απώλειας της βιοποικιλότητας και των υπηρεσιών οικοσυστήματος αλλά και με τους στόχους των οδηγιών της ΕΕ για τα πτηνά και τους οικοτόπους. Η έρευνα του Ευρωβαρόμετρου προηγήθηκε της πρώτης παγκόσμιας εκτίμησης της κατάστασης του περιβάλλοντος και της ανθρωπότητας σ? αυτόν, η οποία εγκαινιάστηκε από την Διακυβερνητική Πλατφόρμα για την Επιστήμη και την Πολιτική για την Βιοποικιλότητα και τις Υπηρεσίες Οικοσυστημάτων (IPBES).

Ο κ. Karmenu Vella, Επίτροπος της ΕΕ για το Περιβάλλον, τις Θαλάσσιες Υποθέσεις και την Αλιεία, δήλωσε: «Η τελευταία έρευνα του Ευρωβαρομέτρου για τη βιοποικιλότητα δείχνει με σαφήνεια τρία πράγματα: οι Ευρωπαίοι ενδιαφέρονται βαθιά για τη φύση και τη βιοποικιλότητα, αναγνωρίζουν την αλλαγή του κλίματος και την απώλεια βιοποικιλότητας ως δύο πλευρές του ίδιου νομίσματος. Η ΕΕ πρέπει να ενεργήσει για τη διαφύλαξη της φύσης, ενώ παράλληλα με τις αξιόπιστες επιστημονικές αποδείξεις που έρχονται από το IPBES αργότερα σήμερα, η Επιτροπή έχει καθήκον και εντολή να εργαστεί για μια ισχυρή παγκόσμια συμφωνία για τη φύση και τους ανθρώπους το 2020».

Τα κύρια στοιχεία της νέας έρευνας Ευρωβαρόμετρου για τη βιοποικιλότητα περιλαμβάνουν:

Η εξοικείωση με τον όρο «βιοποικιλότητα» έχει αυξηθεί, καθώς πάνω από το 70% των Ευρωπαίων λένε ότι το έχουν ακούσει.

Οι μεγαλύτερες αντιληπτές απειλές για τη βιοποικιλότητα είναι η ρύπανση του αέρα, του εδάφους και των υδάτων, οι ανθρωπογενείς καταστροφές και η κλιματική αλλαγή.

Η εντατική γεωργία, η εντατική δασοκομία και η υπεραλίευση - οι σημαντικότερες κινητήριες δυνάμεις της απώλειας της βιοποικιλότητας - ολοένα και περισσότερο δεν αναγνωρίζονται πλήρως ως σημαντικές απειλές για τη βιοποικιλότητα.

Η συντριπτική πλειοψηφία των πολιτών θεωρεί ότι έχουμε την ευθύνη να φροντίζουμε για τη φύση (96%) και ότι η φροντίδα της φύσης είναι απαραίτητη για την αντιμετώπιση της κλιματικής αλλαγής (95%). Επίσης, σημειώθηκε σημαντική αύξηση σε όσους συμφωνούν απόλυτα ότι η βιοποικιλότητα είναι απαραίτητη για την παραγωγή τροφίμων, καυσίμων και φαρμάκων (91%) και σε όσους θεωρούν ότι η βιοποικιλότητα και η υγιής φύση είναι σημαντικές για τη μακροπρόθεσμη οικονομική ανάπτυξη (92%).

Οι περισσότεροι Ευρωπαίοι δεν επιθυμούν να εμπορεύονται ζημιές ή να καταστρέφουν τη φύση σε προστατευόμενες περιοχές για οικονομική ανάπτυξη. Τουλάχιστον τα δύο τρίτα των ερωτηθέντων θεωρούν ότι οι περιοχές προστασίας του φυσικού περιβάλλοντος όπως το Natura 2000 είναι πολύ σημαντικές για την προστασία των απειλούμενων ζώων και των φυτών (71%), αποτρέποντας την καταστροφή πολύτιμων φυσικών περιοχών στην ξηρά και τη θάλασσα (68%) και διαφυλάσσοντας τον ρόλο της φύσης παρέχοντας τροφή, καθαρό αέρα και νερό (67%).

Η έρευνα αυτή διεξήχθη στα 28 κράτη μέλη της ΕΕ μεταξύ 4 και 20 Δεκεμβρίου 2018, με περίπου 27.643 ερωτηθέντες από διαφορετικές κοινωνικές και δημογραφικές ομάδες.