Σύστημα έγκαιρης προειδοποίησης για τα τρόφιμα και τις ζωοτροφές

Σύστημα έγκαιρης προειδοποίησης για τα τρόφιμα και τις ζωοτροφές
Η ανταλλαγή πληροφοριών καταγραφής συνέβαλε στην ανίχνευση και απομάκρυνση από την αγορά των προϊόντων που επηρεάζονται. 

Η έκθεση σχετικά με τη χρήση του συστήματος ταχείας ειδοποίησης για τα τρόφιμα και τις ζωοτροφές που δημοσιεύθηκε σήμερα δείχνει ότι το 2017 κοινοποιήθηκαν συνολικά 3832 κοινοποιήσεις κινδύνων για τρόφιμα ή ζωοτροφές στην Ευρωπαϊκή Επιτροπή.

942 από αυτά κατατάχθηκαν στην κατηγορία "συναγερμού", γεγονός που υποδηλώνει σοβαρό κίνδυνο για την υγεία, για τον οποίο απαιτείται ταχεία δράση. Ο τύπος των κινδύνων αφορά κυρίως τη σαλμονέλα στο κρέας πουλερικών, ως το πιο συχνά αναφερόμενο θέμα στα τρόφιμα που ελέγχονται στα σύνορα της ΕΕ και ο υδράργυρος σε ξιφία στα τρόφιμα που ελέγχονται στην αγορά της ΕΕ.

Μόνο ένα μικρό ποσοστό των κοινοποιήσεων το 2017 αφορούσε ζωοτροφές (6%) και υλικά που έρχονται σε επαφή με τρόφιμα (3,1%). Επίσης, το 2017, ένας μεγάλος αριθμός κοινοποιήσεων αφορούσε υπολείμματα φιπρονίλης στα αυγά λόγω της παράνομης χρήσης αυτής της ουσίας ως βιοκτόνου.

Ήταν η πιο εντατική ανταλλαγή πληροφοριών στην ιστορία του RASFF και συνέβαλε στην ανίχνευση και απομάκρυνση των αυγών που επηρεάζονται από την αγορά.