Συνεδριάζει στις 9 Οκτωβρίου το Συμβούλιο Περιβάλλοντος

Συνεδριάζει στις 9 Οκτωβρίου το Συμβούλιο Περιβάλλοντος
Τα κυριότερα σημεία της ημερήσιας διάταξης. 

Το Συμβούλιο Περιβάλλοντος θα επικεντρωθεί στα πρότυπα εκπομπών CO2, την κλιματική αλλαγή και τη βιοποικιλότητα.

Εκπομπές
Οι υπουργοί Περιβάλλοντος θα συζητήσουν τον κανονισμό σχετικά με τα πρότυπα εκπομπών CO2 για τα αυτοκίνητα και τα ελαφρά φορτηγά, με στόχο να καταλήξουν σε γενική προσέγγιση. Θα ακολουθήσει συζήτηση πολιτικής με αντικείμενο την πρόταση σχετικά με τα πρότυπα εκπομπών CO2 για τα βαρέα οχήματα.

Κλιματική αλλαγή
Το Συμβούλιο θα εγκρίνει συμπεράσματα για την κλιματική αλλαγή. Στα συμπεράσματα αυτά θα καθοριστεί η θέση της ΕΕ για τις διαπραγματεύσεις που πρόκειται να λάβουν χώρα κατά την COP 24, τη διάσκεψη κορυφής του ΟΗΕ για το κλίμα η οποία θα πραγματοποιηθεί τον Δεκέμβριο στο Κατοβίτσε της Πολωνίας.

Βιοποικιλότητα
Το Συμβούλιο θα εγκρίνει συμπεράσματα για τη βιοποικιλότητα εν όψει της συνόδου της διάσκεψης των συμβαλλόμενων μερών της σύμβασης για τη βιολογική ποικιλότητα (ΣΒΠ) που θα πραγματοποιηθεί τον Νοέμβριο στο Σαρμ ελ Σέιχ της Αιγύπτου. Τα συμπεράσματα αυτά καλύπτουν επίσης το πρωτόκολλο της Καρθαγένης για τη βιοασφάλεια και το πρωτόκολλο της Ναγκόγια για την πρόσβαση και τον καταμερισμό των πλεονεκτημάτων.

Η Αυστριακή Προεδρία θα ενημερώσει τους υπουργούς για την πορεία των εργασιών όσον αφορά την οδηγία για τα πλαστικά μίας χρήσης.