Στρατηγικά σχέδια ΚΑΠ και αναθεώρηση προτύπων εμπορίας για τα γεωργικά προϊόντα

Στρατηγικά σχέδια ΚΑΠ και αναθεώρηση προτύπων εμπορίας για τα γεωργικά προϊόντα
Τι συζήτησαν οι υπουργοί Γεωργίας και Αλιείας της ΕΕ την πρώτη μέρα της συνάντησης. 

Στις προκλήσεις και την πρόοδο στην προετοιμασία των στρατηγικών σχεδίων της ΚΑΠ καθώς και την αναθεώρηση των προτύπων εμπορίας της ΕΕ για τα γεωργικά προϊόντα επικεντρώθηκαν οι συζητήσεις των υπουργών Γεωργίας και Αλιείας της ΕΕ, κατά την χτεσινή πρώτη μέρα της συνάντησης στο Λουξεμβούργο.

Επίσης, ξεκίνησαν οι διαπραγματεύσεις για τον καθορισμό των αλιευτικών δυνατοτήτων στη Βαλτική Θάλασσα για το 2022.

Στο μεταξύ, το συμβούλιο των υπουργών Γεωργίας της ΕΕ επικεντρώθηκε στην αντιμετώπιση των προκλήσεων και της προόδου στην προετοιμασία των εθνικών στρατηγικών σχεδίων για την Κοινή Αγροτική Πολιτική (ΚΑΠ). Τα κράτη μέλη χαιρέτισαν τη συζήτηση καθώς τα σχέδια καλύπτουν και τους δύο πυλώνες της ΚΑΠ, βασίζονται σε στρατηγική προσέγγιση και δίνουν στις χώρες την ευκαιρία να εφαρμόσουν παρεμβάσεις σε κοινό πλαίσιο που ανταποκρίνεται στις ανάγκες τους.

Οι υπουργοί συζήτησαν επίσης την αναθεώρηση των προτύπων εμπορίας της ΕΕ για τα γεωργικά προϊόντα σύμφωνα με τις συστάσεις της στρατηγικής «Από το αγρόκτημα στο πιάτο».
Την πρώτη ημέρα της συνάντησης, οι υπουργοί παρείχαν επίσης πληροφορίες για άλλα θέματα που σχετίζονται με τον τομέα του χοιρινού κρέατος, την πρόσφατη συνάντηση της G20 και την αναθεώρηση της ευρωπαϊκής πολιτικής ποιότητας.

Μέλι

Μία από τις προτεραιότητες της σλοβενικής προεδρίας είναι η αναθεώρηση των κανόνων για την επισήμανση του μελιού. Επομένως, ζητήθηκε από τους υπουργούς να εξετάσουν, στο πλαίσιο της ευρύτερης συζήτησης σχετικά με τα πρότυπα εμπορίας και τη βιωσιμότητα, τον καλύτερο τρόπο ενημέρωσης αυτών των κανόνων για να διασφαλιστεί μεγαλύτερη διαφάνεια όσον αφορά την προέλευση του μελιού. Η πρόταση της σλοβενικής προεδρίας έλαβε ευρεία υποστήριξη από τα κράτη μέλη, με αποτέλεσμα να συμφωνήσουν ότι η ένδειξη της χώρας προέλευσης του μελιού στην ετικέτα του προϊόντος πρέπει να είναι σαφής και όχι παραπλανητική.

Στο τέλος της συζήτησης, ο πρόεδρος του Συμβουλίου της ΕΕ, υπουργός Podgorsek, δήλωσε: «Οι υπουργοί ανέφεραν σήμερα την πρόοδο και τις προκλήσεις που αντιμετωπίζουν κατά την προετοιμασία των σχεδίων. Το έργο δεν είναι εύκολο, καθώς η προετοιμασία απαιτεί τη διαφανή κατάρτιση σχεδίων, με τη συμμετοχή όλων των ενδιαφερομένων και των βασικών εταίρων. Ταυτόχρονα, γνωρίζουμε ότι πρέπει να υποβάλουμε τα σχέδιά μας στην Ευρωπαϊκή Επιτροπή έως το τέλος του έτους. Μετά τη σημερινή συζήτηση, μπορώ να πω ότι είμαι ακόμα αισιόδοξος ότι οι χώρες θα πετύχουν να φέρουν εις πέρας αυτό το σημαντικό έργο μέχρι το τέλος του έτους, διασφαλίζοντας ότι η νέα ΚΓΠ μπορεί να εφαρμοστεί όπως είχε προγραμματιστεί».