Στο επίκεντρο η υγεία των μελισσών

Στο επίκεντρο η υγεία των μελισσών
Η Eυρωπαϊκή Αρχή για την Ασφάλεια των Τροφίμων (EFSA) σε συνεργασία με τη γαλλική υπηρεσία τροφίμων, περιβάλλοντος και επαγγελματικής υγείας και ασφάλειας (ANSES) διοργανώνουν επιστημονική διάσκεψη για την υγεία των μελισσών, επικεντρωμένη στον ρόλο της έρευνας και στην υποστήριξη της αξιολόγησης κινδύνου. 

Το συνέδριο, το οποίο λαμβάνει χώρα στο Παρίσι, στις 9 Δεκεμβρίου, απευθύνεται σε ευρύ κοινό, συμπεριλαμβανομένων των μελισσοκόμων, των ερευνητών, των υπευθύνων για τη λήψη αποφάσεων και των εκπροσώπων της βιομηχανίας και των οργανώσεων καταναλωτών.

Τα θέματα συζήτησης περιλαμβάνουν:

  • Μεθοδολογίες για την αξιολόγηση κινδύνων και την έγκριση φυτοπροστατευτικών προϊόντων στην ΕΕ.
  • Παρακολούθηση προγραμμάτων για την αξιολόγηση της υγείας των μελισσών.
  • Μοντελοποίηση για την υποστήριξη ολιστικών εκτιμήσεων κινδύνου για την υγεία των μελισσών.

Η ημέρα θα τελειώσει με συζήτηση στρογγυλής τραπέζης με τίτλο «Βιώσιμη μελισσοκομία και γεωργία: η ανάγκη για εναλλακτικές μεθόδους επεξεργασίας και στενότερη συνεργασία μεταξύ μελισσοκόμων και γεωργών».