Στις 18-19 Δεκεμβρίου η διάσκεψη της ΕΕ για το γεωργικό πρότυπο

Στις 18-19 Δεκεμβρίου η διάσκεψη της ΕΕ για το γεωργικό πρότυπο
Η διάσκεψη της ΕΕ για την γεωργική ατζέντα αποτελεί ευκαιρία για συζήτηση σχετικά με το μέλλον της γεωργίας στην Ευρώπη και τις προκλήσεις που βρίσκονται μπροστά.Βρυξέλλες, 18-19 Δεκεμβρίου. 

Την τρίτη έκδοση του ετήσιου συνεδρίου θα ανοίξει ο Επίτροπος Γεωργίας και Αγροτικής Ανάπτυξης Phil Hogan.

Η συζήτηση κατά την πρώτη μέρα θα επικεντρωθεί στον εκσυγχρονισμό και την απλούστευση της Κοινής Γεωργικής Πολιτικής, υπό την ηγεσία ορισμένων ομάδων υψηλού επιπέδου.

Τη δεύτερη ημέρα θα εξεταστεί η τελευταία έκθεση προοπτικής (2017-30) που καλύπτει τις αγορές γαλακτοκομικών, κρέατος και φυτικών προϊόντων της ΕΕ κατά τα επόμενα δέκα χρόνια. Παράγεται με την υποστήριξη του Κοινού Κέντρου Ερευνών (ΚΚΕρ), η έκθεση Agri Outlook θα συζητηθεί από μια ομάδα εμπειρογνωμόνων.

Οι συμμετέχοντες περιλαμβάνουν θεσμικά όργανα της ΕΕ, κυβερνήσεις και διεθνείς οργανισμούς, φορείς που εμπλέκονται στην αλυσίδα εφοδιασμού τροφίμων, εμπειρογνώμονες της αγοράς, ακαδημαϊκούς, ομάδες προβληματισμού και κοινωνία των πολιτών.