Σε συμφωνία ΕΕ και ΗΠΑ για τις εισαγωγές βοείου κρέατος χωρίς ορμόνες

Σε συμφωνία ΕΕ και ΗΠΑ για τις εισαγωγές βοείου κρέατος χωρίς ορμόνες
Η Επιτροπή ενημέρωσε τα κράτη μέλη για την επιτυχή έκβαση των διαπραγματεύσεων για την αναθεώρηση της λειτουργίας μιας υπάρχουσας ποσόστωσης για την εισαγωγή βοείου κρέατος χωρίς ορμόνες στην ΕΕ. 

Βάσει εντολής του Συμβουλίου, η Επιτροπή κατέληξε σε συμφωνία, καταρχήν, με τις Ηνωμένες Πολιτείες και άλλες σημαντικές χώρες προμηθεύτριας χώρας, ότι 35.000 τόνοι της ποσόστωσης αυτής θα διατεθούν στις ΗΠΑ, σταδιακά κατά τη διάρκεια μιας περιόδου 7 ετών, ενώ το υπόλοιπο ποσό θα διατεθεί για άλλους εξαγωγείς.

Μετά την ολοκλήρωση αυτού του αμοιβαία ικανοποιητικού αποτελέσματος σύμφωνα με τους κανόνες του ΠΟΕ, η Επιτροπή θα υποβάλει νομικές προτάσεις στο Συμβούλιο να εγκρίνει την υπογραφή της και να συνάψει τη συμφωνία με τις Ηνωμένες Πολιτείες τους επόμενους μήνες, αφού ζητήσει τη συναίνεση του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου.

Ο αρμόδιος για θέματα γεωργίας Επίτροπος της ΕΕ, Phil Hogan, δήλωσε ότι η συμφωνία αυτή δεν θα αλλάξει τον συνολικό όγκο, την ποιότητα ή την ασφάλεια του το βόειο κρέας που εισάγεται στην ΕΕ, το οποίο θα παραμείνει σύμφωνο με τα υψηλά ευρωπαϊκά πρότυπα.

Να σημειωθεί ότι το 2009, η ΕΕ και οι ΗΠΑ σύναψαν ένα μνημόνιο συνεννόησης (ΜΣ), το οποίο αναθεωρήθηκε το 2014, το οποίο προέβλεπε μια προσωρινή λύση σε μια μακροχρόνια διαμάχη στον Παγκόσμιο Οργανισμό Εμπορίου (ΠΟΕ) σχετικά με τη χρήση ορισμένων ορμονών που προάγουν την ανάπτυξη του βοείου κρέατος παραγωγή. Σύμφωνα με τη συμφωνία, μια ποσόστωση 45.000 τόνων βοείου κρέατος χωρίς ορμόνες ήταν ανοικτή από την ΕΕ σε επιλέξιμους προμηθευτές, στους οποίους συμπεριλαμβάνονταν και οι Ηνωμένες Πολιτείες.