Προβλέψεις για παραγωγή ελαιολάδου, οίνου και οπωροκηπευτικών

Προβλέψεις για παραγωγή ελαιολάδου, οίνου και οπωροκηπευτικών
Προβλέψεις που εμπεριέχονται στην Έκθεση της Ε.Ε. για τις γεωργικές προοπτικές 2019-30. 

Η παραγωγή ελαιολάδου αναμένεται να αυξηθεί, ενώ η κατανάλωση οίνου προβλέπεται να μειωθεί κατά την περίοδο προοπτικής. Αυτές είναι μερικές από τις προβλέψεις για τα οπωροκηπευτικά, το κρασί και το ελαιόλαδο από τις γεωργικές προοπτικές της Ευρωπαϊκής Ένωσης για την έκθεση 2019-30 που δημοσιεύθηκε στις 10 Δεκεμβρίου 2019 από την Ευρωπαϊκή Επιτροπή.

Μέχρι το 2030, ο τομέας του ελαιολάδου της ΕΕ αναμένεται να αυξηθεί σε παραγωγική ικανότητα. Η παραγωγή θα αυξηθεί κατά μέσο όρο κατά 1,1% ετησίως, φθάνοντας τα 2,4 εκατομμύρια τόνους το 2030 (έναντι 2 εκατομμυρίων τόνων το 2019). Η εγχώρια κατανάλωση θα μπορούσε να αυξηθεί σε μη παραγωγικές χώρες. Επιπλέον, η έντονη ζήτηση τόσο στις παραδοσιακές όσο και στις νέες αγορές θα ευνοήσει την αύξηση των εξαγωγών.

Όσον αφορά τον τομέα των οπωροκηπευτικών, η περιοχή παραγωγής μήλων αναμένεται να μειωθεί, αλλά θα μπορούσε να αντισταθμιστεί με την αύξηση των αποδόσεων. Αυτό θα είχε ως αποτέλεσμα μια σταθερή παραγωγή της ΕΕ στα 12 εκατομμύρια τόνους το 2030 (σε σύγκριση με 11,3 εκατομμύρια τόνους το 2019).

Τα ροδάκινα και τα νεκταρίνια αναμένεται να αντιμετωπίσουν τον αυξανόμενο ανταγωνισμό από άλλα καλοκαιρινά φρούτα, με περαιτέρω πτώση της κατανάλωσης. Η παραγωγή της ΕΕ αναμένεται να σταθεροποιηθεί σε 4 εκατομμύρια τόνους το 2030 (σε σύγκριση με 4,1 εκατομμύρια τόνους το 2019). Τόσο η παραγωγή των πορτοκαλιών και των τοματών στην ΕΕ προβλέπεται να παραμείνει σταθερή κατά την περίοδο προοπτικής, αντίστοιχα, σε 6,2 εκατομμύρια τόνους (σε σύγκριση με 6,1 εκατομμύρια τόνους το 2019) και 7 εκατομμύρια τόνους το 2030 (έναντι 6,9 εκατομμυρίων τόνων το 2019). Η ζήτηση των καταναλωτών θα μετατεθεί όλο και περισσότερο από τα συμπυκνώματα σε φρέσκο χυμό πορτοκαλιού Όσον αφορά τις ντομάτες,

Η μείωση της παραγωγής οίνου και της οικιακής χρήσης, τόσο για κατανάλωση από τον άνθρωπο όσο και για απόσταξη, αναμένεται κατά την περίοδο προοπτικής. Η παραγωγή της ΕΕ αναμένεται να μειωθεί σε 155 εκατομμύρια εκατόλιτρα το 2030 από 156 εκατομμύρια εκατόλιτρα το 2019. Η κατανάλωση στην ΕΕ προβλέπεται να μειωθεί από 25,3 λίτρα κατά κεφαλήν το 2019 σε 24,5 λίτρα κατά κεφαλήν το 2030. Παρ 'όλα αυτά, παρά τον ισχυρό παγκόσμιο ανταγωνισμό, θα μπορούσε να συνεχίσει να αναπτύσσεται κυρίως χάρη στις γεωγραφικές ενδείξεις και τους αφρώδεις οίνους.