Προστασία των εργαζομένων: αυστηρότερα όρια για τις ουσίες που προκαλούν καρκίνο

Προστασία των εργαζομένων: αυστηρότερα όρια για τις ουσίες που προκαλούν καρκίνο
Χαμηλότερα όρια έκθεσης για επιβλαβείς ουσίες στο χώρο εργασίας-Οι εργαζόμενοι στους τομείς της κλωστοϋφαντουργίας, του χάλυβα και του ξύλου επηρεάζονται ιδιαίτερα-Έως 100 000 ζωές θα μπορούσαν να σωθούν τα επόμενα 50 χρόνια. 

Οι νέοι κανόνες της ΕΕ για την προστασία των εργαζομένων από τους καρκινογόνους και μεταλλαξιογόνους παράγοντες στον εργασιακό χώρο ψηφίστηκαν από την Επιτροπή Απασχόλησης.

Η νομοθεσία, η οποία εγκρίθηκε με 42 ψήφους υπέρ, καμία κατά και 8 αποχές και έχει ήδη συμφωνηθεί ανεπίσημα με τους υπουργούς της ΕΕ , θέτει κανόνες σε επίπεδο ΕΕ για την εξάλειψη και τη μείωση όλων των καρκινογόνων και μεταλλαξιογόνων παραγόντων στους χώρους εργασίας.

Οι εργοδότες θα πρέπει να αξιολογήσουν τον κίνδυνο έκθεσης των εργαζομένων και να λάβουν προληπτικά μέτρα. Αυτό θα πρέπει να αντιμετωπίσει την κύρια αιτία θανάτων που συνδέονται με την εργασία στην ΕΕ, δηλαδή του καρκίνου. Ο στόχος είναι να βοηθήσουμε να σώσουμε έως και 100 000 ζωές κατά τα επόμενα 50 χρόνια.

Περιλαμβάνει ένα χαμηλότερο όριο επαγγελματικής έκθεσης (OEL), δηλαδή μέγιστη ποσότητα επιβλαβών ουσιών που μπορούν να εκτεθούν οι εργαζόμενοι, για:

  • χρώμιο VI, που χρησιμοποιείται σε βαφές κλωστοϋφαντουργίας, χρώματα και δεψικά υλικά δέρματος και παράγεται κατά τη χύτευση, συγκόλληση ή κοπή ανοξείδωτου χάλυβα
  • σκόνη από σκληρό ξύλο, που παράγεται, για παράδειγμα, με κοπή ή κονιοποίηση ξύλου
  • μονομερές βινυλοχλωριδίου, που χρησιμοποιείται κυρίως για την παραγωγή PVC

Οι ευρωβουλευτές εξασφάλισαν ότι η Επιτροπή θα πρέπει να αξιολογήσει το ενδεχόμενο να συμπεριληφθούν οι τοξικές για την αναπαραγωγή ουσίες, δηλαδή αυτές που έχουν επιπτώσεις στη σεξουαλική λειτουργία και στη γονιμότητα, κατά το πρώτο τρίμηνο του 2019.
Επιτήρηση της υγείας
Νέοι κανόνες ορίζουν επίσης ότι η εθνική αρχή που είναι υπεύθυνη για την επίβλεψη της υγείας των εργαζομένων μπορεί να αποφασίσει ότι η παρακολούθηση της υγείας πρέπει να συνεχιστεί μετά το τέλος της έκθεσης, για όσο διάστημα απαιτείται για τη διασφάλιση της υγείας.

Συμφωνημένα όρια

Για το χρώμιο VI, θα τεθεί σε εφαρμογή μια οριακή τιμή 0,010 mg / m3 για τα πρώτα 5 έτη μετά την ημερομηνία κατά την οποία θα εφαρμοστεί στην εθνική νομοθεσία, και στη συνέχεια θα μειωθεί στα 0,005 mg / m3 μετά.

Μια παρέκκλιση για τη συγκόλληση, την κοπή πλάσματος ή παρόμοιες διεργασίες θέτει ένα όριο 0,025 mg / m3 για τα πρώτα 5 έτη και στη συνέχεια 0,005 mg / m3.

Για τη σκόνη από σκληρό ξύλο, ένα όριο ορίζεται σε 3 mg / m3 για πέντε έτη μετά την έναρξη ισχύος της οδηγίας και στη συνέχεια μειώνεται στα 2 mg / m3.
Επόμενα βήματα

Το Κοινοβούλιο θα υποβάλει το σχέδιο οδηγίας στην τελική ψηφοφορία κατά τη διάρκεια μιας προσεχούς συνόδου ολομέλειας.

Γρήγορα γεγονότα

Ο καρκίνος είναι η κύρια αιτία θανάτων που συνδέονται με την εργασία στην ΕΕ. Ετησίως, το 53% των επαγγελματικών θανάτων αποδίδεται στον καρκίνο, σε σύγκριση με 28% για τις κυκλοφοριακές νόσους και 6% για τους αναπνευστικούς.

Τα πιο συνηθισμένα είδη επαγγελματικού καρκίνου είναι ο καρκίνος του πνεύμονα, το μεσοθηλίωμα (που προκαλείται από την έκθεση σε σωματίδια αμιάντου) και ο καρκίνος της ουροδόχου κύστης. Ο Παγκόσμιος Οργανισμός Υγείας (ΠΟΥ) εκτιμά ότι κάθε δέκατος θάνατος από καρκίνο του πνεύμονα συνδέεται στενά με τους κινδύνους του χώρου εργασίας.

Μια πρόσφατη μελέτη δείχνει ότι περισσότερο από το 1% των εργαζομένων είναι εκτεθειμένοι σε τοξικές για την αναπαραγωγή ουσίες , πράγμα που σημαίνει ότι μεταξύ 2 και 3 εκατομμυρίων θα μπορούσαν να επηρεαστούν στην ΕΕ.

Η ισχύουσα νομοθετική προστασία κατά των εν λόγω ουσιών περιορίζεται στις γενικές διατάξεις της οδηγίας περί χημικών παραγόντων, ενώ η νομοθεσία της ΕΕ για τις εγκύους δεν επιβάλλει προληπτικά μέτρα.

Η έκθεση μπορεί να μειώσει τη γονιμότητα των ανδρών ή των γυναικών και να προκαλέσει θάνατο ή δυσπλασίες των εμβρύων.