Προστασία Γεωγραφικών Ενδείξεων: Προσχώρησε η ΕΕ στην Πράξη της Γενεύης

Προστασία Γεωγραφικών Ενδείξεων: Προσχώρησε η ΕΕ στην Πράξη της Γενεύης
Τίθεται σε ισχύ στα τέλη Φεβρουαρίου του 2020. 

Πάνω από 3.000 ονόματα οίνων, οινοπνευματωδών ποτών και προϊόντων διατροφής από χώρες της ΕΕ και από τρίτες χώρες είναι σήμερα εγγεγραμμένα στον κατάλογο της ΕΕ, ανάμεσα τους και το ούζο.

Την προσχώρηση της ΕΕ στην Πράξη της Γενεύης, η οποία προστατεύει τις ονομασίες προέλευσης και τις γεωγραφικές ενδείξεις, ανακοίνωσε η Ευρωπαϊκή Επιτροπή. Χθες κατατέθηκαν στον Παγκόσμιο Οργανισμό Πνευματικής Ιδιοκτησίας (WIPO) τα επίσημα έγγραφα, ως το τελευταίο βήμα για την προσχώρηση της ΕΕ στη διεθνή συνθήκη με την οποία εξασφαλίζεται η βελτιωμένη προστασία των εμπορικών σημάτων σε πολυμερές επίπεδο.

Συγκεκριμένα και σύμφωνα με την ΕΕ, τα επίσημα έγγραφα για την ένταξη της Ευρωπαϊκής Ένωσης στην Πράξη της Γενεύης κατατέθηκαν στον Παγκόσμιο Οργανισμό Πνευματικής Ιδιοκτησίας (WIPO) στη Γενεύη. Πρόκειται για το τελευταίο βήμα για να γίνει η ΕΕ μέλος της Πράξης της Γενεύης, μιας πολυμερούς συνθήκης για την προστασία των γεωγραφικών ενδείξεων που διαχειρίζεται ο Παγκόσμιος Οργανισμός Πνευματικής Ιδιοκτησίας.

Πριν από αυτή την κατάθεση, το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο και το Συμβούλιο εξέφρασαν την υποστήριξή τους προς την ΕΕ να γίνει μέλος μέσω θετικής ψήφου στο Κοινοβούλιο στις 17 Σεπτεμβρίου 2019 και της έγκρισης του νομικού πακέτου από το Συμβούλιο στις 7 Οκτωβρίου 2019. Το νομικό πακέτο περιλαμβάνει τη νομική δέσμη βάση της προσχώρησης της ΕΕ, καθώς και τους κανόνες για τον τρόπο με τον οποίο η ΕΕ θα λειτουργήσει ως μέλος της Πράξης της Γενεύης.

Η συμφωνία της Λισαβόνας για την προστασία των ονομασιών προέλευσης και η διεθνής καταχώρισή τους, η οποία σήμερα απαρτίζεται από 28 μέλη, συμπεριλαμβανομένων επτά κρατών μελών της ΕΕ, εξασφαλίζει την προστασία για τις ονομασίες προέλευσης (ΑΟ), ένα υποσύνολο γεωγραφικών ενδείξεων, μέσω μιας ενιαίας καταχώρισης. Η Πράξη της Γενεύης εκσυγχρονίζει τη Συμφωνία της Λισαβόνας του 1958, επεκτείνει το πεδίο εφαρμογής της από τους ΑΟ σε όλα τα γεωγραφικά στοιχεία και επιτρέπει σε διεθνείς οργανισμούς, όπως η Ευρωπαϊκή Ένωση, να ενταχθούν.

Η ένταξη στην ΕΕ στην Πράξη της Γενεύης θα καταστήσει τις γεωγραφικές ενδείξεις της ΕΕ επιλέξιμες για προστασία υψηλού επιπέδου.

Η Πράξη της Γενεύης θα τεθεί σε ισχύ τρεις μήνες μετά την κατάθεση πέντε εγγράφων επικύρωσης ή προσχώρησης από πέντε επιλέξιμα μέρη. Δεδομένου ότι η ΕΕ θα είναι το πέμπτο επιλέξιμο μέρος, η εν λόγω συνθήκη θα τεθεί σε ισχύ στα τέλη Φεβρουαρίου του 2020.

Οι γεωγραφικές ενδείξεις χαρακτηρίζουν ένα προϊόν που προέρχεται από μια συγκεκριμένη γεωγραφική περιοχή με ιδιότητες ή χαρακτηριστικά που συνδέονται ουσιαστικά με τη γεωγραφική προέλευση. Οι γεωγραφικές ενδείξεις χρησιμεύουν επίσης ώστε να διακριθούν και να ενισχυθούν η πολιτιστική συνεισφορά και η δημιουργικότητας της παραδοσιακής τεχνογνωσίας. Ένας όρος καταχωρημένος ως γεωγραφική ένδειξη - στην ΕΕ ως προστατευόμενη γεωγραφική ένδειξη (ΠΓΕ) ή προστατευόμενη ονομασία προέλευσης (ΠΟΠ) - μπορεί επομένως να χρησιμοποιηθεί μόνο από παραγωγούς που βρίσκονται στην καθορισμένη περιοχή.

Πάνω από 3.000 ονόματα οίνων, οινοπνευματωδών ποτών και προϊόντων διατροφής από χώρες της ΕΕ και από τρίτες χώρες είναι σήμερα εγγεγραμμένα στην ΕΕ, όπως το κρασί Chianti, η Ολλανδία Gouda, το ζαμπόν Bayonne και το ούζο.