Προώθηση υγιεινών τρόπων ζωής μέσω των πολιτικών υγείας, αθλητισμού, εκπαίδευσης και τροφίμων

Προώθηση υγιεινών τρόπων ζωής μέσω των πολιτικών υγείας, αθλητισμού, εκπαίδευσης και τροφίμων
"Εάν μπορούσαμε να δώσουμε σε κάθε άτομο τη σωστή ποσότητα τροφής και άσκησης, όχι τόσο λίγο και όχι πάρα πολύ, θα βρούμε τον ασφαλέστερο τρόπο για την υγεία". 

Αυτή η φόρμουλα για μια υγιή ζωή προτάθηκε πριν από 2000 χρόνια από τον Ιπποκράτη, τον αρχαιότροπο ιατρό και τον αποκαλούμενο πατέρα της ιατρικής.

Δύο χιλιετίες αργότερα, η υγιεινή διαβίωση είναι εξίσου σημαντική όσο ποτέ και μια πιο συνδυασμένη σκέψη όσον αφορά τη χάραξη πολιτικής θα μπορούσε να είναι μια δυνατή λύση, σύμφωνα με τρεις Ευρωπαίους Επιτρόπους που έχουν ξεκινήσει κοινή έκκληση για δράση.

Το Tartu, που συμπίπτει με την ευρωπαϊκή εβδομάδα του αθλητισμού, ξεκίνησε στις 22 Σεπτεμβρίου στην ομώνυμη εσθονική πόλη από τους Επιτρόπους Phil Hogan (γεωργία και ανάπτυξη της υπαίθρου), Tibor Navracsics ( εκπαίδευση, πολιτισμός, νεολαία και αθλητισμός) και της Vytenis Andrikiukaitis (υγεία και ασφάλεια των τροφίμων) και καθορίζει έναν χάρτη πορείας για την προώθηση υγιεινών τρόπων ζωής στην Ευρώπη, ιδίως μεταξύ των παιδιών, τα επόμενα δύο χρόνια.

Μεταξύ των προτάσεων που περιέχονται στην πρόσκληση είναι:

  • αυξανόμενη χρηματοδότηση για έργα προώθησης του αθλητισμού (που χρηματοδοτούνται μέσω του προγράμματος Erasmus + της ΕΕ), με πιθανή εστίαση σε συγκεκριμένους χώρους, όπως τα σχολεία
  • ενθάρρυνση καινοτόμων προσεγγίσεων για την προώθηση και την ευαισθητοποίηση σχετικά με τα οφέλη από τον υγιεινό τρόπο ζωής μέσω των δικτύων καινοτομίας και τεχνολογίας της ΕΕ, όπως το EIT Health and EIT Food
  • την προώθηση του κοινοτικού προγράμματος για τα φρούτα, τα λαχανικά και το γάλα που δρομολογήθηκε τον Αύγουστο του 2017, καθώς και εκπαιδευτικά εργαλεία όπως το πακέτο πόρων των εκπαιδευτικών
  • στήριξη των εκστρατειών προώθησης της υγιεινής διατροφής και της αύξησης της κατανάλωσης οπωροκηπευτικών (όπως η εκστρατεία «5-a-day») στο πλαίσιο του προγράμματος προώθησης των γεωργικών προϊόντων της ΕΕ που χρηματοδοτείται κάθε χρόνο μέσω του προϋπολογισμού της κοινής γεωργικής πολιτικής

Ένας ανθυγιεινός πληθυσμός έχει άμεσο αντίκτυπο στο κόστος κοινωνικής ασφάλισης και υγειονομικής περίθαλψης και κινδυνεύει να καταστεί όλο και μεγαλύτερο βάρος για την ευρωπαϊκή οικονομία.

Και με τα επιστημονικά στοιχεία που δείχνουν σαφώς ότι ο καθιστικός τρόπος ζωής και η κακή διατροφή μπορούν να οδηγήσουν σε κακή υγεία, ιδιαίτερα αργότερα στη ζωή, ο στόχος της έκκλησης του Tartu είναι να ενθαρρύνει μια πιο συνεπή και αποτελεσματική προσέγγιση σε όλη την Ευρώπη για την προώθηση υγιεινών τρόπων ζωής, των πρωτοβουλιών και της χρηματοδότησης της ΕΕ, όπου είναι διαθέσιμες, για τη βελτίωση της υγείας, όχι μόνο των πολιτών, αλλά και των δημόσιων οικονομικών της ΕΕ.

Περισσότερες πληροφορίες:
Η κατάσταση της υγείας στην Ευρωπαϊκή Ένωση