Περιφερειακή Διάσκεψη της Ένωσης για τη Μεσόγειο - Γαλάζια Οικονομία

Περιφερειακή Διάσκεψη της Ένωσης για τη Μεσόγειο - Γαλάζια Οικονομία
Η Περιφερειακή Διάσκεψη για τη Γαλάζια Οικονομία θα πραγματοποιηθεί στις 29-30 Νοεμβρίου 2017, στη Νάπολη της Ιταλίας.

Το 2015, οι Υπουργοί και οι Επικεφαλείς των Εκπροσώπων της Ένωσης για τη Μεσόγειο ενέκριναν την Υπουργική Απόφαση της Ένωσης για τη Γαλάζια Οικονομία. Για τη διασφάλιση κατάλληλων δομών διακυβέρνησης, το Φόρουμ της Ένωσης για τη Μεσόγειο για τη Γαλάζια Οικονομία ιδρύθηκε ως «πλαίσιο διαλόγου για τη βιώσιμη γαλάζια οικονομία» και αποτελείται από διάφορα στοιχεία, μεταξύ των οποίων και την Περιφερειακή Διάσκεψη της Ένωσης με τους Κύριους Ενδιαφερόμενους Φορείς για τη Γαλάζια Οικονομία.

Η Περιφερειακή Διάσκεψη για τη Γαλάζια Οικονομία θα πραγματοποιηθεί στις 29-30 Νοεμβρίου 2017, στη Νάπολη, της Ιταλίας, με απώτερο σκοπό:

i) να συνδέσει την κοινότητα της Γαλάζιας Οικονομίας μέσω της ανταλλαγής ιδεών και απόψεων μεταξύ των βασικών ενδιαφερομένων φορέων,

ii) να δώσει το έναυσμα για την αλληλεπίδραση και την προώθηση μεγάλων συνεργασιών μέσα από τις εμπειρίες και τα διδάγματα που αντλήθηκαν iii) να διερευνηθούν οι ευκαιρίες και οι προκλήσεις των διαφόρων τομέων της Γαλάζιας Οικονομίας όσον αφορά τη δημιουργία νέων θέσεων εργασίας και νέων επενδύσεων.

Μέσα από την Διάσκεψη, δίνεται η ευκαιρία στους άμεσα ενδιαφερόμενους, να συζητήσουν και να ανταλλάξουν απόψεις για το πώς θα αναπτυχθεί μια βιώσιμη Μπλε Οικονομία στη Μεσόγειο, καθώς και για να γίνει ο απολογισμός της προόδου που σημειώθηκε κατά την εφαρμογή της 1ης Υπουργικής Απόφασης για τη Γαλάζια Οικονομία.

Η διήμερη, διεθνής και πολυεπίπεδη Διάσκεψη θα συγκεντρώσει εκπροσώπους κυβερνήσεων, περιφερειακές/τοπικές αρχές, επιχειρηματίες, πανεπιστήμια/κέντρα εκπαίδευσης, διεθνείς αναπτυξιακούς οργανισμούς, διεθνείς οργανώσεις και την κοινωνία των πολιτών που ασχολούνται με τα θαλάσσια και ναυτικά ζητήματα.

Οι εγγραφές στο διαδίκτυο θα ανοίξουν σύντομα!