Περαιτέρω μείωση της χρήσης φυτοφαρμάκων για την προστασία των μελισσών

Περαιτέρω μείωση της χρήσης φυτοφαρμάκων για την προστασία των μελισσών
Η πρωτοβουλία για τους επικονιαστές της Ε.Ε δεν επαρκεί. 

Περαιτέρω μείωση της χρήσης φυτοφαρμάκων, περισσότερη χρηματοδότηση για έρευνα και καλύτερη παρακολούθηση είναι επειγόντως αναγκαία για τη διάσωση των μελισσών της ΕΕ, τονίζει η Επιτροπή Περιβάλλοντος, Δημόσιας Υγείας και Ασφάλειας των Τροφίμων του Ευρωκοινοβουλίου, με ψήφισμά της, το οποίο υπογραμμίζει τις αδυναμίες της πρωτοβουλίας για τους επικονιαστές της Ευρωπαϊκής Επιτροπής, οι οποίες την καθιστούν ακατάλληλη για την αντιμετώπιση των κυριότερων αιτιών της μείωσης των επικονιαστών στην Ευρώπη.

Η εν λόγω επιτροπή προτείνει να καθοριστεί η μείωση της χρήσης φυτοφαρμάκων ως «κοινός δείκτης» για να αξιολογηθεί η αποτελεσματικότητα των εθνικών μέτρων για την προστασία των μελισσών και άλλων επικονιαστών.

Για να συμβάλουν στην περαιτέρω μείωση των υπολειμμάτων φυτοφαρμάκων στα ενδιαιτήματα μέλισσας, οι ευρωβουλευτές επιθυμούν η μείωση της χρήσης φυτοφαρμάκων να αποτελέσει βασικό τμήμα της μελλοντικής Κοινής Αγροτικής Πολιτικής.

Η επιτροπή απαιτεί, επίσης, περισσότερα κονδύλια για τη στήριξη της έρευνας σχετικά με τις αιτίες της μείωσης των μελισσών για την προστασία της ποικιλίας των ειδών επικονιαστών. Θα πρέπει επίσης να αναπτυχθούν δείκτες της ζωτικότητας των αποικιών για να μετρηθεί εάν οι εφαρμοζόμενες ενέργειες ήταν επιτυχείς.

Η πρωτοβουλία για τους επικονιαστές της Ε.Ε δεν επαρκεί

Το εγκεκριμένο κείμενο αποτελεί αντίδραση στην πρωτοβουλία της Ευρωπαϊκής Επιτροπής για τους επικονιαστές και τονίζει ότι τα μέτρα της είναι ανεπαρκή για την προστασία των μελισσών και άλλων επικονιαστών από τις αλλαγές χρήσης της γης, την απώλεια οικοτόπων, την εντατική καλλιέργεια, την κλιματική αλλαγή και τα χωροκατακτητικά ξένα είδη. Η πρωτοβουλία δεν καταφέρνει να αντιμετωπίσει επαρκώς τις κύριες αιτίες της μείωσης των επικονιαστών που είναι απαραίτητες για τη βιοποικιλότητα και την αναπαραγωγή σε πολλά φυτικά είδη, οι ευρωβουλευτές συμφώνησαν.

Το ψήφισμα εγκρίθηκε με 67 ψήφους υπέρ, 1 κατά και 1 αποχή.

Τα επόμενα βήματα

Το ψήφισμα θα τεθεί σε ψηφοφορία κατά τη σύνοδο ολομέλειας του Ευρωκοινοβουλίου τον Ιανουάριο στο Στρασβούργο.

Ιστορικό

Τον Απρίλιο του 2018, η ΕΕ συμφώνησε να απαγορεύσει πλήρως την εξωτερική χρήση του imidacloprid, της clothianidin και της thiamethoxam, γνωστών ως νεονικοτινοειδών. Ωστόσο, αρκετά κράτη μέλη κοινοποίησαν επείγουσες παρεκκλίσεις σχετικά με τη χρήση τους στην επικράτειά τους.

Μετά από πρόσκληση του Ευρωκοινοβουλίου και του Ευρωπαϊκού Συμβουλίου για δράση προστασίας των μελισσών και άλλων επικονιαστών, η Ευρωπαϊκή Επιτροπή παρουσίασε την ανακοίνωσή της για την πρωτοβουλία επικονιαστών της ΕΕ την 1η Ιουνίου 2018.