Νέοι ευρωπαϊκοί κανόνες για τα αλκοολούχα ποτά. Προστασία και για το ούζο

Νέοι ευρωπαϊκοί κανόνες για τα αλκοολούχα ποτά. Προστασία και για το ούζο
Οι όροι των αλκοολούχων ποτών, που καταχωρούνται ως γεωγραφικές ενδείξεις, ανάμεσά τους και το ούζο, θα προστατεύονται από την κατάχρηση ως προς τα συστατικά αλλά και κατά την καταχώριση παρόμοιων εμπορικών σημάτων. 

Οι διαπραγματευτές του Συμβουλίου και του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου με την παρουσία της Ευρωπαϊκής Επιτροπής κατέληξαν χτες σε πολιτική συμφωνία για τους νέους κανόνες παραγωγής και επισήμανσης των αλκοολούχων ποτών και για την καταγραφή και προστασία των αλκοολούχων ποτών, που καταχωρούνται ως γεωγραφικές ενδείξεις, .

Ο κ. Phil Hogan , Επίτροπος αρμόδιος για τη Γεωργία και την Αγροτική Ανάπτυξη, δήλωσε: «Χαιρετίζουμε την επιτυχή ολοκλήρωση του τριμερούς διαλόγου και της συμφωνίας επί του νέου κανονισμού για τα αλκοολούχα ποτά. Είμαι βέβαιος ότι ο νέος κανονισμός για το αλκοολούχο ποτό, θα προσφέρει ένα νομοθετικό πλαίσιο, που θα ανταποκρίνεται στις ανάγκες του τομέα και θα συνεχίσει να υποστηρίζει τη συνεχή και ουσιαστική ανάπτυξή του. Οι εκσυγχρονισμένοι κανόνες θα εξασφαλίσουν επίσης ότι οι καταναλωτές θα ενημερώνονται με ακρίβεια σχετικά με τις μεθόδους που χρησιμοποιούνται για την παραγωγή αλκοολούχων ποτών».

Με την συμφωνία αυτή επιχειρείται να διασφαλιστεί η σαφέστερη επισήμανση των αλκοολούχων ποτών σε όλη την ΕΕ και ότι η σύνθεσή τους θα εναρμονιστεί σε επίπεδο ΕΕ. Η δημιουργία μητρώου των αρχών ελέγχου των κρατών μελών θα διευκολύνει επίσης το έργο των εθνικών δυνάμεων επιβολής, ώστε να διασφαλιστεί ότι οι καταναλωτές θα αποκτήσουν τα γνήσια προϊόντα.

Οι όροι των αλκοολούχων ποτών που καταχωρούνται ως γεωγραφικές ενδείξεις, όπως το Cognac, το Irish Cream, το Genever ή το ούζο θα προστατεύονται επίσης καλύτερα από την κατάχρηση ως προς τα συστατικά αλλά και κατά την καταχώριση παρόμοιων εμπορικών σημάτων.

Η Επιτροπή προσβλέπει στην επίσημη έγκριση της χτεσινής συμφωνίας από το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο και το Συμβούλιο, επιτρέποντας έτσι τη νέα νομοθεσία να τεθεί σε ισχύ το συντομότερο δυνατόν.
Κύρια χαρακτηριστικά του νέου κανονισμού:

-Αποσαφήνιση των κανόνων παραγωγής και επισήμανσης για τις περισσότερες κατηγορίες αλκοολούχων ποτών, συμπεριλαμβανομένου του καθορισμού των μέγιστων ορίων γλύκανσης για ορισμένες κατηγορίες σε επίπεδο ΕΕ,

-Βελτίωση των κανόνων επισήμανσης που ισχύουν στην περίπτωση που τα αλκοολούχα ποτά συνδυάζονται με άλλα προϊόντα, συμπεριλαμβανομένων άλλων αλκοολούχων ποτών ·

-Δημιουργία μητρώου των αρχών ελέγχου των κρατών μελών ·
Η ενισχυμένη προστασία των γεωγραφικών ενδείξεων: όταν χρησιμοποιούνται ως συστατικά, όταν έρχονται σε αντίθεση με τα εμπορικά σήματα, καθώς και κατά των εμπορευμάτων υπό διαμετακόμιση στο έδαφος της ΕΕ ·

-Περαιτέρω απλούστευση των διαδικασιών ΓΕ: ο έλεγχος της Επιτροπής να επικεντρωθεί μόνο σε στοιχεία που έχουν σημασία για την ΕΕ, σαφέστερους ορισμούς των τροπολογιών σε εθνικό και κοινοτικό επίπεδο, με πλήρη σεβασμό της αρχής της επικουρικότητας, μείωση της προθεσμίας για την εξέταση των αιτήσεων.