Νέοι αγρότες: συνεργασία Ε.Ε.- Κίνας

Νέοι αγρότες: συνεργασία Ε.Ε.- Κίνας
Εκδρομές μελέτης στην Κίνα για νέους Γεωργούς της Ε.Ε. Τι προσφέρει το πρόγραμμα, ποιοι οι στόχοι του, ποια τα κριτήρια για συμμετοχή- Πρόσκληση σε υποψηφίους για συμπλήρωση της αίτησης.

Το πρόγραμμα για τους νέους αγρότες ΕΕ-Κίνας προτίθεται να ενισχύσει τη συνεργασία των δύο πλευρών στον τομέα της γεωργίας και της αγροτικής ανάπτυξης.

Πρόκειται για κοινό πρόγραμμα που διοργανώνεται από την Ευρωπαϊκή Ένωση (ΓΔ AGRI και αντιπροσωπεία της ΕΕ στην Κίνα) και τη Λαϊκή Δημοκρατία της Κίνας (Υπουργείο Γεωργίας).

Τόσο η ΕΕ όσο και η Κίνα αντιμετωπίζουν παρόμοιες προκλήσεις στον τομέα της αγροτικής ανάπτυξης και της γεωργίας, όπως η ποικιλομορφία της γεωργίας, οι γεωπολιτικές περιοχές, το φυσικό περιβάλλον και οι πολιτιστικές παραδόσεις, η ποικιλομορφία της κοινωνικοοικονομικής κατάστασης, η γήρανση του αγροτικού πληθυσμού, Ανάπτυξη, κλπ.

Οι κύριοι στόχοι του προγράμματος είναι:

 • Διευκόλυνση της αποτελεσματικής ανταλλαγής και διάδοσης εμπειριών και βέλτιστων πρακτικών.
 • Ενίσχυση της δημιουργίας ικανοτήτων στις σύγχρονες γεωργικές τεχνικές.
 • Ενίσχυση της συνεργασίας για την πράσινη ανάπτυξη, τις πρακτικές προστασίας του περιβάλλοντος και τη βιώσιμη γεωργία.
 • Προτάσεις προς τους επαγγελματίες και τους υπεύθυνους χάραξης πολιτικής σχετικά με τις βιώσιμες γεωργικές πρακτικές.
 • Αύξηση της αμοιβαίας κατανόησης μεταξύ των νέων επαγγελματιών αγροτών και των γεωργικών επαγγελματιών και από τις δύο πλευρές, ανάπτυξη στενής συνεργασίας και δεσμών και εμβάθυνση της διεθνούς συνεργασίας και ανταλλαγής στον τομέα της γεωργίας μεταξύ της Κίνας και της ΕΕ.


Στο πλαίσιο αυτού του Προγράμματος, θα πραγματοποιηθούν επισκέψεις μελέτης για νέους επαγγελματίες αγρότες και γεωργικούς επαγγελματίες και από τις δύο πλευρές, την ΕΕ και την Κίνα.

Η ιδέα είναι να διεξαχθούν ανταλλαγές και εκπαιδεύσεις σε γεωργικές επιχειρήσεις, καινοτόμες εκμεταλλεύσεις, κυβερνητικές οντότητες και τοπικές υπηρεσίες, ερευνητικά ιδρύματα και πανεπιστήμια, συνεταιρισμοί κλπ, στα κράτη μέλη της ΕΕ και στις κινεζικές επαρχίες.
Το έργο συγχρηματοδοτείται από την ΕΕ μέσω του Μέσου Εταιρικής Σχέσης και της Κίνας και θα διαρκέσει 18 μήνες.

Θα περιλαμβάνει δύο εκδρομές μελέτης στην Κίνα για τους Ευρωπαίους Νέους Αγρότες και δύο εκδρομές μελέτης στην Ευρώπη για τους Κινέζους Νέους Αγρότες και νέους επαγγελματίες στον τομέα της γεωργίας.

Η σελίδα prospect-cs.be έχει στόχο τη συγκέντρωση υποψηφιοτήτων για την επιλογή δύο ομάδων από 10 Ευρωπαίους Νέους Αγροτών για δύο επισκέψεις μελέτης διάρκειας 2 εβδομάδων στην Κίνα (Νοέμβριος 2017 & Ιούνιος 2018).

Αν ενδιαφέρεστε συμπληρώστε την αίτηση ΕΔΩ
Οι νέοι γεωργοί θα πρέπει να πληρούν τα ακόλουθα κριτήρια:

 1. Κάτω από 40 ετών
 2. Καλή γνώση της αγγλικής γλώσσας
 3. Διαθεσιμότητα για 2 εβδομάδες το Νοέμβριο του 2017 ή τον Ιούνιο του 2018
 4. Υψηλό επίπεδο εμπειρίας και ενδιαφέροντος για τη βιώσιμη γεωργία
 5. Υψηλό επίπεδο ενδιαφέροντος για την κινεζική γεωργία
 6. Οι υποψήφιοι πρέπει να υποβάλουν τις αιτήσεις τους πριν από τις 10 Σεπτεμβρίου 2017.

 

Για περισσότερες πληροφορίες δείτε ΕΔΩ