Μείωση στους εισαγωγικούς δασμούς σε αραβόσιτο, σίκαλη και σόργο

Μείωση στους εισαγωγικούς δασμούς σε αραβόσιτο, σίκαλη και σόργο
Οι δασμοί κατά την εισαγωγή αραβοσίτου, σόργου και σικάλεως ενημερώθηκαν από την Ευρωπαϊκή Επιτροπή από τις 10/10. 

Λόγω ισχυρότερου αμερικανικού δολαρίου, ο δασμός εισαγωγής για τον αραβόσιτο, το σόργο και τη σίκαλη στην Ευρωπαϊκή Ένωση μειώθηκε σε 5,61 ευρώ ανά τόνο από τις 10 Οκτωβρίου 2017. Με την ενεργοποίηση ενός αυτόματου μηχανισμού που υπολογίζει τους εισαγωγικούς δασμούς, το ενημερωμένο τιμολόγιο αποτρέπει τους ευρωπαίους γεωργούς σε μειονεκτική θέση στις τρέχουσες συνθήκες της αγοράς.

Το αναθεωρημένο τιμολόγιο που δημοσιεύθηκε στην Επίσημη Εφημερίδα στις 10 Οκτωβρίου 2017 υπολογίζεται σύμφωνα με τον κανονισμό (ΕΕ) αριθ. 642/2010, ο οποίος εξηγεί ότι ο δασμός κατά την εισαγωγή για τα τρία σιτηρά βασίζεται στη διαφορά μεταξύ μιας ευρωπαϊκής τιμής αναφοράς και των ΗΠΑ τιμή αραβοσίτου.

Το τιμολόγιο για τον αραβόσιτο, το σόργο και τη σίκαλη έχει ήδη ενημερωθεί δύο φορές τους τελευταίους δύο μήνες λόγω της παγκόσμιας συγκομιδής ρεκόρ που αναμένεται για το 2016/2017 και το ,κατά το χρόνο αυτό, ιδιαίτερα αδύναμο δολάριο ΗΠΑ.

Κατ 'αρχάς αυξήθηκε σε 5,16 ευρώ ανά τόνο στις 8 Αυγούστου και ακολούθησε δεύτερη αύξηση στα 10,95 ευρώ ανά τόνο την 1η Σεπτεμβρίου 2017.

Οι εισαγωγικοί δασμοί καθορίζονται πλέον από τις 10 Οκτωβρίου 2017 και θα ισχύουν μέχρις ότου απαιτηθεί νέα αριθμητική τιμή και υπολογίζεται με τον ισχύοντα αυτόματο μηχανισμό.