Καθαρή ενέργεια: Η ΕΕ προωθεί τις ανανεώσιμες πηγές ενέργειας

Καθαρή ενέργεια: Η ΕΕ προωθεί τις ανανεώσιμες πηγές ενέργειας

Καθαρή ενέργεια: Η ΕΕ προωθεί τις ανανεώσιμες πηγές ενέργειας
Η καταπολέμηση της κλιματικής αλλαγής αποτελεί προτεραιότητα και το ΕΚ επιθυμεί να ενισχύσει την ενεργειακή απόδοση και τη χρήση ανανεώσιμων πηγών ενέργειας.

Το 2016, η Κομισιόν παρουσίασε πακέτο προτάσεων για καθαρή ενέργεια, με στόχο την καταπολέμηση της κλιματικής αλλαγής αλλά και τη μείωση της εξάρτησης της ΕΕ από τις εισαγωγές ορυκτών καυσίμων.

Τώρα το Κοινοβούλιο αξιολογεί τις προτάσεις αυτές.

 

Ανανεώσιμες πηγές ενέργειας

Το μερίδιο της ενέργειας που καταναλώνεται από ανανεώσιμες πηγές έχει σχεδόν διπλασιαστεί τα τελευταία χρόνια, από 8,5% το 2004 σε 16,7% το 2015, και η ΕΕ βρίσκεται σε καλό δρόμο για να επιτύχει τον στόχο της για το 2020 κατά 20%.

 

Το 2014, τα κράτη μέλη της Ένωσης συμφώνησαν ότι ο στόχος πρέπει να αυξηθεί σε 27% μέχρι το 2030., ωστόσο οι ευρωβουλευτές επιμένουν ότι η μείωση πρέπει να φτάσει τουλάχιστον το 35%.

 

Επίσης, το ΕΚ θέλει να ενισχύσει το δικαίωμα των πολιτών να παράγουν, να αποθηκεύουν και να καταναλώνουν τη δική τους ενέργεια από ανανεώσιμες πηγές, χωρίς να πρέπει να πληρώνουν επιπλέον χρεώσεις ή φόρους.

 

Ενεργειακή απόδοση

Οι βελτιώσεις στην ενεργειακή απόδοση όχι μόνο μπορούν να μειώσουν τις εκπομπές του διοξειδίου του άνθρακα αλλά και τον, 350 δισεκατομμυρίων, λογαριασμό της ΕΕ σε εισαγωγές.

 

Το Δεκέμβριο του 2017, οι διαπραγματευτές του Κοινοβουλίου, του Συμβουλίου και της Κομισιόν, συμφώνησαν ότι τα κράτη μέλη θα πρέπει να σχεδιάσουν μακροπρόθεσμές στρατηγικές για την υποστήριξη της ανακαίνισης οικιστικών και μη οικιστικών κτιρίων. Στόχος είναι να κτήρια στην ΕΕ να μη χρησιμοποιούν καθόλου ενέργεια μέχρι το 2050.

 

Επίσης, πέρσι το Κοινοβούλιο απλούστευσε τις σήμανση ενέργειας για οικιακές συσκευές, όπως λαμπτήρες, τηλεοράσεις και ηλεκτρικές σκούπες προκειμένου να διευκολύνει τον καταναλωτή να συγκρίνει την ενεργειακή του απόδοση.