ΚΑΠ μετά το 2020 - το μέλλον της διατροφής και της γεωργίας: διακοινοβουλευτική συνεδρίαση

ΚΑΠ μετά το 2020 - το μέλλον της διατροφής και της γεωργίας: διακοινοβουλευτική συνεδρίαση
Στις 24 Απριλίου 2018, το απόγευμα (14:00 - 18:00), η Επιτροπή Γεωργίας και Αγροτικής Ανάπτυξης (AGRI) του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου διοργανώνει συνάντηση με τα εθνικά κοινοβούλια για την ανταλλαγή απόψεων σχετικά με την επικείμενη ανακοίνωση της Ευρωπαϊκής Επιτροπής σχετικά με το «μέλλον της διατροφής και της γεωργίας» που θα εγκριθεί τον Ιούνιο του 2018.

Αυτή θα προκαθορίσει το πλαίσιο του προγραμματισμού της μελλοντικής περιόδου καθώς και την αποτελεσματικότητα της μελλοντικής Κοινής Γεωργικής Πολιτικής.

Ο κ. Czes?aw Adam SIEKIERSKI, πρόεδρος της AGRI, θα εγκαινιάσει τη συνάντηση, η οποία θα ακολουθήσει παρέμβαση των προσκεκλημένων ομιλητών της μελλοντικής αυστριακής προεδρίας της ΕΕ, της γαλλικής Γερουσίας, της Ευρωπαϊκής Επιτροπής και των ιρλανδικών οίκων του Oireachtas.
Τα εθνικά κοινοβούλια θα έχουν την ευκαιρία να εκφράσουν τις απόψεις τους σχετικά με το μέλλον της ΚΓΠ με τα μέλη της AGRI σχετικά με τα κύρια στοιχεία της νέας γεωργικής πολιτικής, με ιδιαίτερη έμφαση στις προκλήσεις εφαρμογής σε εθνικό επίπεδο. Η ICM θα αποτελέσει μέρος της μηνιαίας τακτικής συνάντησης της AGRI και οργανώνεται με την υποστήριξη της Διεύθυνσης Σχέσεων με τα εθνικά κοινοβούλια.

Η ημερήσια διάταξη της συνάντησης είναι διαθέσιμη ΕΔΩ