Η καινοτομία στην καθαρή ενέργεια χρειάζεται αλλαγή νοοτροπίας

Η καινοτομία στην καθαρή ενέργεια χρειάζεται αλλαγή νοοτροπίας

Η καινοτομία στην καθαρή ενέργεια χρειάζεται αλλαγή νοοτροπίας
Η τόνωση της ενεργειακής καινοτομίας απαιτεί την ενεργό συμμετοχή των πολιτών και ένα μακροπρόθεσμο όραμα για τον τρόπο διάθεσης των πόρων, ανέφεραν οι ευρωβουλευτές στη σημερινή ψηφοφορία. 

Η ολομέλεια ενέκρινε σειρά μη νομοθετικών συστάσεων που καταρτίστηκαν από την επιτροπή ενέργειας (ITRE) για την «προώθηση της καινοτομίας στην καθαρή ενέργεια», με 559 ψήφους υπέρ, 63 και 43 αποχές.

Απαιτούνται συστήματα συστημικής εκπαίδευσης και δέσμευσης για να βοηθηθούν οι Ευρωπαίοι πολίτες να αλλάξουν τη νοοτροπία τους και να κατανοήσουν πώς μπορούν να καινοτομούν και να χρησιμοποιούν ψηφιακά εργαλεία για την παραγωγή, κατανάλωση και διατήρηση πιο βιώσιμης και καθαρότερης ενέργειας, υπογράμμισαν οι ευρωβουλευτές. Οι φραγμοί εισόδου στην αγορά πρέπει να μειωθούν για να διευκολυνθεί η συμμετοχή των πολιτών και πρέπει να διασφαλιστεί το άνοιγμα, η διαφάνεια και ο θεμιτός ανταγωνισμός, πρόσθεσαν.

Συνεκτική και σταθερή μακροπρόθεσμη χρηματοδότηση και προγραμματισμός
Ο επόμενος προϋπολογισμός για την έρευνα και την ανάπτυξη θα πρέπει να αυξηθεί συνολικά κατά τουλάχιστον 120 δισεκατομμύρια ευρώ, οι βουλευτές του ΕΚ προέτρεψαν εκ νέου, με αύξηση κατά τουλάχιστον 50% για τη χρηματοδότηση ενεργειακών έργων με χαμηλές εκπομπές και στήριξη πρωτοβουλιών που αφορούν πόλεις και τοπικές διοικήσεις.

Οι ευρωβουλευτές πρόσθεσαν επίσης ότι οι δημόσιες συμβάσεις μπορούν να αποτελέσουν κινητήρια δύναμη για την καινοτομία, καθώς και κίνητρο για πιο βιώσιμη ανάπτυξη. Υπογράμμισαν ότι τόσο τα δάνεια όσο και οι επιχορηγήσεις πρέπει να είναι εξίσου διαθέσιμα στους επενδυτές. Θα πρέπει επίσης να είναι ευκολότερο για τους επενδυτές να δουν τι είδους χρηματοδότηση είναι διαθέσιμος και πώς μπορούν να αποκτήσουν πρόσβαση σε αυτόν όταν επιθυμούν να επενδύσουν σε ενεργειακά έργα.

Παγκόσμια ηγετική θέση της ΕΕ

Η ΕΕ πρέπει να διερευνήσει διαφορετικούς τρόπους για να βοηθήσει τις αναπτυσσόμενες χώρες και τις αναδυόμενες οικονομίες στις ενεργειακές τους μεταβάσεις και να σχεδιάσει μια στρατηγική εξαγωγής για βιώσιμες και καθαρές ενεργειακές τεχνολογίες και λύσεις, καθιστώντας ευκολότερες τις διαδικασίες καταχώρισης διπλωμάτων ευρεσιτεχνίας σε ευρωπαϊκό και εθνικό επίπεδο. προσιτός.

Αυτή η μη δεσμευτική έκθεση συντάχθηκε σύμφωνα με την ανακοίνωση της Επιτροπής για την επιτάχυνση της καινοτομίας καθαρής ενέργειας, η οποία αποτελεί μέρος της δέσμης μέτρων για την καθαρή ενέργεια που δρομολόγησε η Ευρωπαϊκή Επιτροπή τον Νοέμβριο του 2016 και έχει καθοριστική σημασία για την ολοκλήρωση της Ενεργειακής Ένωσης.

Ο δείκτης παγκόσμιας καινοτομίας Cleantech του 2017 κατατάσσει πέντε από τις χώρες της ΕΕ μεταξύ των 10 κορυφαίων καινοτομιών στις καθαρές τεχνολογίες. Έντεκα κράτη μέλη της ΕΕ βρίσκονται στους 20 κορυφαίους και είκοσι είναι τα κορυφαία 40 παγκοσμίως.