Η ανάπτυξη φυτικών πρωτεϊνών στην Ευρωπαϊκή Ένωση

Η ανάπτυξη φυτικών πρωτεϊνών στην Ευρωπαϊκή Ένωση
Η διάσκεψη για την ανάπτυξη των φυτικών πρωτεϊνών στην Ευρωπαϊκή Ένωση στις 22-23 Νοεμβρίου 2018 στη Βιέννη συνδιοργανώνεται από τον Αυστριακό Υπουργό Αειφορίας και Τουρισμού κ. Elisabeth Kostinger και τον αρμόδιο Επίτροπο για τη Γεωργία και την Αγροτική Ανάπτυξη κ. Phil Hogan. 

Περίπου 200 προσκεκλημένοι εμπειρογνώμονες από τις αγροτικές αλυσίδες εφοδιασμού για την παραγωγή ζωοτροφών και τροφίμων, τα ερευνητικά και συμβουλευτικά δίκτυα και τις εθνικές και περιφερειακές διοικήσεις θα συζητήσουν τα κύρια συμπεράσματα της έκθεσης της Ευρωπαϊκής Επιτροπής σχετικά με την ανάπτυξη φυτικών πρωτεϊνών στην Ευρωπαϊκή Ένωση σχετικά με την τρέχουσα παραγωγή φυτικών πρωτεϊνών στην ΕΕ και το δυναμικό της για περαιτέρω ανάπτυξη.

Η πρώτη ημέρα του συνεδρίου αποτελείται από συζητήσεις σε ομάδες σχετικά με την έρευνα και την καινοτομία, τις αγρονομικές πρακτικές, τα περιβαλλοντικά οφέλη, την ανάπτυξη της αλυσίδας εφοδιασμού και το δυναμικό της αγοράς σε διάφορα τμήματα παραγωγής ζωοτροφών και τροφίμων.

Τη δεύτερη μέρα της διάσκεψης, ο κ. Kostinger και ο Επίτροπος Hogan, μαζί με τους υψηλόβαθμους εκπροσώπους του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και τους κύριους ενδιαφερόμενους, θα συζητήσουν πώς το υφιστάμενο και μελλοντικό πλαίσιο πολιτικής θα μπορούσε να υποστηρίξει την περαιτέρω απελευθέρωση των δυνατοτήτων παραγωγής φυτικών πρωτεϊνών Ευρωπαϊκή Ένωση.