Η ΚΑΠ μετά το 2020 στο συμβούλιο των Υπουργών Γεωργίας

Η ΚΑΠ μετά το 2020 στο συμβούλιο των Υπουργών Γεωργίας
Με αρκετά και ιδιαίτερα ενδιαφέρονται θέματα συνεδριάζει σήμερα, 9 Οκτωβρίου, στο Λουξεμβούργο το Συμβούλιο των Υπουργών Γεωργίας της Ε.Ε.

Το Συμβούλιο "Γεωργίας και Αλιείας" πρόκειται να αποφασίσει σχετικά με τις αλιευτικές δυνατότητες του 2018 για ορισμένα αλιευτικά αποθέματα στη Βαλτική.
Επίσης οι Υπουργοί θα προβούν σε ανταλλαγή απόψεων σχετικά με τις ετήσιες διαβουλεύσεις ΕΕ-Νορβηγίας για το 2018.
Το Συμβούλιο θα συζητήσει επίσης σχετικά με τη θέση που θα λάβει στην ετήσια συνεδρίαση της Διεθνούς Επιτροπής για τη Διατήρηση των Θυννοειδών του Ατλαντικού (ICCAT), η οποία θα πραγματοποιηθεί στις 14-22 Νοεμβρίου 2017 στο Μαρακές (Μαρόκο).
Γεωργία
Η Επιτροπή θα ενημερώσει το Συμβούλιο σχετικά με τις τελευταίες εξελίξεις της αγοράς στους κύριους γεωργικούς τομείς και οι Υπουργοί θα ανταλλάξουν απόψεις.
Οι Υπουργοί θα έχουν την ευκαιρία να συζητήσουν σχετικά με την υλοποίηση του Θεματολογίου του 2030 για τη βιώσιμη ανάπτυξη, καθώς και για τις επιπτώσεις του στη γεωργική πολιτική της ΕΕ.
Στο σημείο «Διάφορα», οι Υπουργοί θα ενημερωθούν επίσης, μεταξύ άλλων, σχετικά με:

  • τη συνέχεια που δόθηκε στην περίπτωση αυγών μολυσμένων με την ουσία fipronil
  • την κοινή δήλωση της διευρυμένης ομάδας του Βίσεγκραντ σχετικά με την ΚΓΠ μετά το 2020
  • τις διαδικασίες κατά των επιδοτήσεων και τις διαδικασίες αντιντάμπινγκ που κίνησαν οι Ηνωμένες Πολιτείες κατά της μαύρης επιτραπέζιας ελιάς από την Ισπανία

Απλούστευση της Κοινής Γεωργικής Πολιτικής της ΕΕ (ΚΓΠ) (γενικές πληροφορίες)
'CAP post-2020' - orientation paper prepared by the Maltese presidency