Η Επιτροπή χαλαρώνει τις απαιτήσεις διαφοροποίησης των καλλιεργειών για Βρετανούς αγρότες που πλήττονται από βροχή

Η Επιτροπή χαλαρώνει τις απαιτήσεις διαφοροποίησης των καλλιεργειών για Βρετανούς αγρότες που πλήττονται από βροχή

Η Επιτροπή χαλαρώνει τις απαιτήσεις διαφοροποίησης των καλλιεργειών για Βρετανούς αγρότες που πλήττονται από βροχή
Ο Επίτροπος αρμόδιος για τη Γεωργία και την Αγροτική Ανάπτυξη, Phil Hogan, επιβεβαίωσε ότι θα συμφωνήσει ότι τα αιτήματα του Ηνωμένου Βασιλείου για κανόνες της ΕΕ για τη διαφοροποίηση των καλλιεργειών θα χαλαρώσουν μετά από υπερβολική βροχή που καθυστέρησε την καλλιέργεια. 

Ο Επίτροπος Hogan επιβεβαίωσε την απόφαση μετά από αίτημα του Υπουργείου Γεωργίας, Περιβάλλοντος και Αγροτικών Υποθέσεων της Βόρειας Ιρλανδίας, της κυβέρνησης της Σκωτίας και του Υπουργείου Περιβάλλοντος, Τροφίμων και Αγροτικών Υποθέσεων στο Ηνωμένο Βασίλειο να απαλλάξει τους αγρότες στη Βόρειο Ιρλανδία και τη Σκωτία από τις απαιτήσεις για τη διαφοροποίηση των καλλιεργειών στο πλαίσιο των διατάξεων της κοινής γεωργικής πολιτικής (ΚΓΠ) για την προστασία του περιβάλλοντος. Οι απαιτήσεις θα διευκολυνθούν επίσης και για τους γεωργούς σε άλλα μέρη του Ηνωμένου Βασιλείου.

Η απόφαση να προταθεί παρέκκλιση για τους αρόσιμους κτηνοτρόφους στη Βόρεια Ιρλανδία και τη Σκωτία και η χαλάρωση των κανόνων για τους γεωργούς σε τμήματα της Αγγλίας και της Ουαλίας ακολουθεί προγενέστερη απόφαση να προταθεί παρέκκλιση για τους αρόσιμους αγρότες στην Ιρλανδία.

Σε όλες τις περιπτώσεις, οι εξαιρετικές και, σε ορισμένες περιπτώσεις, σχεδόν ρεκόρ βροχοπτώσεις κατά τους τελευταίους μήνες έχουν αφήσει τους καλλιεργητές αγρότες είτε ανίκανοι είτε με μεγάλη δυσκολία στην προετοιμασία του εδάφους για τη σπορά καλλιεργειών, ιδίως εαρινών καλλιεργειών, με την άριστη ημερομηνία σποράς για τις πιο συχνά χρησιμοποιούμενες καλλιέργειες.

Δεδομένων των εξαιρετικών επιπέδων βροχοπτώσεων που υποστηρίζονται από μετεωρολογικά δεδομένα, ο Επίτροπος Hogan κατέληξε στο συμπέρασμα ότι η μόνη αποτελεσματική στήριξη που μπορεί να παρέχεται στους γεωργούς είναι η μείωση των απαιτήσεων διαφοροποίησης των καλλιεργειών είτε με πλήρη παρέκκλιση είτε με χαλάρωση τις απαιτήσεις αυτές.