Φόρουμ με θέμα τον καθαρό αέρα στις ευρωπαϊκές πόλεις

Φόρουμ με θέμα τον καθαρό αέρα στις ευρωπαϊκές πόλεις
Παρίσι, 16 - 17 Νοεμβρίου

Οι περισσότεροι άνθρωποι που ζουν σε ευρωπαϊκές πόλεις εκτίθενται σε κακή ποιότητα του αέρα.

Οι οδικές μεταφορές, η γεωργία, οι σταθμοί ηλεκτροπαραγωγής, η βιομηχανία και τα νοικοκυριά είναι οι μεγαλύτεροι παραγωγοί ατμοσφαιρικών ρύπων στην Ευρώπη.
Το φόρουμ Clean Air στο Παρίσι θα αποτελέσει την ευκαιρία για τους υπεύθυνους για τη λήψη αποφάσεων και τους ενδιαφερόμενους φορείς να μοιραστούν τη γνώση και να βοηθήσουν στην εφαρμογή ευρωπαϊκών, εθνικών και τοπικών πολιτικών για την ατμόσφαιρα.
Το φόρουμ θα επικεντρωθεί σε τρεις τομείς: την ποιότητα του αέρα στις πόλεις, τη γεωργία και την ποιότητα του αέρα  και τις ευκαιρίες για καθαρό αέρα.
Περισσότεροι από 30 ομιλητές από την κυβέρνηση, τη βιομηχανία και τις μη κυβερνητικές οργανώσεις θα μοιραστούν τις απόψεις τους για τη βελτίωση της ποιότητας του αέρα.
Οι ομιλητές περιλαμβάνουν:
τον κ. Karmenu Vella, Επίτροπο Περιβάλλοντος, Ναυτιλιακών Υποθέσεων και Αλιείας. Pierre Moscovici, Επίτροπος Οικονομικών και Δημοσιονομικών Υποθέσεων, Φορολογίας και Τελωνείων
Η κ. Anne Hidalgo, δήμαρχος του Παρισιού.
Shirley Rodrigues, Αντιδήμαρχος του Λονδίνου.
Hans Bruyninckx, Εκτελεστικός Διευθυντής, Ευρωπαϊκός Οργανισμός Περιβάλλοντος.
Πλήρης κατάλογος ομιλητών: https://euconf.eu/clean-air/speakers.html

Σύμφωνα με τις τελευταίες εκτιμήσεις του Ευρωπαϊκού Οργανισμού Περιβάλλοντος, τα λεπτά σωματίδια εξακολουθούν να προκαλούν πρόωρους θανάτους σε περισσότερους από 400 000 Ευρωπαίους ετησίως.
Η Ευρωπαϊκή Επιτροπή είναι αποφασισμένη να αντιμετωπίσει την ατμοσφαιρική ρύπανση και να βοηθήσει τα κράτη μέλη να διασφαλίσουν ότι η ποιότητα του αέρα των πολιτών τους είναι υψηλού επιπέδου.
Στο φόρουμ Clean Air, ο Ευρωπαϊκός Οργανισμός Περιβάλλοντος θα θέσει σε εφαρμογή τον «Ευρωπαϊκό Δείκτη Ποιότητας του Αερίου», ο οποίος θα έχει ως στόχο να ενημερώνει τους πολίτες για τα επίπεδα ποιότητας του ατμοσφαιρικού αέρα με βάση τα στοιχεία που αναφέρουν τα κράτη μέλη.

Διεξαγωγή:

16 Νοεμβρίου 2017 (9:00 έως 18:00) και 17 Νοεμβρίου 2017 (09:00 έως 13:00)
Παρίσι H?tel de Ville, 5 rue de Lobau, 75004 Παρίσι, Γαλλία
Πρόγραμμα: https://euconf.eu/clean-air/programme.html

Hashtag: #CleanAirEU
Το συνέδριο θα γίνει ζωντανά μέσω διαδικτύου: https://www.euconf.eu/clean-air/watch-live.html
Για εγγραφή / διαπίστευση: http://www.euconf.eu/clean-air/registration.html
Η ποιότητα του αέρα στην Ευρώπη - 2017 έκθεση: https://www.eea.europa.eu/highlights/improving-air-quality-in-european