Ευρωπαϊκή αλληλεγγύη για την απασχόληση

Ευρωπαϊκή αλληλεγγύη για την απασχόληση
Απασχόληση: Η έκθεση επιβεβαιώνει την αποτελεσματικότητα του Ταμείου Προσαρμογής στην Παγκοσμιοποίηση της ΕΕ 

Η έκθεση επιβεβαιώνει τον ρόλο του Ταμείου ως εμβληματική επίδειξη της ευρωπαϊκής αλληλεγγύης, εντός των ορίων του πεδίου εφαρμογής και του διαθέσιμου προϋπολογισμού του, και έχει βοηθήσει περίπου 19.500 εργαζομένους να προσαρμοστούν στις μεταβαλλόμενες μορφές του εμπορίου και στις συνέπειες της οικονομικής και χρηματοπιστωτικής κρίσης την περίοδο αυτή.

Η κ. Μαριάν Τίσεν, Ευρωπαία Επίτροπος Απασχόλησης, Κοινωνικών Υποθέσεων, Δεξιοτήτων και Εργασιακής Κινητικότητας, δήλωσε τα εξής: «Τα σημερινά αποτελέσματα αποδεικνύουν την προστιθέμενη αξία του Ευρωπαϊκού Ταμείου Προσαρμογής στην Παγκοσμιοποίηση στην παροχή βοήθειας στους απολυμένους εργαζομένους που δυσκολεύονται να βρουν νέα θέση εργασίας. Η βοήθεια ύψους 70 εκατ. ευρώ του ΕΤΠ απέδωσε καρπούς: το 2015 και το 2016 εργαζόμενοι οι οποίοι έλαβαν βοήθεια προσλήφθηκαν εκ νέου, παρά τη δυσχερή κατάσταση της αγοράς εργασίας που αντιμετωπίζουν τα άτομα αυτά. Η φετινή δέκατη επέτειος από την ίδρυση του Ευρωπαϊκού Ταμείου Προσαρμογής στην Παγκοσμιοποίηση αποτελεί απόδειξη της ευρωπαϊκής αλληλεγγύης προς τους εργαζομένους οι οποίοι πέφτουν θύματα μαζικών απολύσεων λόγω της παγκοσμιοποίησης ή της κρίσης».

9.072 εργαζόμενοι ή περίπου οι μισοί εργαζόμενοι που συμμετείχαν στα μέτρα του Ευρωπαϊκού Ταμείου Προσαρμογής στην Παγκοσμιοποίηση είχαν βρει νέες θέσεις εργασίας ή ήταν αυταπασχολούμενοι ύστερα από ένα έτος, στο τέλος της περιόδου εφαρμογής των μέτρων. Άλλα 645 άτομα συμμετείχαν την εποχή εκείνη σε προγράμματα εκπαίδευσης ή κατάρτισης, ώστε να ενισχύσουν τη μελλοντική απασχολησιμότητά τους.

Τα κράτη μέλη ανέφεραν ότι η προσωπική κατάσταση, η απασχολησιμότητα και η αυτοπεποίθηση των εν λόγω εργαζομένων βελτιώθηκε εμφανώς χάρη στη συνδρομή και τις υπηρεσίες του Ευρωπαϊκού Ταμείου Προσαρμογής στην Παγκοσμιοποίηση. Αυτό συνέβη ακόμη και στην περίπτωση όσων δεν είχαν βρει νέα θέση εργασίας αμέσως μετά τη λήξη των μέτρων.

Τα θετικά αυτά αποτελέσματα είναι ενθαρρυντικά, ιδίως λαμβάνοντας υπόψη τις δύσκολες συνθήκες υπό τις οποίες έχουν επιτευχθεί. Η κατάσταση στην αγορά εργασίας σε ορισμένα κράτη μέλη ήταν ιδιαίτερα δύσκολη κατά τη διάρκεια της περιόδου που καλύπτει η έκθεση. Πραγματοποιήθηκαν μαζικές απολύσεις σε περιοχές ήδη πληττόμενες από ποσοστά ανεργίας άνω του μέσου όρου.

Πολλοί υποστηριζόμενοι εργαζόμενοι ήταν άτομα με χαμηλή ειδίκευση ή είχαν άλλα μειονεκτήματα ως αναζητούντες εργασία. Το γεγονός αυτό αποδεικνύει για μία ακόμη φορά ότι η χρηματοδότηση από την ΕΕ, όπως από το Ευρωπαϊκό Ταμείο Προσαρμογής στην Παγκοσμιοποίηση, μπορεί να κάνει τη διαφορά, ιδίως για τα πιο ευάλωτα άτομα στις κοινωνίες μας.

Ιστορικό

Το μεγαλύτερο άνοιγμα των εμπορικών συναλλαγών με τον υπόλοιπο κόσμο οδηγεί σε συνολικά οφέλη για την ανάπτυξη και την απασχόληση αλλά και σε απώλεια θέσεων εργασίας, ιδίως σε ευαίσθητους τομείς και μεταξύ εργαζομένων με χαμηλή ειδίκευση.

Αυτός είναι ο λόγος για τον οποίο η Επιτροπή ίδρυσε ταμείο για την υποστήριξη των ατόμων που προσπαθούν να προσαρμοστούν στις συνέπειες των μεταβαλλόμενων μορφών εμπορίου ή όσων έχουν απολυθεί εξαιτίας της οικονομικής κρίσης.

Το Ευρωπαϊκό Ταμείο Προσαρμογής στην Παγκοσμιοποίηση παρέχει χρηματοδότηση για συγκεκριμένα μέτρα, ώστε να βοηθήσει τους απολυμένους εργαζόμενους να βελτιώσουν την απασχολησιμότητά τους και να βρουν νέες ευκαιρίες απασχόλησης.

Χρηματοδοτεί μέτρα προσαρμοσμένα στις ειδικές συνθήκες κάθε ενδιαφερόμενου εργαζομένου, όπως:

  • εντατική, εξατομικευμένη υποστήριξη για την αναζήτηση εργασίας
  • διάφορα είδη επαγγελματικής κατάρτισης, μέτρα για την αναβάθμιση των δεξιοτήτων και την επανεκπαίδευση
  • προσωρινά κίνητρα και αποζημιώσεις κατά τη διάρκεια των ενεργητικών μέτρων
  • υποστήριξη για τη σύσταση νέων επιχειρήσεων
  • καθοδήγηση κατά τη διάρκεια της διαδικασίας
  • Το Ταμείο ιδρύθηκε το 2007 και εφέτος εορτάζεται η 10η επέτειος του Ευρωπαϊκού Ταμείου Προσαρμογής στην Παγκοσμιοποίηση. Έκτοτε, στο Ταμείο έχουν υποβληθεί 147 αιτήσεις. Έχουν ζητηθεί περίπου 600 εκατ. ευρώ για να βοηθηθούν περισσότεροι από 137.600 εργαζόμενοι και 2.944 νέοι που βρίσκονται εκτός απασχόλησης, εκπαίδευσης ή κατάρτισης (ΕΑΕΚ).

Το 2015 και το 2016 το Ευρωπαϊκό Ταμείο Προσαρμογής στην Παγκοσμιοποίηση υποστήριξε 19.500 απολυμένους εργαζομένους και 1.251 νέους εκτός απασχόλησης, εκπαίδευσης ή κατάρτισης (ΕΑΕΚ). Η συνεισφορά της ΕΕ ανήλθε σε περισσότερα από 70 εκατ. ευρώ και συμπληρώθηκε με επιπλέον 48 εκατομμύρια ευρώ από εθνικούς πόρους.

11 κράτη μέλη ζήτησαν ενίσχυση από το Ταμείο: Βέλγιο, Γαλλία, Γερμανία, Ελλάδα, Εσθονία, Ιρλανδία, Ισπανία, Ιταλία, Πολωνία, Σουηδία και Φινλανδία.