Εταιρική σχέση ΕΕ-Αφρικής: 4η συνεδρίαση της Task Force «αγροτική Αφρική»

Εταιρική σχέση ΕΕ-Αφρικής: 4η συνεδρίαση της Task Force «αγροτική Αφρική»
Η Task Force της αγροτικής Αφρικής πραγματοποιεί την τέταρτη συνεδρίασή της σήμερα και αύριο στις 11 και 12 Οκτωβρίου, στις Βρυξέλλες.  

Το εμπόριο, οι αλυσίδες αξιών, η ολοκλήρωση της περιφερειακής αγοράς και τα υγειονομικά και φυτοϋγειονομικά πρότυπα θα αποτελέσουν το επίκεντρο των συζητήσεων.

Επιπλέον, οι Αφρικανοί και Ευρωπαίοι εκπρόσωποι από τις ΜΚΟ, τις περιφερειακές γεωργικές ενώσεις και άλλους θεσμικούς και ιδιωτικούς οργανισμούς θα συζητήσουν με τα μέλη της ειδικής ομάδας.

Ο αρμόδιος για τη γεωργία και την αγροτική ανάπτυξη Επίτροπος Phil Hogan δήλωσε:

"Η προσέγγιση για μια οικονομική εταιρική σχέση σε επίσημη βάση έχει ήδη τεθεί σε εφαρμογή στις συζητήσεις ΕΕ-Αφρικής για τη γεωργία και την αγροτική ανάπτυξη. Η ομάδα εργασίας, και τα 11 αφρικανικά και ευρωπαϊκά μέλη της που εργάζονται μαζί για συγκεκριμένες συστάσεις και νέες ιδέες για τη γεωργία, τον τομέα των γεωργικών ειδών διατροφής, τη χρηματοδότηση, την έρευνα και τη βιώσιμη παραγωγή, αποτελεί τέλειο παράδειγμα αυτής της προσέγγισης".

Η ομάδα εμπειρογνωμόνων, που δημιουργήθηκε με πρωτοβουλία της Επιτροπής τον περασμένο Μάιο του 2018, θα υποβάλει συστάσεις σχετικά με τον δυνητικό ρόλο του ευρωπαϊκού τομέα γεωργικών προϊόντων διατροφής στην αειφόρο οικονομική ανάπτυξη της Αφρικής. Η τελική έκθεση, η οποία θα δημοσιευθεί τον Ιανουάριο του 2019, θα επικεντρωθεί στη δημιουργία θέσεων εργασίας και στη στήριξη των νέων που εργάζονται στον τομέα των γεωργικών προϊόντων διατροφής στην Αφρική.

Οι σχέσεις ΕΕ-Αφρικής αποτελούν προτεραιότητα για την Ευρωπαϊκή Επιτροπή, η οποία ξεκίνησε πρόσφατα τη νέα Συμμαχία Αφρικής-Ευρώπης για την τόνωση των επενδύσεων και της δημιουργίας θέσεων εργασίας.