Έναρξη του φόρουμ για τα χωριά νεοφυών επιχειρήσεων

Έναρξη του φόρουμ για τα χωριά νεοφυών επιχειρήσεων
Υλοποίηση του οράματος για τις αγροτικές περιοχές της ΕΕ. 

Χθες, η Επιτροπή εγκαινίασε το φόρουμ για τα χωριά νεοφυών επιχειρήσεων, με στόχο τη συλλογή πληροφοριών αναφορικά με τις προκλήσεις που αντιμετωπίζουν οι αγροτικές επιχειρήσεις και τις δυνατότητες που τους προσφέρονται στο μέλλον.

Στο πλαίσιο του μακροπρόθεσμου οράματος της ΕΕ για τις αγροτικές περιοχές, που παρουσιάστηκε τον Ιούνιο του 2021, και του σχεδίου δράσης της Επιτροπής για τις αγροτικές περιοχές, το ετήσιο φόρουμ για τα χωριά νεοφυών επιχειρήσεων συμβάλλει στην τόνωση της έρευνας και της καινοτομίας στις αγροτικές κοινότητες και ευνοεί την ανάπτυξη μιας πιο καινοτόμου επιχειρηματικότητας, που θα προσελκύσει περισσότερους νέους και ταλαντούχους ανθρώπους.

Σκοπός του φόρουμ είναι να αποτελέσει έναν ανοικτό χώρο όπου τοπικοί, περιφερειακοί, εθνικοί και ευρωπαϊκοί θεσμοί και ενδιαφερόμενοι φορείς θα μπορούν να συναντώνται, να συζητούν και να διαμορφώνουν δράσεις για καινοτομία με γνώμονα τις νεοφυείς επιχειρήσεις στις αγροτικές περιοχές. Το φόρουμ για την αγροτική καινοτομία θα συνδέσει τους φορείς αγροτικής καινοτομίας σε ολόκληρη την ΕΕ και θα ενισχύσει την ανάπτυξη των αγροτικών οικοσυστημάτων καινοτομίας. Το φόρουμ για τα χωριά νεοφυών επιχειρήσεων επιδιώκει να παράσχει γνώσεις σχετικά με τις καινοτόμες αγροτικές νεοφυείς επιχειρήσεις, τα είδη των καινοτομιών τις οποίες αξιοποιούν, τα υφιστάμενα κενά στις υπηρεσίες που αυτές αναμένουν από τα οικοσυστήματα καινοτομίας και τον τρόπο με τον οποίο αυτές οι υπηρεσίες θα μπορούσαν να ενισχυθούν στο μέλλον.

Η εναρκτήρια εκδήλωση αναμένεται επίσης να συμβάλει στην ενημέρωση των επιχειρηματιών και των φορέων αγροτικής καινοτομίας σχετικά με τις υφιστάμενες ευκαιρίες από τις οποίες μπορούν να επωφεληθούν, για παράδειγμα, στο πλαίσιο των προγραμμάτων της ΕΕ για την αγροτική ανάπτυξη και την πολιτική συνοχής. Θα παράσχει επίσης μια κοινή κατανόηση της έννοιας των χωριών νεοφυών επιχειρήσεων, του τρόπου με τον οποίο αυτά συνδέονται με την έννοια των έξυπνων χωριών, και θα προετοιμάσει το έδαφος για περαιτέρω εκδόσεις κατά τα επόμενα έτη.

Οι ευρύτεροι στόχοι του φόρουμ για τα χωριά νεοφυών επιχειρήσεων είναι οι εξής:

  • στήριξη της περαιτέρω ανάπτυξης των αγροτικών οικοσυστημάτων καινοτομίας
  • προσδιορισμός και ανάλυση των παραγόντων ενεργοποίησης της καινοτομίας στις αγροτικές περιοχές
  • σύνδεση των φορέων αγροτικής καινοτομίας σε ολόκληρη την ΕΕ, με έμφαση στις νεοφυείς επιχειρήσεις και
  • παροχή κοινής κατανόησης της έννοιας των χωριών νεοφυών επιχειρήσεων και προβολή του δεσμού τους με την έννοια των έξυπνων χωριών.