Ελαιόλαδο: Ενίσχυση ιδιωτικής αποθεματοποίησης

Ελαιόλαδο: Ενίσχυση ιδιωτικής αποθεματοποίησης
Τα σημαντικά αποθέματα σε επίπεδο ΕΕ και οι συνεχείς καλές συγκομιδές δημιούργησαν μια ανισορροπία μεταξύ προσφοράς και ζήτησης στην αγορά ελαιολάδου της ΕΕ, με αποτέλεσμα τη μείωση των τιμών. 

Λόγω αυτής της ιδιαιτέρως δύσκολης κατάστασης στην αγορά, η Ευρωπαϊκή Επιτροπή ενέκρινε σήμερα ενίσχυση ιδιωτικής αποθεματοποίησης παρθένων ελαιολάδων.

Λόγω της πλεονάζουσας προσφοράς μετά τη συγκομιδή 2018/19, οι τιμές τους τελευταίους μήνες στην ισπανική, ελληνική και πορτογαλική αγορά ήταν ιδιαίτερα χαμηλές. Για παράδειγμα, η τιμή του ισπανικού έξτρα παρθένου ελαιολάδου που αναφέρθηκε στα μέσα Οκτωβρίου ήταν 33% χαμηλότερη από τον πενταετή μέσο όρο. Ομοίως, η τιμή του ελληνικού παρθένου ελαιολάδου ήταν 13,5% χαμηλότερη από τον πενταετή μέσο όρο.

Τα εξαιρετικά υψηλά αποθέματα σε επίπεδο ΕΕ, που εκτιμώνται σε 859.000 τόνους για το 2018/19 (88% εκ των οποίων στην Ισπανία), σε συνδυασμό με μέση παραγωγή που αναμένεται για το 2019/20, απειλεί να κρατήσει την αγορά ελαιολάδου στην ΕΕ υπό πίεση.

Το καθεστώς ιδιωτικής αποθεματοποίησης θα βοηθήσει στην άμβλυνση της πίεσης και θα συμβάλει στην εξισορρόπηση της αγοράς.

Ο Phil Hogan, Επίτροπος αρμόδιος για τη Γεωργία και την Αγροτική Ανάπτυξη δήλωσε: «Τους τελευταίους μήνες, η αγορά ελαιολάδου διέρχεται σοβαρή ανισορροπία στην αγορά και είμαι υπερήφανος που λέω ότι για άλλη μια φορά η Κοινή Γεωργική Πολιτική βρίσκεται εδώ για να στηρίξει τους αγρότες και τους παραγωγούς μας. Χάρη στα μέτρα της αγοράς, η ενίσχυση για ιδιωτική αποθεματοποίηση που εγκρίθηκε σήμερα θα συμβάλει στη σταθεροποίηση της αγοράς και στην πρόληψη περαιτέρω ζημιών στον τομέα».

Το σύστημα θα λειτουργήσει μέσω διαγωνισμού για μέγιστο διάστημα 4 περιόδων για να επιτρέψει την ευελιξία και τη μετρούμενη διαχείριση της αγοράς. Η ενίσχυση χορηγείται στα έλαια χύδην των διαφόρων τύπων παρθένων ελαιολάδων: εξαιρετικό παρθένο ελαιόλαδο και παρθένο ελαιόλαδο.

Για να έχει αποτέλεσμα η ενίσχυση στην ιδιωτική αποθεματοποίηση, οι ποσότητες που επωφελούνται από την ενίσχυση παραμένουν σε αποθεματοποίηση για τουλάχιστον 180 ημέρες. Επιπλέον, η ελάχιστη ποσότητα ανά προσφορά είναι 50 τόνοι.

Οι προσφορές μπορούν να υποβληθούν μόνο στα κράτη μέλη που παράγουν, την Ελλάδα, την Ισπανία, τη Γαλλία, την Κροατία, την Ιταλία, την Κύπρο, τη Μάλτα, την Πορτογαλία και τη Σλοβενία. Ο πρώτος διαγωνισμός θα ξεκινήσει στα τέλη Νοεμβρίου, από τις 21 Νοεμβρίου έως τις 26 Νοεμβρίου 2019.