Εκτιμήσεις ΕΕ για 2018-2030: Η παραγωγή κρασιού θα σταθεροποιηθεί

Εκτιμήσεις ΕΕ για 2018-2030: Η παραγωγή κρασιού θα σταθεροποιηθεί
Η παραγωγή οίνου στην ΕΕ θα σταθεροποιηθεί κατά τη διάρκεια του 2018-2030, ενώ οι εξαγωγές θα αυξηθούν, κυρίως λόγω των αφρωδών οίνων και των γεωγραφικών ενδείξεων. Αυτό αναφέρεται μεταξύ άλλων, στις προβλέψεις για την γεωργική προοπτική της Ευρωπαϊκής Ένωσης, για την περίοδο 2018-2030, που δημοσιεύθηκε στις 6 Δεκεμβρίου 2018 από την Ευρωπαϊκή Επιτροπή. 

Ο τομέας του ελαιολάδου της ΕΕ αναμένεται να αναπτυχθεί κατά την περίοδο προοπτικής. Κυρίαρχες χώρες παραγωγής είναι η Ισπανία, η Ιταλία, η Πορτογαλία και η Ελλάδα. Η παραγωγή ελαιολάδου στην ΕΕ αντιπροσωπεύει σήμερα τα δύο τρίτα της παγκόσμιας παραγωγής. Το 2018/19, αναμένεται να φθάσει τα 2,3 εκατομμύρια τόνους και θα αυξηθεί κατά 1,3% ετησίως κατά την περίοδο προοπτικής. Η παγκόσμια ζήτηση για ελαιόλαδο της ΕΕ θα αυξηθεί επίσης, ιδίως στις ασιατικές αγορές. Παράλληλα, η παραγωγική ικανότητα θα αυξηθεί, με αποτέλεσμα την περαιτέρω αύξηση των εξαγωγών της ΕΕ, αυξημένη κατά 3,3% ετησίως κατά τη διάρκεια του 2018 - 2030.

Η κατανάλωση στην ΕΕ και η καθαρή ανάπτυξη των εξαγωγών (1.000 τόνοι)

 

Όσον αφορά τον αμπελοοινικό τομέα, η συνολική παραγωγή της ΕΕ και η ευρωπαϊκή χρήση αναμένεται να σταθεροποιηθούν. Κατά την περίοδο προοπτικής, προβλέπεται μικρή μείωση της ανθρώπινης κατανάλωσης από 26 λίτρα κατά κεφαλήν κατά μέσο όρο το 2018/2019 σε 25,3 λίτρα το 2030. Η παραγωγή θα πρέπει να φθάσει τα 168 εκατομμύρια εκατόλιτρα το 2018 και να σταθεροποιηθεί στα 165 εκατομμύρια εκατόλιτρα το 2030. Καθώς οι εξαγωγές , η ΕΕ πρέπει να διατηρήσει σταθερή αύξηση των εξαγωγών, κυρίως λόγω των γεωγραφικών ενδείξεων και των αφρωδών οίνων.

Όσον αφορά τον τομέα των οπωροκηπευτικών, καλύπτονται από την έκθεση μόνο επιλεγμένα προϊόντα: μήλα, ροδάκινα και νεκταρίνια και ντομάτες.

Η παραγωγή μήλων στην ΕΕ από 12,7 εκατομμύρια τόνους το 2018/2019 σε 12,4 εκατομμύρια τόνους το 2030 θα πρέπει να σταθεροποιηθεί κατά την περίοδο προοπτικής λόγω της μείωσης της περιοχής παραγωγής σε συνδυασμό με την αύξηση των αποδόσεων στην ΕΕ. Η κατανάλωση φρέσκων μήλων στην ΕΕ θα πρέπει επίσης να είναι μάλλον σταθερή, ενώ οι μεταποιημένες θα πρέπει να μειώνονται ελαφρώς.

Εμπόριο νωπών και μεταποιημένων μήλων στην ΕΕ (εκατομμύρια τόνοι)

 

Τα ροδάκινα και τα νεκταρίνια θα αντιμετωπίσουν επίσης μείωση της περιοχής παραγωγής στην ΕΕ, με αποτέλεσμα ελαφρά μείωση της παραγωγής (από 4,1 εκατομμύρια τόνους το 2018 σε 4 εκατομμύρια τόνους το 2030). Η κατανάλωση θα μειωθεί επίσης κυρίως λόγω του ανταγωνισμού από άλλα φρέσκα φρούτα.

Τέλος, η παραγωγή νωπής τομάτας αναμένεται να παραμείνει σχετικά σταθερή, μειώνοντας κατά 0,3% ετησίως από τώρα μέχρι το 2030, παρά τις αυξανόμενες αποδόσεις που οφείλονται σε μεγαλύτερες εποχές. Χάρη στον μεγαλύτερο κατακερματισμό των προϊόντων, η αξία της παραγωγής θα πρέπει να αυξηθεί καθ 'όλη τη διάρκεια της περιόδου. Η κατανάλωση στην ΕΕ θα πρέπει να μειωθεί για τις φρέσκες ντομάτες, καθώς οι μεταποιημένες θα αυξηθούν οριακά. Αυτό θα οφείλεται κυρίως στην αυξημένη ζήτηση προϊόντων που προκαλούν μεσογειακή διατροφή.