Εκδήλωση για την ψηφιοποίηση της αλυσίδας γεωργικών προϊόντων και τροφίμων

Εκδήλωση για την ψηφιοποίηση της αλυσίδας γεωργικών προϊόντων και τροφίμων
Ευρωπαϊκή Επιτροπή ΓΔ Γεωργίας και Αγροτικής Ανάπτυξης και ΓΔ Έρευνας και Καινοτομίας, δκιοργανώνει στις 17/11, στο κτίριο Καρλομάγνου, στις Βρυξέλλες, εκδήλωση, η οποία αποτελεί μέρος του προγράμματος InfoWeek για την κοινωνική πρόκληση του προγράμματος Horizon 2020 και θα παρουσιάσει τις υπάρχουσες πρωτοβουλίες πολιτικής στον τομέα της ψηφιοποίησης των ευρωπαϊκών βιομηχανιών και της οικοδόμησης μιας ευρωπαϊκής οικονομίας δεδομένων.

Θα δείξει πώς αυτές οι πρωτοβουλίες μπορούν να φέρουν ευκαιρίες για τη γεωργία, τις αλυσίδες αξίας των τροφίμων - στην ξηρά και στη θάλασσα - και την κοινωνία γενικότερα.

Τέλος, θα συνδέσει την ψηφιακή πολιτική με τις επενδυτικές ευκαιρίες στο πλαίσιο του προγράμματος εργασίας «Ορίζοντας 2020» 2018-2020.

Η ψηφιακή ενιαία αγορά προσφέρει πολλές ευκαιρίες για τη γεωργία και τις αλυσίδες αξίας των τροφίμων - προς τον καταναλωτή - να γίνουν πιο έξυπνες, πιο αποτελεσματικές, πιο κυκλικές και πιο συνδεδεμένες.

Η εκδήλωση αυτή θα θέσει τις επενδύσεις του προγράμματος Horizon 2020 σε ψηφιοποίηση των γεωργικών εκμεταλλεύσεων και των τροφίμων στο ευρύτερο πλαίσιο πολιτικής τους και θα παρουσιάσει επιτυχημένα και εμπνευσμένα έργα.

Στόχοι

Οι στόχοι της εκδήλωσης θα είναι:

  • να ευαισθητοποιήσει τους πολίτες σχετικά με τις πρωτοβουλίες στο πλαίσιο της ψηφιακής στρατηγικής για την ενιαία αγορά, οι οποίες αφορούν τις γεωργικές και αλυσίδες αξίας των τροφίμων ·
  • να συνδέσει αυτές τις πρωτοβουλίες με τις φιλόδοξες δραστηριότητες έρευνας και καινοτομίας που θα συμβάλουν στην επίτευξη των ευρύτερων στόχων πολιτικής της ΕΕ ·
  • η ευαισθητοποίηση σχετικά με το πλήρες εύρος των καινοτόμων ψηφιακών τεχνολογιών που εφαρμόζονται στη γεωργία, τις αλυσίδες αξίας και τη διατροφή των τροφίμων, την απολογισμό των υποστηριζόμενων μέχρι σήμερα και των μελλοντικών ερευνητικών αναγκών ·
  • η παροχή ευκαιριών δικτύωσης στα μέλη της επιστήμης, της καινοτομίας, της γεωργίας, της τροφικής και της πληροφορικής που συμμετέχουν σε αυτά τα θέματα, συμβάλλοντας έτσι σε προτάσεις υψηλής ποιότητας στο πλαίσιο των μελλοντικών προσκλήσεων του προγράμματος «Ορίζων 2020».

Αναμένεται συμμετοχή περίπου 400 ατόμων, μεταξύ των οποίων:

εκπροσώπων του τομέα της γεωργίας και των τροφίμων, συμπεριλαμβανομένων των γεωργικών συμβούλων ·
εκπροσώπων της γεωργικής τεχνολογίας, της τεχνολογίας τροφίμων και των παρόχων ψηφιακών τεχνολογιών ·
επιστημόνων (ερευνητικά ιδρύματα, υπηρεσίες καινοτομίας, γραφεία μεταφοράς τεχνολογίας κ.λπ.) ·

Υπεύθυνοι χάραξης πολιτικής (Ευρωπαϊκή Επιτροπή, Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο, εθνικές κυβερνήσεις, διαχειριστικές αρχές σε συγκεκριμένες περιφέρειες που εμπλέκονται σε σχετικές δραστηριότητες στο πλαίσιο της πλατφόρμας Agri-Food RIS3) ·
δημοσιογράφους.

Πρόγραμμα

Ο Ευρωπαίος Επίτροπος για τη Γεωργία και την Αγροτική Ανάπτυξη Phil Hogan θα ανοίξει την εκδήλωση.

Το πρόγραμμα θα περιλαμβάνει στη συνέχεια:

  • μια σύνοδο ολομέλειας που τονίζει την ευρύτερη πολιτική για την ενιαία αγορά και τις κύριες τάσεις στους τομείς των γεωργικών προϊόντων και των τροφίμων ·
  • δύο παράλληλες συνεδριάσεις που παρουσιάζουν πρωτοβουλίες στον τομέα των κόμβων και πλατφορμών ψηφιακής καινοτομίας και της διαχείρισης δεδομένων.
  • Μια ομάδα ενδιαφερομένων μερών που θα αναλύει τις ευκαιρίες για το μέλλον και τα σημαντικά εμπόδια που πρέπει να ξεπεραστούν ·
  • τρεις παράλληλες συναντήσεις παρουσιάζοντας εμπνευσμένα παραδείγματα στον τομέα της γεωργίας, των τροφίμων και των θαλάσσιων περιοχών.
  • Η σύνοδος "θαλάσσιας ψηφιοποίησης" είναι κοινή με την εκδήλωση "Blue growth and research and innovation" που εκτελείται παράλληλα.

Δείτε το πλήρες πρόγραμμα ΕΔΩ

Η εκδήλωση ολοκληρώνει μια σειρά εκδηλώσεων που διοργανώνονται το 2017 με έμφαση στην ψηφιοποίηση των γεωργικών εκμεταλλεύσεων.

Αποτελεί μέρος της πρότασης της κοινωνίας των πολιτικών του Horizon 2020 2 InfoWeek, η οποία θα διεξαχθεί από τις 14 έως τις 17 Νοεμβρίου.

Όσον αφορά τις άλλες εκδηλώσεις, η συμμετοχή είναι δωρεάν, αλλά οι συμμετέχοντες καλούνται να κάνουν τα δικά τους έξοδα ταξιδιού και διαμονής.

Η εγγραφή για όλα τα συμβάντα στο Infoweek είναι πλέον κλειστή. Η εκδήλωση θα γίνει μέσω του Διαδικτύου. Οι σύνδεσμοι για την μετάδοση βίντεο που καλύπτουν τις διάφορες συνεδρίες θα αναρτηθούν εδώ λίγο πριν από την εκδήλωση.