ΕΟΚΕ: Ανάγκη για καλύτερη προώθηση της βιομηχανίας ζάχαρης της ΕΕ

ΕΟΚΕ: Ανάγκη για καλύτερη προώθηση της βιομηχανίας ζάχαρης της ΕΕ
Λίγο πριν από την κατάργηση των ποσοστώσεων στην παραγωγή ζαχαρότευτλων την 1η Οκτωβρίου 2017, η Ευρωπαϊκή Οικονομική και Κοινωνική Επιτροπή (ΕΟΚΕ) υιοθέτησε γνωμοδότηση πρωτοβουλίας με θέμα "Βιομηχανικές μεταλλαγές στη βιομηχανία ζάχαρης τεύτλων της ΕΕ"

Όταν οι ποσοστώσεις παραγωγής ζαχαρότευτλων λήγουν τον Οκτώβριο του τρέχοντος έτους, η ευρωπαϊκή βιομηχανία ζάχαρης θα βρεθεί σε μια εντελώς νέα κατάσταση.

Εάν αυτή η νέα πρόκληση θα μετατραπεί σε μια επιτυχημένη ιστορία, η βιομηχανία ζάχαρης που επωφελείται από την απεριόριστη παραγωγή ζάχαρης για εξαγωγή και χρήση τροφίμων εξαρτάται σε μεγάλο βαθμό από τον τρόπο με τον οποίο η ΕΕ στηρίζει τους μεταποιητές ζαχαρότευτλων της Ευρώπης και τους καλλιεργητές ζαχαροτεύτλων, επισημαίνει με ανακοίνωσή της η Ευρωπαϊκή Οικονομική και Κοινωνική Επιτροπή.

Λίγο πριν από την κατάργηση των ποσοστώσεων στην παραγωγή ζαχαρότευτλων την 1η Οκτωβρίου 2017, η Ευρωπαϊκή Οικονομική και Κοινωνική Επιτροπή (ΕΟΚΕ) υιοθέτησε γνωμοδότηση πρωτοβουλίας με θέμα "Βιομηχανικές μεταλλαγές στη βιομηχανία ζάχαρης τεύτλων της ΕΕ".

Η ευκαιρία των απεριόριστων εξαγωγών ζάχαρης

Το τέλος των ποσοστώσεων παραγωγής ζαχαρότευτλων θα παράσχει στη βιομηχανία ζάχαρης της ΕΕ τη δυνατότητα απεριόριστων εξαγωγών ζάχαρης.

"Αυτή είναι μια τεράστια ευκαιρία για τους ευρωπαίους παραγωγούς ζάχαρης, αλλά για να επωφεληθούν πλήρως από αυτήν την ελευθέρωση χρειάζονται την πλήρη υποστήριξη της Ευρωπαϊκής Επιτροπής", λέει ο Jos? Manuel Roche Ramo, εισηγητής της γνωμοδότησης της ΕΟΚΕ.

"Ως εκ τούτου, είναι απαραίτητο η Επιτροπή να είναι πιο ενεργό στη στήριξη της ευρωπαϊκής βιομηχανίας ζάχαρης", λέει ο κ. Roche Ramo.

"Κατά τη διαπραγμάτευση συμφωνιών ελευθέρων συναλλαγών (ΣΕΣ), η Επιτροπή πρέπει να επικεντρωθεί στο άνοιγμα των αγορών ζάχαρης των εισαγωγέων της καθαρής ζάχαρης και στην εξάλειψη των δασμών στις εξαγωγές προϊόντων υψηλής περιεκτικότητας σε ζάχαρη στην ΕΕ. Παράλληλα, θα πρέπει να στηρίξει ισχυρούς κανόνες καταγωγής για τέτοιου είδους προκειμένου να διασφαλιστεί ότι οι παραγωγοί ζάχαρης της ΕΕ θα επωφεληθούν από τις αυξημένες

Ζαχαρότευτλα - δημιουργός θέσεων εργασίας με θετικό αντίκτυπο στο περιβάλλον και το έδαφος

"Η βιομηχανία ζάχαρης από ζαχαρότευτλα της ΕΕ συμβάλλει αποφασιστικά στη δημιουργία θέσεων απασχόλησης και στην οικονομική δραστηριότητα, ιδιαίτερα στις αγροτικές περιοχές όπου οι θέσεις εργασίας είναι σπάνιες.

Συνεπώς, προτείνουμε να συμπεριληφθούν εργαλεία αγοράς στην Κοινή Γεωργική Πολιτική (ΚΓΠ) που υποστηρίζουν τη συνεχή παραγωγή ζάχαρης στα κράτη μέλη της ΕΕ" , λέει ο συνεισηγητής Estelle Brentnall. Η συνδεδεμένη στήριξη μπορεί να είναι απαραίτητη για τη μείωση του κινδύνου μείωσης ή εγκατάλειψης της παραγωγής ζάχαρης από τεύτλα, ενώ η άμεση στήριξη των γεωργών θα πρέπει να συμπληρωθεί με καλύτερη πρόσβαση στη διαχείριση κινδύνων.

Οι ενισχύσεις για την ιδιωτική αποθεματοποίηση πρέπει να καθοριστούν καλύτερα και να προωθηθούν εναλλακτικές δυνατότητες διάθεσης των ζαχαρότευτλων.

Επιπλέον, η παραγωγή ζάχαρης τεύτλων είναι περιβαλλοντικά βιώσιμη: τα ζαχαρότευτλα παράγονται πάντα σε εναλλαγή με άλλες καλλιέργειες πεδίου.

Η εναλλαγή των καλλιεργειών συμβάλλει στη διατήρηση της γονιμότητας του εδάφους και στη μείωση των επιπέδων των παθογόνων οργανισμών και των παρασίτων που μεταδίδονται στο έδαφος, μειώνοντας έτσι την απαίτηση για τα φυτοπροστατευτικά προϊόντα.

Οι καλλιεργητές ζαχαρότευτλων βρίσκονται συνήθως σε κοντινή απόσταση από τα εργοστάσια που τα επεξεργάζονται προκειμένου να μειώσουν το κόστος μεταφοράς, πράγμα που είναι επίσης επωφελές για την ισορροπία του CO2.


Η ΕΟΚΕ ζητεί προσοχή όσον αφορά την ελευθέρωση του εμπορίου στις ΣΕΣ

Ήδη η διαθεσιμότητα στην αγορά της ΕΕ για τη ζάχαρη από ζαχαροκάλαμο για ραφινάρισμα από τους εταίρους της ΣΕΣ της ΕΕ - δηλαδή την Κεντρική Αμερική, την Κολομβία, το Περού, τον Ισημερινό και τη Νότιο Αφρική - ανέρχεται σε 420.000 τόνους.

Η ακατέργαστη ζάχαρη από τις χώρες της Αφρικής, της Καραϊβικής και του Ειρηνικού και από τις λιγότερο αναπτυγμένες χώρες μπορεί να εισαχθεί χωρίς δασμούς και χωρίς ποσοστώσεις.

Επιπλέον, η ετήσια διαθεσιμότητα ακατέργαστης ζάχαρης για ραφινάρισμα στο πλαίσιο της ποσόστωσης CXL με μειωμένο δασμό ανέρχεται σε 700 000 τόνους και προβλέπεται να ανέλθει σε 800 000 τόνους το 2017/18.

Κατά την άποψη της ΕΟΚΕ, η ΕΕ θα πρέπει να είναι πιο προσεκτική όσον αφορά την απελευθέρωση του εμπορίου στις διαπραγματεύσεις για νέες συμφωνίες ελεύθερων συναλλαγών (ΣΕΣ).

"Η Επιτροπή πρέπει να μεταχειρίζεται τη ζάχαρη ως ευαίσθητη στις διαπραγματεύσεις ελεύθερου εμπορίου της, διατηρώντας τους δασμούς της ΕΕ στη ζάχαρη".

Η ΕΟΚΕ καλεί ιδιαίτερα την Επιτροπή να αμφισβητήσει την αυθαίρετη επιβολή των μέσων εμπορικής άμυνας από τους εισαγωγείς από τρίτες χώρες και να ασκήσει μεγαλύτερη επιρροή στην καταπολέμηση των πολιτικών στήριξης που στρεβλώνουν το εμπόριο των κυριότερων παραγωγών ζάχαρης στον κόσμο.

Ιστορικό

Με ετήσια παραγωγή συνολικού ύψους περίπου 17,2 εκατομμυρίων τόνων, η ΕΕ είναι ο μεγαλύτερος παραγωγός ζάχαρης από τεύτλα στον κόσμο. Οι εταιρείες παραγωγής ζάχαρης αγοράζουν περίπου 107 εκατομμύρια τόνους ζαχαρότευτλων ετησίως από περίπου 137 000 ευρωπαίους καλλιεργητές.

Τα εργοστάσια ζάχαρης από τεύτλα βρίσκονται συνήθως σε αγροτικές περιοχές με χαμηλά επίπεδα βιομηχανικής δραστηριότητας.

Η βιομηχανία ζάχαρης της ΕΕ παρέχει 28 000 θέσεις εργασίας άμεσης απασχόλησης και 150 000 έμμεσες θέσεις εργασίας και ως εκ τούτου αποτελεί σημαντικό πυλώνα της περιφερειακής απασχόλησης.

Κατά την τελευταία δεκαετία, η βιομηχανία ζάχαρης στην Ευρώπη γνώρισε μια οδυνηρή φάση ενοποίησης.

Σχεδόν τα μισά εργοστάσια παραγωγής ζάχαρης έκλεισαν, με αποτέλεσμα την απώλεια 4,5 εκατομμυρίων τόνων παραγωγικής ικανότητας, πάνω από 24 000 θέσεις εργασίας και 165 000 γεωργικών προμηθευτών.